GAP DOKAP GAP KOP Hayvan Hibe Başvurusu

GAP DOKAP GAP KOP Hayvan Hibe Başvurusu

GAP DOKAP GAP KOP Hayvan Hibe Başvurusu

GAP DOKAP GAP KOP Hayvan Hibe Başvurusu, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için GAP DOKAP GAP KOP Hayvan Hibe Başvurusu başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

GAP DOKAP GAP KOP Hayvan Hibe Başvurusu

2021 Güncel:

 • GAP, DOKAP, GAP, KOP Yatırım Konuları
 • Hayvancılık Hibesinden Yararlanma Şartları
 • 2021-2023 DAP-GAP-KOP-DOKAP Hibe Başvurusu
 • Dokap, Gap, Kop, Dap Hibe Başvuru Aşamaları
 • GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller Hangileri?
 • Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Veriliyor!
 • Hibe Miktarı Ne Kadar?
 • Hibe Başvurusu İçin Gerekli Evraklar
 • Kaz Hibesi Nasıl Alınır?
 • Ödemeler Nasıl Yapılır?
 • Yatırım Konuları  ve Uygulanacak Hibe Oranı (%)

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamı içinde bulunan illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar 30692 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2021 ve 2023 senelerı içinde yapılacak olan hayvancılık yatırımları için yatırım tutarının yüzde 50’si bakanlık aracılığıyla karşılanacaktır. Projelerin desteklenmesi amacı ile destekleme birimleri kurulacak ve şartları taşıyanların projeleri bu birimlerce desteklenecektir. Uygulama illeri yine Resmi Gazete’ de ifade edilmektedir. Hibe almak için gerekli şartları, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı gibi ayrıntı kısmı yer verdiğimiz içeriğimizden geniş bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

GAP, DOKAP, GAP, KOP Yatırım Konuları

Destekleme ödemesi yapılacak olan konular makine ve ekipman alımları, inşaat yapımı, damızlık boğa, yine damızlık koç ve teke alımlarıdır. Projeye başvuran bireyler her bir yatırım hususundan bir seferliğine mahsus olarak yararlandırılacaktır. Projeleri desteklenecek olanlara verilecek olan tutarlar Genel Müdürlük aracılığıyla il müdürlüklerine bildirilecektir. Proje kapsamı içinde yapılacak olan yatırım tutarı için verilen hibelerden fazla olan kısım yatırımcı şahıs aracılığıyla karşılanacaktır. Makine ve ekipman, hayvan alımı, inşaat vb. konuları için yalnızca bir kereliğine hibe desteğinden yararlanılabilecektir. Aynı yatırım hususundan bir kez daha yararlanmak olabilecek olmamaktadır.

Yatırım yapacak olan şahıslar kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilir. Lakin sübvansiyonlu kredilerden yararlanamayacaktır. Yatırımcılar mevzuatta bulunan hükümlere uymak durumundadır. Yeni ahır yapılması için de destek verilecektir. GAP ve KOP bölgelerinde yeni ahır yapımlarında açık ve yarı açık ahır sistemleri kullanılacaktır. DOKAP ve DAP’ ta yarı açık ve kapalı sistem ahırlar desteklenecektir. Ağıl tiplerinin seçimi İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır.

İnşaat giderleri için gübre çukuru ve diğer ekipmanları zorunludur. Bunların bunun yanında yem deposu, süt sağım odaları, ufakbaş yıkama üniteleri, silaj çukurları vb. onarım inşaatları kapsamı içinde değerlendirilmektedir. İstinat duvarları, idari bina, buzağı kulübesi, arazi düzeltme çalışmaları vb. için destekleme ödemesi verilmeyecektir. İnşaat için yapılacak yatırımlarda malzemelerin 0 alınması gerekiyor. İkinci el ürünler yatırım amacı ile kullanılmayacaktır.

Bunların bunun yanında makine ve ekipman alımları hususunda komisyon fiyat aralıkları baz alınacaktır. Alınacak bu ekipmanların fiyat aralıkları oluşturulan yürütme birimleri aracılığıyla belirlenecektir. Süt sağma makinesi ve gübre sıyırıcı makineleri var olan ahırların tadilatı veya yeni ahır yapımında alınacaktır. Bu cihazların bağımsız olarak alınması olabilecek değildir.

Yatırım Konuları
Yatırım Konuları

Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Desteği 2021-2023 Müjdesi! isimli içeriğimizden de konu ile alakalı geniş bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

Hayvancılık Hibesinden Yararlanma Şartları

Aşağıdaki şartları taşıyanlar yüzde 50 oranında verilecek olan hayvancılık hibelerinden yararlanabilirler;

 • ÇKS belgesine sahip olmak
 • Gerçek ve tüzel kişi olmak
 • Bakanlık aracılığıyla oluşturulmuş hayvan kayıt sistemi olan Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı hayvanların olması (hayvan kayıt sistemi)
 • Var olan hayvanların en az 1 senedir bakanlığın alakalı sistemlerine kayıt edilmiş olması
 • En az 10, en fazla 50 anaç sığır sahibi olunması
 • En az 100, en fazla 200 baş anaç koyun ve keçi sahibi olunması
 • Alım ve satım işlemlerinin eş, anne, baba, kardeşler içinde yerine getirilmemesi
 • Bakanlık veya diğer kurumlar aracılığıyla verilen hibelerden daha evvel yararlanmamış olmak
 • Yatırımın yapılacağı ilin proje kapsamı içinde bulunan iller içinde bulunması gerekiyor.
Hayvancılık Hibesinden Yararlanma Şartları
Hayvancılık Hibesinden Yararlanma Şartları

Hibelerden kimler yararlanamaz?

 • Daha evvel kamu kurumları aracılığıyla verilen hibelerden yararlananlar
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortakları
 •  Yukarıdaki şartlara uymayanlar uymayanlar 2021 ve 2023 senelerı içinde verilecek olan yüzde 50 hayvan desteklemelerinden yararlanamazlar. 

2021-2023 DAP-GAP-KOP-DOKAP Hibe Başvurusu

Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı  en az 10 en fazla 50 baş anaç sığır yahut en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek/tüzel bireyler başvurabilir. Lakin Doğu Karadeniz Projesi İllerinde kayıtlı büyükbaş hayvan alt sınırı 5 baş olarak uygulanır.

GAP DOKAP GAP KOP desteklerinden yararlanmak isteyenler için başvurular her sene 1 OCAK ile 31 MART içinde başlamaktadır.

 • İnşaat yapımı, makine ve ekipman alımı için : Yatırımın yapılacağı yerde bulunan İl Müdürlüklerine
 • ✮  Damızlık koç, teke be boğa desteği almak için : İl ve İlçe Müdürlüklerine
 • ✮  İnşaat yapımı, makine ve ekipman alımı ile hayvan alımları için her 3 hususta da yatırım yapmak isteyenlerin İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

İlan edilen başvuru tarihleri, içinde bulunulan yıl için geçerli olmaktadır. Desteklerden bir sonraki yıl da yararlanmak isteyenlerin başvurularını tekrar etmeleri gerekmektedir. Şayet geçmiş senelerda yatırım yapmaya karar vermiş fakat ardından vazgeçmişseniz bu durumda size eksi puan verilecektir. Yatırımcı ile müdürlük içinde bir taahhütname imzalanacaktır. Bu taahhüt belgesi, daha evvel bu hibelerden yararlanılmadığı, yararlanılmış ise, verilecek olan desteğin iptaline ilişkin hükümler içermektedir.

Dokap, Gap, Kop, Dap Hibe Başvuru Aşamaları

Gerekli evraklar ile başvuruların yapılması aşamasından sonra sistem aşağıdaki biçimde işlemektedir;

 • Makine ve ekipman alımları, hayvan alımları, inşaat yapılması gibi konularda başvuru
 • Projelerin yürütme birimi aracılığıyla incelenmesi
 • Değerlendirilmek için komisyona sevki
 • Uygun görülen projelerin puanlanarak listelenmesi
 • Listelerin il müdürlüklerine gönderilmesi
 • Merkezde bulunan komisyon aracılığıyla asil ve yedek listelerin hazırlanması
 • İl müdürlüğünün destek verilecekleri Genel Müdürlüğe tebliğ etmesi

Bu aşamaların tamamlanmasının ardından yatırımcı tespit edilen tutarlarda desteklenecektir.

GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller Hangileri?

Aşağıdaki illerde bulunan yetiştiricilerimiz hayvan alımları ve hayvan barınaklarının inşası için gerekli olan finansmanı verilecek olan hibeler yolu ile karşılayabilecektir;

GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller
GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller
 • DAP İLLERİ; Erzurum, Sivas, Hakkari, Iğdır, Elazığ, Malatya, Bitlis, Kars, Bingöl, Muş, Erzincan , Tunceli, Van, Ardahan, Ağrı
 • GAP İLLERİ; Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Kilis, Gaziantep
 • KOP İLLERİ; Aksaray, Niğde, Karaman, Konya
 • DOKAP İLLERİ; Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Ordu, Giresun, Samsun

Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Veriliyor!

Damızlık boğa ve koç, teke alımlarında birim fiyat aralıkları Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla belirlenmektedir. Erkek ve damızlık hayvan alımlarında büyükbaş hususunda faaliyet gösteren 1 adet damızlık boğa, ufakbaş için var olan koyun ve keçi rakamının yüzde 2 oranından fazla olmayacak biçimde hibe verilecektir. Hayvanların Bakanlık aracılığıyla ifade edilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Hayvancılığa Yüzde 50 Destek
Hayvancılığa Yüzde 50 Destek

Hibelerden yararlanıldıktan sonra müstahsil makbuzları veya faturaların tutarlarına bakılacaktır. Bu belgelerde yazan tutarların yatırım tutarından fazla olması durumunda, kalan tutar yatırımcı şahıs aracılığıyla karşılanacaktır. Hayvanların seçimleri işlerinde uzman bireyler aracılığıyla yapılacaktır. İmzalanacak olan taahhütnamede, işletmenin 3 yıl boyunca aktif olarak faaliyet göstereceği, damızlık erkek hayvanların en az 2 yıl süre ile satılmayacağı gibi hükümler bulunmaktadır.

Hibe Miktarı Ne Kadar?

 • 385.000,00 TL Büyükbaş Ahır İnşaatı ve Makine Alımı için %50 hibe olarak 192.250,00 TL
 • 200.000,00 TL Küçükbaş Ağıl İnşaatı için %50 hibe olarak 100.00,00 TL dir.
 • Damızlık koç ve teke alımlarında en fazla kelle başına 750 TL destek miktarı verilecektir.

Hibe Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Hibe başvurusu için gerekli olan evraklar Bakanlık aracılığıyla belirlenmektedir. Ön başvuru için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidildiğinde aşağıdaki evrakların sunulması gerekmektedir;

 • GAP, KOP, DOKAP ve DAP  kapsamı içinde verilecek olan hibelerden yararlanmak istediğinizi ifade eden bir dilekçe
 • Bakanlığın alakalı sistemlerine kayıt olduğunuzu gösteren belgeler (Türkvet, ÇKS, Koyun Keçi Kayıt Sistemi vb.)
 • Sahip olunan arazi varlıklarına dair belgeler (Tapu belgesi, kira kontratı)

Bu evraklar ile birlikte hayvancılık yatırımları için hibe almak isteyenler İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ ne başvurularını yapabilirler.

Kaz Hibesi Nasıl Alınır?

Devlet kaz yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimize %75 hibe ödemesi yapacak. Bu proje 12 Mart tarihinde Kars ilimizde müjde olacak bilgisi verildi.

Daha ayrıntılı bilgi alabilmek için Kaz Hibesi Nasıl Alınır isimli içeriğimizi okuyabilir yeni bir proje için başlangıç sermayesi anlamında geri ödemesiz hibe alabilirsiniz.

Ödemeler Nasıl Yapılır?

Bakanlık aracılığıyla başvuru işlemleri 1 yıl içinde tamamlanmaktadır. Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bulunan uzman kişiler aracılığıyla yerinde inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu inceleme esnasında hak ediş cetvelleri hazırlanmaktadır. Evrakların tamamlanması ardından bankaya talimat verilir. Hibe verilecek tutarlar Genel Müdürlük aracılığıyla Ziraat Bankası’ na gönderilmektedir. Yatırımcı aracılığıyla bankaya binde 2 oranında hizmet komisyonu ödenilmektedir.

Yatırımcılar tek bir konu için değil, proje kapsamı içinde bulunan 3 yatırım konusuna da ayrı ayrı başvuru yapabilmektedir. Yapılan yerinde incelemelerden sonra proje istediğimiz seyirde ilerlemiyorsa yatırımcıya yazılı bir biçimde ikaz yapılır. Haksız ödeme yapıldığının tespit edilmesi durumunda Amme Alacaklarının Usulü Hakkında yasaveyayanarak yatırımcıya verilen bedel geri alınmaktadır. Başvuru şartlarını taşıyor ve projeler kapsamı içindeki illerde ikamet ediyor veya yatırım yapmak istiyorsanız gerekli evraklar ile 31 Mart tarihine kadar başvurularınızı yapabilir ve yüzde 50 hayvancılık hibelerinden faydalanabilirsiniz.

Yatırım Konuları  ve Uygulanacak Hibe Oranı (%)

İnşaat Yeni ahır/ağıl yapımı yahut tadilatı  %50
Hayvan Alımı Damızlık boğa yahut koç-teke alımı %50
MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI Gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi  %50

1 Beğen

Film izle