Finansal Hizmetler İnanç Endeksi Ekim’de yükseldi

Finansal Hizmetler İnanç Endeksi Ekim’de yükseldi

Finansal Hizmetler İnanç Endeksi Ekim’de yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ait Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler İtimat Endeksi açıklandı.

Anket sonuçları, finansal kesimde faaliyet gösteren 154 kuruluşun karşılıklarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla ortaya çıkarıldı.

Buna nazaran, FHGE ekimde bir evvelki aya kıyasla 3,3 puan artarak 160,9 düzeyine çıktı.

Endeksi oluşturan anket suallerına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE’yi azalış tarafında, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise artış istikametinde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ait değerlendirmelere nazaran, son üç ayda iş durumunda güzelleşme olduğu tarafındaki
değerlendirmeler bir evvelki aya kıyasla zayıflarken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu tarafındaki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı tarafındaki beklentiler ise güçlendi.

Son üç aydaki istihdama ait olarak, bir evvelki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü. Gelecek üç aydaki istihdama ait artış istikametli beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Karlılığa ait değerlendirmelere nazaran, son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir evvelki periyoda nazaran zayıflarken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Rekabet gücüne ait değerlendirmelere nazaran, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda güzelleşme olduğu istikametindeki
değerlendirmeler bir evvelki periyoda kıyasla güçlenirken, gelecek üç ayda düzgünleşme olacağı istikametindeki beklentiler ise zayıfladı.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ait olarak, son üç ayda güzelleşme olduğu tarafındaki değerlendirmeler ile gelecek üç
ayda güzelleşme olacağı tarafındaki beklentiler bir evvelki periyoda nazaran zayıfladı.

NACE Rev.2 bölüm sınıflamasına nazaran “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” bölümünde inanç endeksleri alt dallar
prestijiyle değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” bölümünde bir evvelki aya nazaran 3,7 puan artarken, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu toplumsal güvenlik hizmetleri hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” dallarında ise sırasıyla 5,4 ve 7,3 puan azaldı.

5 Beğenmekten Vazgeç

Film izle