Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı

Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı

Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı

Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı

2021 Güncel:

 • Engelli Yönetmeliği pdf
 • Yeni Engelli Raporu yönetmeliği Neler Getirdi?
 • Engellilik Raporunun Geçerlilik Süresi
 • Sürekli Engelli Raporu Yenilenir Mi?
 • Yetişkinlerin Engellik Durumunun Değerlendirilmesi
 • Çocukların engellilik Durumlarının Değerlendirilmesi
 • Çocukların Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresi
 • Yeni  Engelli Hakları Nelerdir?
 • Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

Yürürlüğe giren engelli yönetmeliğin  içinde çocuk ve yetişkinleri ayrı ayrı ele almaktadır. Tebliğ ile çocuk ve yetişkinler için terör, kaza, yaralanma gibi durumlara bağlı olarak sağlık raporu alınması, bu raporların geçerlilik süreleri, derece ve sınıflandırmaları gibi konulara açıklık getirilmiştir. İçeriğimizden yeni engelli rapor yönetmeliği neler getirdi, engelli raporu yönetmeliği, engelli yönetmeliği pdf, sürekli olarak engelli raporu yenilenir mi ve süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir araştırmaya koyulduk.

Engelli Yönetmeliği pdf

Yürürlüğe giren engelli yönetmeliğinde yeni tertip edilen 30692 Sayılı resmi gazete yönetmeliği geçerli bulunacağından engelli sağlık kurulu raporları yeni yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir. Yeni yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önde 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli olarak ibaresi bulunan sağlık kurulu aracılığıyla onaylanmış raporlarıyla olan tüm vücut fonksiyonlarını kaybı oranları geçerliğini koruyacak olup, bu oranlara dayanılarak eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülmesi için sürekli olarak raporlarda rapor süresi bitinceye kadar yeni bir rapor düzenlemesine gerek duyulmayacaktır.

Yeni Engelli Raporu yönetmeliği Neler Getirdi?

Engelli yönetmeliği ile ilgili yapılan değişiklikler ile alakalı karar 30692 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

 • Çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesi ile ilgili yönetmelik,
 • Erişkinler için engellilik değerlendirmesi ile ilgili yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Yayınlanan yeni tebliğ le yürürlükte bulunan engellilik ölçütünün sınıflandırması ve sağlık raporu ile ilgiliki yönetmelik kaldırılmıştır.
 • Yetişkinler ve çocuklar için terör, kaza, yaralanma durumlarında alınan sağlık raporlarının geçerlilik süresi derece ve sınıflandırmaları düzenlenmiştir.

Raporların geçerlilik süreleri ve engelli raporları yenilenmesi ile alakalı araştırılması yapılan konular paylaşımımızda.

Engellilik Raporunun Geçerlilik Süresi

Engellilik durumlarının değerlendirmesi için uzman doktorlar aracılığıyla oluşturulan kurul aracılığıyla engelli durumuna göre düreli yada sürekli olarak olarak rapor düzenlenir ve raporun üzerinden süresi belirtilir. Hastanın durumunda ilaç nasıl tedavi edileceği rehabilitasyon uygulama yada cerrahi tedavi yolları ile hastalığın iyileşme bulunacağı ve azalma ihtimali bulunan bireylerin raporları sürekli olarak düzenlenir. Kişilerin engelli durumunun sabit kalması yada artması söz konu olan hastalar için sürekli olarak rapor düzenlemesi yapılır. Rapor süresi esnasında yeni bir engel durumunun çıkması yada durumunda değişiklik meydana gelmesi halinde birinin başvurması ile alakalı kurulda bulunan uzman doktorların sevki uygun görmesi üzerine engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir.

Sürekli Engelli Raporu Yenilenir Mi?

Sürekli engelli raporunun üzerinde sürekli olarak engelli ibaresi yer alıyorsa yenilenmesi gerekmez. Bu engelli raporları  tedavi ile düzelemeyen ve doğuştan gelen hastalıklar için verildiği için ömür boyu geçerlidir. Sürekli olarak verilenler raporun üzerinde kaç yılda bir yenileneceği yada kaç ayda bir yenileneceği yazmaktadır. doktor kontrollerine tabi tutulan bu raporlar bireylerin rapor tarihinin bitim tarihinden 3 ay önce başvuru yapılarak yenilenmesi gerekmektedir. Başvuru ardından insana yeniden rapor verilir.

Sürekli engelli raporuna örnek vermek gerekirse;

 • Zihinsel engelliler,
 • Bir bacağı yada bir kolu olmayanlar,
 • Doğuştan gözleri görmeyen ve tedavi ile düzelmeyen hastalıklar,

gibi tedavi edilemeyen hastalıklar için verilmektedir.

Engellilere Sosyal Yardım
Engellilere Yönelik Çalışmalar

Yetişkinlerin Engellik Durumunun Değerlendirilmesi

Erişkinlere engelli raporu verilmesi için 7 üyeden bir araya gelen kurul bulunmaktadır. 7 üyeden bir araya gelen kurul ise;

 • Nöroloji uzmanı,
 • İç hastalıkları uzmanı,
 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • KBB (Kulak Burun Boğaz) hastalıkları uzmanı,
 • Genel cerrahi uzmanı,
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından meydana gelir.

Bu alandaki uzman kişiler dışında, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının yer alması zorunludur. Kararlar oy çokluğu ile alınmaktadır. Lakin oyların eşit olması durumunda kurul başkanının aldığı karar esas alınmaktadır. Kararın oy birliği veya oy çokluğu usullerinden hangisi tercih ederek verildiği deftere yazılır ve defter kurulda bulunan üyeler aracılığıyla imzalanmaktadır.

Çocukların engellilik Durumlarının Değerlendirilmesi

18 yaş altındaki erişkin olmamış çocukların engellilik durumlarının değerlendirilmesi ile ilgilenen 4 kurul yani uzman hekim bulunmaktadır. Kurulda daimi olarak 6 üye bulunmaktadır. Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) sağlık kurulunca hazırlanan çocuğun özel gereksinimlerini söyleyen belgeyi ifade etmektedir. Kurulu oluşturan uzman doktor branşları ise;

 • Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman kişilerı,
 • Kulak, burun boğaz hastalıkları,
 • Çocuk cerrahisi uzmanı,
 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • Çocuk nörolojisi uzamın,
 • Fizik tıp rehabilitasyonu,
 • Ortopedi ve travmatoloji,

Diğer branş uzman kişilerının gerekmesi durumunda bunlar da davet edilmektedir. Çocuk cerrahisinin bulunmadığı alanlarda genel cerrahi uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalığı uzmanı bulunmayan yerlerde ise ruh sağlığı uzman kişilerı kurula dahil olacaktır. Ayrıca çocuk nöroloji uzman kişilerının bulunmadığı yerler de kurula nöroloji uzman kişilerı çağrılabilir. Mevcut üyelerden müteşekkil olan kurul, toplanır. Kararlar oy çokluğu sistemi tercih ederek alınmaktadır. Verilen kararlar deftere geçirilir ve üyeler aracılığıyla imzalanır.

Çocukların Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresi

Hazırlanan raporda, raporun geçerlilik zamanının belirtilmesi zorunlu olacaktır. Şayet engel durumunda zamanla azalma meydana gelebileceği şeklinde bir ihtimalin olması durumunda raporun bir süre belirtilerek düzenlenmesi gerekecektir. Lakin hasarlar kalıcı olacaksa, bu duruma yine raporda yer verilmesi gerekmektedir. Çocuğun özel gereksinimlerinin değişmesi söz konusu ise, bu değişikliğe yine raporda yer verilmesi veya raporun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Şayet rapor süreli olarak düzenlenmiş ise, sürenin bitmesine 6 ay kala talep üzerine yeniden rapor verilmesi söz konusu olabilir.
 • Rapor süreli olarak düzenlenmişse, geçerlilik süresi çocukların 18 yaşını doldurmalarının ardından geçersiz olmaktadır.
 • 18 yaşını doldurmalarına 3 ay kala yine vasilerinin talebi ile kendilerine yeni bir rapor verilmesi söz konusu olabilir.
 • Tam bağımlı engelli bireylerin engel durumlarının %50’nin üzerinde olması gerekmektedir.
 • Raporların alınması için işlem fiyatları kurumlar aracılığıyla karşılanacaktır.
 • Raporlarda geçerlilik sürelerinin belirtilmesi muhakkaktır.
 • Hazırlanan raporlar yeni düzenleme ile birlikte elektronik sistemlere aktarılacaktır.

Çocuklar için özel gereksinim alanları ve ÇÖZGER raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Yeni  Engelli Hakları Nelerdir?

Engelli vatandaşların haklarına eklenen yeni haklar aşağıda anlattığımız gibidir.

 • Tayin hakları,
 • Kurumsal alanda indirim,
 • Erken Emeklilik hakları,
 • Engelli çalışan hakları,
 • Engelli ebeveyn hakkı,
 • %3 su, elektrik ve doğalgaz fatura indirimi
 • Ulaşım alanlarında indirim hakkı,
 • Sosyal yardım hakları,
 • Araç alımlarında indirim,
 • Özel eğitim hakları,
 • EKPSS’ye (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) girmek hakkı,
 • Tıbbi malzeme alım hakları,
 • Müze ve ören yerlerine girme hakkı,
 • Emlak vergisi,
 • TOKİ çekilişleri,
 • Belediye hizmetleri,
 • KDV muafiyeti,
 • Fizik tedavi seansları,
 • Konutta düzenleme,

Hakları verilmektedir. Yeni Engelli Hakları (DEVLET DESTEKLERİ)  yazımızın içinden geniş bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

2021 senesinde geçerli olmak üzere Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olacak.

Tebliğe göre; Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari yüzde 20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların alakalı raporla özel gereksinimi olduğu tespit edilen özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireylerle dil ve konuşma, özel öğrenme kuvvetliğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden alakalı destek eğitim programında gösterilen yaşlardaki bireylerin eğitim giderlerinin her sene Bakanlıkça tespit edilen tutarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor. Bu bağlamda özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olarak belirlendi.

Beğen

Film izle

Porno izle