Enerjisa Güç’ten karbon ayak izini azaltan eser ve hizmetler

Enerjisa Güç’ten karbon ayak izini azaltan eser ve hizmetler

Enerjisa Güç’ten karbon ayak izini azaltan eser ve hizmetler

Sabancı Holding ve E.ON’un çoğunluk paylarına sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten elektrik dağıtım ve perakende satış firması Enerjisa Güç, ticarethane, sanayi ve kamu kurumları başta olmak üzere tüm kullanıcılarına elektrik tedariğinin yanısıra güneş gücü sistemleri, atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) üzere alanları başta olmak üzere güç verimliliği uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu idaresi ve yeşil güç sertifikasyonuna kadar birçok etraf dostu ve sürdürülebilir güç tahlilini biraraya getirdiği ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında toplanan eser ve hizmetlerini tanıttı.

Enerjisa Güç, takip ettiği küresel trendlerin başında gelen e-mobilite alanında faaliyet göstermek için 2008 senesinde Türkiye’de sürdürülebilir ve etrafa duyarlı gelecek kurma gayeli bir teşebbüs olan Eşarj’ın çoğunluk paylarını 2018 senesinde satın aldı. Eşarj ile beraber, kullanıcılarına isterlerse kendilerine özel şarj istasyonu sağlayarak, isterlerse de halka açık alanlarda 350’den çok istasyon ağı ile elektrikli araçlar için teknoloji odaklı e-mobilite tahlilleri sunuyor.

‘İşimin Enerjisi’ içerisinde, karbon ayak izini düşürmeye odaklanan şirketler için değişik tahlil alternatifleri de bulunuyor. Yeşil güç eseriyle Enerjisa Güç, sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir güç kaynaklarını destekliyor ve elektrik tüketimlerinden kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ya da sıfırlamak isteyen kullanıcılarına ‘Karbon Azaltım Sertifikası’ ve ‘Yenilenebilir Güç Sertifikası’ tedarik ederek yanıt veriyor. Bu sertifikalar aracılığıyla şirketler, yeşil güç tüketim oranını, istekleri doğrultusunda yüzde 100’e kadar çıkarabiliyorlar.

Enerjisa, gücün tüketildiği yerde üretilmesi yaklaşımıyla işletilen Kojenerasyon (Birleşik Isı – Güç Üretimi) sistemleri için uçtan uca hizmet sunuyor. Bu kapsamda, tüm fizibilite, tasarım, satın alma, yatırım, heyetim, işletme ve bakım süreçlerini uzman takımlarıyla beraber yürütüyor ve çalışmalar neticesinde müşterinin, maliyet avantajı elde etmesini ve konvansiyonel güç üretimine nazaran çok daha verimli bir halde karbon salınımını azaltarak karbon ayak izini azaltması sağlanıyor.

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle