Elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili temeller belirlendi

Elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili temeller belirlendi

Elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili temeller belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği”ne nazaran, kimlik kartının elektronik imza aracı olarak kullanılmasında Elektronik İmza Kanunu kararları uygulanacak.

Kimlik kartının temassız yongasındaki bilgiler, ikili mutabakat yapılan ülkelerde seyahat evrakı olarak kullanılabilecek.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile ilgili inceleme, kıymetlendirme ve müsaade süreçlerini gerçekleştirmek üzere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü başkanlığında EKDS Kıymetlendirme Komitesi oluşturulacak.

Misyonlu elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS), İçişleri Bakanı’nın onayıyla belirlenerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden duyurulacak.

Görevlendirilen ESHS’nin sağlayacağı tüm anahtar ve sertifikaların müracaat, temin, dağıtım, teslim ve iptal süreçlerine ait prosedürü belirlemeye Genel Müdürlük ytesirli olacak. Genel Müdürlük, hizmet alan, kimlik doğrulama hizmet sağlayıcılığı (KDHS) ve kart erişim aygıtı (KEC) üreticilerinden EKDS’ye ait her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ytesirli olacak.

– Onay verilen KDHS’ler kamuoyuna duyurulacak

KDHS olabilmek için kamu yahut özel hukuk hukuksal bireylerinin, TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği İdare Sistemi sertifikası sahibi olmaları, TSE tarafından EKDS ile ilgili yayımlanan herkes tarafından bilinenlara uygunluğunu belgelemeleri ve KDHS’nin sorumluluk alanıyla ilgili EKDS’nin güvenliği ve idamesine dair alınacak idari ve teknik önlemleri kapsayan taahhütnameyi imzalama koşullarını taşımaları zarurî olacak.

Kamu yahut özel hukuk hükmî bireyleri, KDHS olma talebini içeren başvurusunu Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan yolla Genel Müdürlüğe yapacak. Onay verilen KDHS’ler, Genel Müdürlüğün internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak.

– Doğrulama dataları ülke hudutlarının dışına çıkarılamayacak

KDHS’ler, EKDS’ye ait imza oluşturma ve doğrulama dataları ile sertifikasını Türkiye Cumhuriyeti hudutlarının dışına çıkaramayacak. KDHS’ye ilişkin imza oluşturma ve doğrulama bilgilerinin geçerlilik müddeti 10 yılı aşamayacak.

Kimlik kartındaki bilgiler, kimlik doğrulama gayesinin haricinde kullanılamayacak. Biyometrik datalarla kimlik kartlarına ilişkin PIN yahut PUK bilgileri toplanamayacak, saklanamayacak ve paylaşılamayacak.

EKDS Kıymetlendirme Komitesinin belirlediği yetkiler içerisinde hizmet alanlar, 5490 ve 6698 sayılı kanunlarda belirtilen tarz ve temellere uymakla ve hizmet verdiği ilgili ünitelerin de bu temeller içerisinde süreç yaptığını takip etmekle yükümlü olacak.

ESHS tarafından verilen anahtar, sertifika ve yetkiler, Bakanlığın müsaadesi olmadan devredilemeyecek.

AA

2 Beğen

Film izle