Elektrik dağıtım bedellerine yüzde 398 zam!

Elektrik dağıtım bedellerine yüzde 398 zam!

Elektrik dağıtım bedellerine yüzde 398 zam!

Bunun Yanı Sıra EPDK’nın yatırımlar öncesi dağıtım bedellerinin 10 yıl süresince nasıl hesaplanacağı ile alakalı kurul kararı 30.12.2021 tarihli yeni bir EPDK kararı ile iptal edilerek yatırım ortamına büyük engel konuldu.

Bu karar ile yatırımdan önce yatırımcıya verilen taahhütler zamanı dolmadan iptal edilmiş oldu.

2016 senesinde GES yatırımı yapan şirketlerin ödediği dağıtım bedeli 01 Ocak 2017’de EPDK’nın 6838 nolu kurul kararı ile 13,6 kat artırarak ile 0,75 krş/kWh’ten, 10,25 krş/kWh’e çıkarıldı.

Bu orantısız artış sebebi ile oluşan mağduriyeti kısmen gidermek ve yatırımların iptal edilmesini önlemek maksadıyla EPDK bir kurul kararı açıklayarak 2018 öncesinde kurulan lisanssız santrallere 10 yıl süre ile bu artışın yüzde 75’inin yansıtılmayacağı yönündeki kurul kararını yayınladı.

Bu tebliğ sonrası şirketler yatırım için düğmeye basarak o tarihteki yüksek yatırım bedellerine rağmen 31.12.2017 öncesine bu yatırımları yetiştirerek ülke ekonomisine kazandırdı.

Lakin 30.12.2021 tarihinde paylaşılan EPDK kararı ile bu kazanılmış hak yok sayılıp, buna ek olarak üzerine yüzde 24 oranında zam uygulanacağı açıklandı. Bu düzenleme ile 2018 öncesi devreye alınan GES’lerin dağıtım bedelleri 5,6882krş/kWh’ten 28,2765 krş/kWh’e yükseldi. Yani lisanssız üreticilerin dağıtım şirketlerine ödedikleri tutar yüzde 398 artırılarak 5 katına çıkarıldı.

Bu haksız adım, ülkemizin güneş enerjisinin yüzde 90’ını üreten ufak enerji şirketlerinin aleyhinedir. Güncel durumda dağıtım bedeli lisanslı büyük üreticiler için 3,8 krş/kWh uygulanırken aynı hizmet için lisanssız üreticilerden 28,2 krş/kWh alınmakta. Riske girerek borçlanan, yatırım yapan ve enerji üretimi yapan ufak lisanssız üreticiler, aynı hizmet için dağıtım firmasıne büyük lisanslı üreticilerin 7,4 katını ödeyerek, kârlarının bir hayli mühim bir kısmını dağıtım şirketlerine aktarmak zorunda bırakıldı.

Sonuç olarak 5 bine yakın ufak enerji firmasıni, ortalama 400 bin kişisel yatırımcıyı, finansman firması, yabancı yatırımcıyı ve binlerce çalışanı derinden etkileyen bu karar;

Değişen finansal dengeler şirketlerin varlıklarını sürdürmesini zorlaştırırken borsada bu şirketlere yatırım yapmış yüzbinlerce kişisel ufak yatırımcıyı mağdur etmekte.

Yatırımcılara verilen taahhütlerin anlık bir karar ile değişebilmesi, yabancı ve yerli yatırımcılar için güvensizlik ortamı yaratmakta olup ülkemize yapacakları yatırımlardan vazgeçmelerine sebep olmakta.

Tüm bundan dolayırden ötürü sektörün ufak enerji şirketleri adına, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Grubu olarak en kısa zamanda verilen bu kararın iptali ve GES yatırımcılarına sunulan hakların yine verilen süre sonuna kadar tanınmaya devam edilmesi, en büyük arzumuzdur.

1 Beğenmekten Vazgeç