EGELİ – CO TARIM TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

EGELİ – CO TARIM TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

EGELİ – CO TARIM TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019, 27.12.2019, 23.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Firmasımiz bağlı iştirakleri Doğa Tarım Hayvancılık Besin Paz. San. Tic. A.Ş. ?nde (“Doğa Tarım”)  ve Batı Ziraî Yatırımlar A.Ş. (“Batı Tarım”) ile ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Doğa Tarım ve Batı Tarım İdare Şurası üyeleri ve Ytesirlileri Tan Egeli, Ersoy Çoban ve Uğur Özkan hakkında ufakbaş ve büyükbaş hayvanları koruma etmek görevsini ihlal  etme suretiyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ni ziyana uğrattıkları şikayetiyle dava açıldığınının firmasımize bildirildiği daha evvel  Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.
25.12.2019 tarihinde görülen son duruşmada mahkemece 5271 sayılı CMK nın 223/8 md mucibince yargılamanın durdurulmasına, CMK 254/1 md mucibince evrakın kararın nihaileşmesi ile Çal Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildiği firmasımize bildirilmiş ve mevzu firmasımizce kamuoyu ile paylaşılmışdı.
Çal Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Uzlaştırma hükümlerinin uygulanması hedefiyle yargılamanın durmasına karar verildiği lakin Çal Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Ofisince taraflar ortasında uzlaşma sağlanamamış olduğundan DURMASINA KARAR VERİLMİŞ OLAN YARGILAMANIN KALDIĞI YERDEN MOTAMOT DEVAMINA, Tarafların daha evvel sözlerinin alınmış olmasından bahisle bu hususta süreç yapılmasına yer olmadığına, ve duruşmanın bu nedenle 16.12.2020 tarihine bırakılmasına karar verildiği firmasımize bildirilmiştir. 
Söz konusu davaya Firmasımiz taraf değildir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882926

BIST

3 Beğenmekten Vazgeç

Film izle