EGE SANAYI VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

EGE SANAYI VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

EGE SANAYI VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait Idare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

Idare Şurası Karar Tarihi
01/09/2020
Karar Sayısı
19
Sermaye Piyasası Konseyi’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Mucibince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN 
IDARE KONSEYI’NIN KARAR TARİHİ:    01.09.2020 KARAR SAYISI :   19 SERMAYE PİYASASI KONSEYININ II-14.1 SAYILI BILDIRININ 9. UNSURU YETERINCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz Idare Şurası ve Kontrol Komitesi tarafından onaylanmış, 30.06.2020 tarihinde sona eren 6 aylık periyoda ilişkin, Sermaye Piyasası Heyeti’nin (“SPK”) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi ve 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca, TMS/TFRS Konsolide kararlarına nazaran hazırlanan hudutlu bağımsız kontrolden geçmiş mali tablolarımız ektedir.   Şirketimiz idaresi tarafından 30.06.2020 tarihi itibariyle bir evvelki yıl ile mukayeseli olarak hazırlanmış olan TMS/TFRS temelli Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tabloları ile bunlara ilişkin açıklamaların ve Faaliyet Raporunun   a)Tarafımızdan incelendiğini, b)Şirketimizdeki misyon ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun değerli mevzularda gerçeğe muhalif bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir noksanlık içermediğini, c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi uyarınca hazırlanmış finansal tabloların varsa konsolidasyon içerisindekilerle beraber işletmenin faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde gösterdiğini ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve varsa konsolidasyon içerisindekilerle beraber- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan değerli riskler ve belirsizliklerle beraber, dürüstçe gösterdiğini, Bilgilerinize sunarız. Hürmetlerimizle.   ENVER GOCAY        NUMAN NUMANBAYRAKTAROĞLU    AYHAN ÖZEL BAĞIMSIZ ÜYE    BAĞIMSIZ ÜYE                   GENEL MÜDÜR

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872812

BIST

3 Beğenmekten Vazgeç

Film izle