EGE SANAYI VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

EGE SANAYI VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

EGE SANAYI VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm kârları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2019 – 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
2.4 -365.344 -60.660.679 -61.026.023 -161.583.508 -222.609.531
Düzeltmelerden Sonraki Meblağ
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 206.943.192 286.859.179 544.433.260 544.433.260
Transferler
14.985.258 271.873.921 -286.859.179 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-656.616 163.248.314 162.591.698 162.591.698
Periyot Karı (Zararı)
163.248.314 163.248.314 163.248.314
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-656.616 -656.616 -656.616
Birleşme/ayırınme/Tasfiye Tesiri
-150.010.077 -150.010.077 -150.010.077
Bağlı Iştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Devir Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -5.155.317 40.845.743 328.807.036 163.248.314 557.014.881 557.014.881
Cari Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666
Transferler
19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.893.168 187.114.278
Satışların Maliyeti
-122.606.607 -214.948.509 -44.604.769 -104.757.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.778.318 163.078.273 28.288.399 82.356.775
BRÜT KAR (ZARAR)
72.778.318 163.078.273 28.288.399 82.356.775
Genel Idare Sarfiyat aralıkları
-10.249.436 -9.367.360 -5.413.900 -4.973.116
Pazarlama Sarfiyat aralıkları
-7.462.264 -11.829.963 -2.704.648 -5.263.952
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyat aralıkları
-2.770.791 -1.206.110 -1.391.477 -951.040
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
19 38.846.794 33.308.568 6.989.973 8.431.895
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
19 -23.676.252 -23.432.494 -1.452.995 -6.178.571
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
67.466.369 150.550.914 24.315.352 73.421.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.328.496 5.218.125 3.086.058 2.432.831
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
-65.798 0 -887 0
Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
3 5.625.594 12.218.827 2.587.524 7.686.721
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.354.661 167.987.866 29.988.047 83.541.543
Finansman Gelirleri
21 60.203.378 27.060.723 27.101.318 9.727.569
Finansman Masrafları
21 -25.691.545 -12.652.502 -14.984.572 -7.004.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.866.494 182.396.087 42.104.793 86.264.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.500.715 -19.147.773 -5.840.102 -8.510.329
Devir Vergi (Gideri) Geliri
16 -13.421.982 -18.874.727 -5.373.343 -9.132.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -78.733 -273.046 -466.759 622.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERIYOT KARI (ZARARI)
99.365.779 163.248.314 36.264.691 77.753.855
DEVIR KARI (ZARARI)
99.365.779 163.248.314 36.264.691 77.753.855
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
99.365.779 163.248.314 36.264.691 77.753.855
Hisse Başına Kar

Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 18 0,31540000 0,51820000 0,11510000 0,24680000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-1.041.011 -656.616 418.596 230.938
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm faydaları (Kayıpları)
-1.301.265 -820.770 523.245 288.672
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
260.254 164.154 -104.649 -57.734
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları), Vergi Tesiri
16 260.254 164.154 -104.649 -57.734
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
-93.399 0 -93.399 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.134.410 -656.616 325.197 230.938
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.231.369 162.591.698 36.589.888 77.984.793
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
98.231.369 162.591.698 36.589.888 77.984.793

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872810

BIST

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle