DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime Ait İdare Şurası Karar Tarihi
16/10/2020
Alıma Ait İdare Konseyi Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DURAN DOGAN EUROPE B.V.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Karton Ambalaj Pazarlama Ticari Firması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1 EUR
Edinim Metodu
Kuruluşta Edinim (Establishment)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Hollanda ticaret sicil süreçlerinin tamamlanmasını takiben
Edinme Şartları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Şartları

Edinilen Hisselerin Nominal Fiyatı
1 EUR
Beher Hissenin Alış Fiyatı
1 EUR
Toplam Fiyat
1 EUR
Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Daha sonra Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
%0
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
%0
Paydaşlığın Faaliyetlerine Tesiri
Şimdi bulunmamaktadır.
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlı Taraf mıdır?
Hayır (No)
İştirakin Satan/Devreden Tarafla Bağın Niteliği

Varsa Sürece Ait Mukavele Tarihi

Finansal Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Tekniği
Nominal paha üstünden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zarurî değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Yer alan Meblağ

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Münasebeti

Açıklamalar

Firmasımiz 16/10/2020 tarihinde almış olduğu İdare Kurulu Kararına istinaden, Avrupa Birliği ülkelerinde karton ambalaj pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmek hedefi ile, Hollanda’da %100 hissedarı olacağı, “DURAN DOGAN EUROPE B.V.” ismi altında, sermayesi 1 EUR olan, bir şirket kurma kararı almıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882231

BIST

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle