DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 41.548.871 237.082.346 427.848.423 773.474.640
Transferler
50.735.791 377.107.632 -427.843.423
Dönem Karı (Zararı)
337.011.752 337.011.752
Kar Payları
-31.889.348 -31.889.348
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 582.300.630 339.950.713 1.078.597.044 1.078.597.044
Cari Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657
Transferler
461.746.365 -461.746.365
Dönem Karı (Zararı)
405.329.457 405.329.457
Kar Payları
26.999.356 90.000.000 -279.593.802 -162.594.446
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 405.329.457 1.356.066.668 1.356.066.668

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.249.601 164.784.196
Dönem Karı (Zararı)
405.329.457 337.011.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
405.329.457 337.011.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-219.456.254 -92.179.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 19.406.535 20.442.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.029.942 23.807.404
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 26.029.942 23.807.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.596.774 17.242.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 429.370 -1.174.696
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.167.404 18.416.795
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.405.881 51.573.370
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -39.222.210 -9.742.873
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.816.329 61.316.243
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 18.711.024 -557.323
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-291.594.648 -204.688.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.416.599 -84.302.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.343.209 99.258.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-254.009 32.081.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-169.089.200 67.176.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
685.630 -116.429.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
685.630 -116.429.248
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-188.497.871 -48.169.122
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-188.497.871 -48.169.122
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
350.797.041 197.216.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.921.172 -36.583.326
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-79.484.721 -32.678.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.996.650 -48.510.528
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.418.198 -39.494.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.414.848 -9.016.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.329.823 -32.008.682
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.372.844 -88.399.895
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.876.641 -89.570.332
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
503.797 1.170.437
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.129.096 24.654.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.735.022 -2.653.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.354.142 10.087.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-36.089.164 -12.740.982
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.456.604 160.529.422
Alınan Faiz
22 39.222.210 9.742.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.462.293 -3.010.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -21.235.768 -12.962.724
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 48.268.848 10.485.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.397.932 -339.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.202.068 -339.952
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -2.202.068 -339.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.818.651 -47.676.115
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.041.048 -82.599.293
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -100.041.048 -82.599.293
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
50.772.698 109.061.617
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.252.298 -12.512.615
Ödenen Temettüler
15 -110.930.084 -31.889.348
Ödenen Faiz
23 -13.197.618 -18.851.019
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.170.301 -10.885.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.171.118 116.768.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.171.118 116.768.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 326.194.848 135.104.221
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 291.023.730 251.872.350

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 292.810.234 337.335.494
Ticari Alacaklar
325.880.844 238.266.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17.1 263.814 9.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 325.617.030 238.256.246
Diğer Alacaklar
2.911.497 106.005.362
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,17.1 102.437.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.911.497 3.568.302
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 164.762.491 311.240.470
Stoklar
55.268.854 43.347.682
Peşin Ödenmiş Giderler
14 200.559.960 121.075.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 3.250.569 42.591
Diğer Dönen Varlıklar
18.452.318 0
ARA TOPLAM
1.063.896.767 1.157.312.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.063.896.767 1.157.312.889
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.091.267 1.120.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.091.267 1.120.092
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
188.497.871 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
12 188.497.871
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 928.816.587 783.023.113
Maddi Duran Varlıklar
9 6.748.459 8.301.359
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.597.963 10.220.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 185.549.158 195.561.684
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
185.549.158 195.561.684
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 60.257.452 68.228.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.381.558.757 1.066.455.641
TOPLAM VARLIKLAR
2.445.455.524 2.223.768.530
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 26.720.536 114.552.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.720.536 114.552.329
Banka Kredileri
22.310.767 108.743.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.409.769 5.809.162
Ticari Borçlar
532.031.346 480.034.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17.1 31.670.604 52.088.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 500.360.742 427.945.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.234.063 2.904.240
Diğer Borçlar
282.608.727 275.716.898
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,17.1 36.903.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 282.608.727 238.813.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 31.149.695 20.020.599
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 3.692.649 10.980.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.778.877 30.182.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 4.366.327 3.936.957
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 39.412.550 26.245.146
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.352.025 44.988.871
ARA TOPLAM
951.567.918 979.380.420
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
951.567.918 979.380.420
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.336.129 126.291.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.336.129 126.291.176
Banka Kredileri
8 124.798.335 120.547.097
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 6.537.794 5.744.079
Diğer Borçlar
26.401
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.1 26.401
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.458.408 4.765.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.458.408 4.765.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.820.938 131.056.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.089.388.856 1.110.436.873
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.356.066.668 1.113.331.657
Ödenmiş Sermaye
15 67.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 119.284.018 92.284.662
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
15 0 -90.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 764.453.193 582.300.630
Net Dönem Karı veya Zararı
405.329.457 461.746.365
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.356.066.668 1.113.331.657
TOPLAM KAYNAKLAR
2.445.455.524 2.223.768.530

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.595.098.336 1.924.220.236 1.340.451.142 714.129.138
Satışların Maliyeti
19 -3.199.302.969 -1.473.984.578 -1.253.198.346 -533.157.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
395.795.367 450.235.658 87.252.796 180.971.503
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0
Kambiyo Gelirleri
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Payı Gelirleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0
Kambiyo Giderleri
0
Faiz Giderleri
0
Kar Payı Giderleri
0
Karşılık Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0
BRÜT KAR (ZARAR)
395.795.367 450.235.658 87.252.796 180.971.503
Genel Yönetim Giderleri
20 -164.248.936 -150.226.208 -68.664.217 -53.477.003
Pazarlama Giderleri
20 -131.494.517 -101.819.675 -48.843.111 -45.485.975
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 406.463.637 282.644.103 154.983.801 123.548.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -20.862.180 -25.791.503 -3.215.740 -22.905.758
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
485.653.371 455.042.375 121.513.529 182.650.860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5,6 22.238.906 -13.321.857 -2.678.508 -16.916.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
508.092.277 441.720.518 118.835.021 165.733.988
Finansman Gelirleri
23 3.653.772 1.922.427 1.922.427
Finansman Giderleri
23 -87.705.568 -107.188.516 -11.608.379 -55.160.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
424.040.481 336.454.429 107.226.642 112.496.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.711.024 557.323 -3.252.910 -8.981.274
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -10.739.755 -17.976.484 -1.081.196 -9.336.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -7.971.269 18.533.807 -2.171.714 354.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
DÖNEM KARI (ZARARI)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981036

BIST

1 Beğenmekten Vazgeç