DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.09.2020
Genel Konsey Tarihi 02.10.2020
Genel Şura Saati 10:30
GK’na Iştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.10.2020
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Liderinin seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Liderine yetki verilmesi.
2 – 2019 yılı faaliyet devrine ilişkin Idare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2019 yılı faaliyet periyoduna ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Kontrol Raporu özetinin okunması ve müzakeresi.
4 – 2019 yılı faaliyet devrine ilişkin Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi.
5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Kurallı Görüş ihtiva etmesinden ötürü alınacak önlemler hakkında Gelen Şuraya bilgi verilmesi.
6 – Idare Heyeti kullanıcılarının 2019 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibraları hakkında karar verilmesi.
7 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. hususuna nazaran yıl içerisinde Idare Heyeti Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul’un onayına sunulması.
8 – Idare Heyeti kullanıcılarının seçimi ile görev müddetlerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek fiyat aralıkların yıllık fiyatının tespiti.
9 – 2019 yılı kârı/zararı hakkında Idare Heyeti teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 – Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu’nun 376. unsurunun uygulanmasına yönelik öz kaynakları uygunlaştırıcı önlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
11 – Şirket temel kontratının 6.,11.,28.,34. unsurlarının tadiline ait temel mukavele tadil metninin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması.
12 – Kurumsal Idare Unsurları mucibince Idare Heyeti üyeleri ile üst seviye yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” içerisinde yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Kontrol Komitesi’nin önerisi üzerine Idare Konseyi’nce 2020 yılı için tespit edilen bağımsız kontrol kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması.
14 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 Kurumsal Idare Bildirimi’nin 1.3.6 Sayılı Unsuru içerisinde Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
16 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince Şirket’in toplumsal yardım maksismiyle vakıf ve derneklere 2019 senesinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 senesinde yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
17 – Idare Şurası üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında belirtilen süreçlerin ifası için lüzumlu müsaadenin verilmesi ve Kurumsal Idare Unsurları doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
18 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Şura Toplantısına Davet Duyurusu.pdf – Duyuru Metni
EK: 2 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
EK: 3 Genel Konsey Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Idare Şuramız Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Şura toplantısının 2 Ekim 2020 Cuma günü saat 10:30’da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul adresinde yer alan şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.
2019 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda görüşülecek hususlarla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Şura davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemelerine ahenk için lüzumlu açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873034

BIST

1 Beğenmekten Vazgeç

Film izle