DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 30.06.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 30.06.2019 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZIYAN KISMI

Hasılat
[18] 1.231.169 1.510.481 466.650
Satışların Maliyeti
[18] -1.254.220 -2.775.807 -943.942 -1.050.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-23.051 -1.265.326 -943.942 -584.195
BRÜT KAR (ZARAR)
-23.051 -1.265.326 -943.942 -584.195
Genel Idare Masrafları
[19] -109.531 -608.655 -36.728 -420.022
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
140 145.842 10.831
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
-209.657 -1.066.561 -208.722 -827.180
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-342.099 -2.794.700 -1.189.392 -1.820.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[19] 1.876.138 627.727 1.876.138 627.727
Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
0 -462.984 -72.909 -462.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.534.039 -2.629.957 613.837 -1.655.823
Finansman Gelirleri
0 9.361 1.521
Finansman Masrafları
-350.487 -1.549.344 -350.487 -501.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.183.552 -4.169.940 263.350 -2.156.134
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
654.347 211.564 707.116 224.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
654.347 211.564 707.116 224.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVIR KARI (ZARARI)
1.837.899 -3.958.376 970.466 -1.932.084
PERIYOT KARI (ZARARI)
1.837.899 -3.958.376 970.466 -1.932.084
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
-297 -266.392 -58 4.243
Ana Iştirak Hisseleri
1.838.196 -3.691.984 970.524 -1.936.327
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.017.921 -3.797.046
Devir Karı (Zararı)
1.837.899 -3.958.376
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
1.837.899 -3.958.376
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
790.056 -2.117.957
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
[12] 1.304.383 181.284
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-303.029 0
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-303.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
208.617 -66.887
Çalışanlara Sağlanan yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -66.887
Dava ve/yahut Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] 208.617
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
234.432 23.297
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[5] -140 -2.719
Faiz Sarfiyat aralıkları ile İlgili Düzeltmeler
[4] 234.572 26.016
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (kârları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 462.984
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 462.984
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
-654.347 -526.306
İştirak, İş paydaşlığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından yahut Hisselerindeki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (kârlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.192.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.610.034 2.279.287
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.732.989 -65.194
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -219.028
ilgili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[5] -2.732.989 153.834
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.441.865 178.395
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.441.865 178.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
382.835 2.472.472
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
[8] -1.500.649 -23.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
462.473 -319.983
ilgili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[5] 462.473 -319.983
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.929.193 -76.154
ilişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 68.562 -324.763
ilgili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 3.860.631 248.609
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
[8] 317.433 -136.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.465 250.399
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
[9] -26.465 250.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.017.921 -3.797.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-743.425 5.946.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.958.467
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.958.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-743.425 -12.276
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -743.425 -12.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.344.016
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0 -2.344.016
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -2.344.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESIRINDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.496 -194.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.496 -194.871
PERIYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 17.880 215.847
DEVIR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 292.376 20.976

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2020 Evvelki Periyot 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 292.376 17.880
Ticari Alacaklar
2.629.013 92.770
ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
[5] 2.629.013 92.770
Öbür Alacaklar
2.559.429 117.564
ilgili Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
[7] 2.559.429 117.564
Stoklar
0 79.806
Peşin Ödenmiş Masraflar
1.514.365 13.716
ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
[8] 1.514.365 13.716
Öteki Dönen Varlıklar
219.297 192.832
ilgili Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
[9] 219.297 192.832
ORTA TOPLAM
7.214.480 514.568
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.214.480 514.568
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Öteki Alacaklar
505 505
ilişkili Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
[7] 505 505
Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımlar
0 664.862
Maddi Duran Varlıklar
[12] 15.371.309 11.785.587
Arazi ve Yerler
8.100.000 6.410.000
Binalar
5.520.627 3.254.271
Tesis, Makine ve Aygıtlar
1.239.973 2.111.445
Mobilya ve Demirbaşlar
510.709 9.871
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.386.330 2.655
Şerefiye
1.384.284
Öbür Haklar
2.046 2.653
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.758.144 12.453.609
TOPLAM VARLIKLAR
23.972.624 12.968.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.020.564 3.035.593
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.020.564 3.035.593
Banka Kredileri
[4] 3.020.564 3.035.593
Ticari Borçlar
944.885 482.412
ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
[5] 944.885 482.412
Çalışanlara Sağlanan yararlar içerisinde Borçlar
[6] 1.560.486 854.851
Başka Borçlar
[7] 4.006.595 783.037
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
483.952 415.390
ilgili Olmayan Taraflara Başka Borçlar
3.522.643 367.647
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
424.613 107.180
ilgili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
[8] 424.613 107.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
[10] 931.938 723.321
Çalışanlara Sağlanan yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
399.756 399.756
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
532.182 323.565
ORTA TOPLAM
10.889.081 5.986.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.889.081 5.986.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.762.873 7.513.272
ilişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.762.873 7.513.272
Banka Kredileri
[4] 7.762.873 7.513.272
Öbür Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[11] 0 239.740
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.762.873 7.753.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.651.954 13.739.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar
4.821.333 -774.672
Ödenmiş Sermaye
[14] 10.650.000 10.650.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
[15] 18.907 18.907
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.596.852 10.865.388
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
14.596.852 10.865.388
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
14.643.616 10.912.152
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm faydaları (Kayıpları)
-46.764 -46.764
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[17] 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
-22.817.267 -16.113.013
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
1.838.196 -6.730.599
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
499.337 3.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.320.670 -771.229
TOPLAM KAYNAKLAR
23.972.624 12.968.177

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm kârları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2019 – 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.463.130 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Istekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Fiyat
0
Transferler
-5.178.353 5.178.353 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.408 -3.691.984 -3.661.576 -266.392 -3.927.968
Devir Karı (Zararı)
-3.691.984 -3.691.984 -266.392 -3.958.376
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
30.408 30.408 30.408
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/ayırınme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Başka Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri sebebiyle yaşanan Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler sebebiyle yaşanan Artış (Azalış)
-2.491.856 8.924 2.528.470 45.538 -1.027.486 -981.948
Bağlı Iştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı Iştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç sermayesine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç sermayesine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç sermayesine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç sermayesine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Devir Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 10.912.152 -10.012 534.645 -16.113.013 -3.691.984 2.300.695 3.655 2.304.350
Cari Devir 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.592 -6.803.020 -774.672 3.443 -771.229
Düzeltmelerden Sonraki Fiyat
0
Transferler
-6.803.020 6.803.020 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

1 Beğenmekten Vazgeç

Film izle