Devlet Tarım Sigortası Fiyatları ve Hesaplama

Devlet Tarım Sigortası Fiyatları ve Hesaplama

Devlet Tarım Sigortası Fiyatları ve Hesaplama

Devlet Tarım Sigortası Fiyatları ve Hesaplama, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Devlet Tarım Sigortası Fiyatları ve Hesaplama başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Devlet Tarım Sigortası Fiyatları ve Hesaplama

2021 Güncel:

 • Devletin Prim Desteği Ne Kadar?
 • Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Hangi Hizmetleri Vermektedir?
 • Tarım Sigortası Destekleri
 • Devlet Prim Desteğinden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalı?
 • Üreticinin Ödeyeceği Primleri Belirleyen Kriterler?
 • Prim Borcu Nasıl Ödenir?
 • Dolu Sigortası Nedir? Neleri Kapsar?
 • Buğdayın Sigorta Bedeli Ne Kadar?
 • Ziraat Bankası TARSİM Sigorta Hesaplaması Nasıl Yapılır?
 • Ek 5 Tarım Sigortası Nedir?
 • Ek-5 Tarım Sigortalısı Olma Şartları
 • İsteğe Bağlı SSK Tarım Sigortası (Ek-5)
 • Ek 5 Tarım Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Devlet destekli olarak, tarım sektöründe olası risklerin karşılanması maksadıyla kurulan bir sigorta çeşididir. Tarım sigortası TARSİM ve tarım işçilerine verilen Devlet prim desteği, yararlanmak için ne yapılmalı, tarım sigortasının vermiş olduğu hizmetler, tarım sigortası ne kadar, tarla sigortası fiyat aralıkları, bir diğer konu olarak araştırılan isteğe bağlı tarım sigortası Ek- 5  sigorta primleri nasıl hesaplanır ve şartları ile ilgili tüm araştırılanlere yazımızın içinde yer verdik.

Devletin Prim Desteği Ne Kadar?

Her yıl Cumhurbaşkanı aracılığıyla ürünler, riskler, bölge ve işletme ölçekleri itibari ile devlet aracılığıyla sağlanacak prim miktarı belirlenmektedir. Büyükbaş, ufakbaş, kümes hayvanları, aktif arı kovanları bitkisel ürünler ve su ürünlerini sigortalatan üreticilerin ödemesi gereken sigorta priminin;

 • %50‘si meyvelerden çiçeklenme dönemi dahil olmak üzeri don priminin %66,7’si devlet aracılığıyla karşılanmaktadır.
 • İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise devlet %66,7’si oranında prim desteği verilmektedir.

Devlet prim desteği; 1902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamı içinde tespit edilen riskler için tüm branşlarda, sigorta primi tutarının % 50’si oranında uygulanacaktır.

Ayrıca;

 • Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağ gülünde; verilen prim desteğine ilave olarak, yalnızca don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği,
 • İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında; sigorta prim tutarının % 60’ı oranında prim desteği verilecektir.

Prim desteği ile üreticiler sigorta yaptırmaya teşvik edilmektedir. 2020 senesinde ilk defa;

 • İsteğe bağlı olarak yağ gülünde ‘don’ riskinin verdiği zararlar,
 • Su ürünleri hayat sigortasında isteğe bağlı olmak üzere “hırsızlık” riski,
 • Devlet destekli bitkisel ürün sigortasında mısır (tatlı), biberiye, ketencik ve çam fıstığı ürünleri ile bitkisel ürün sigortası bünyesindeki ağaç-fidan sigortasında çay, çam fıstığı ve sumak ürünleri dolu paketine dâhil edilmiş; bunun bunun yanında, isteğe bağlı olarak sumak ürününde don riski, teminat kapsamına alınmıştır

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Hangi Hizmetleri Vermektedir?

Devletin desteklemiş olduğu tarım sigortaları sistemi aşağıda sıralamış olduğumuz maddelerdeki hizmetleri vermektedir.

 • Büyükbaş hayvan,
 • Küçükbaş hayvan,
 • Kümes hayvanları,
 • Arıcılık sigortası (Arılı kovan)
 • Su ürünleri,
 • Sera sigortası,
 • Ağaç Fidan sigortası,
 • Bitkisel ürün sigortası
 • İlçe bazlı kuraklık verim,

Hayat sigortalarının hizmetlerini sağlamaktadır.

Tarım Sigortası Destekleri

14.06.2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamı içinde T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi sistemine kayıtlı olan üreticiler tarım sigortası desteklerinden faydalanabilir.

Desteklenen alanlar ve destekleri unsurları ise;
Sigorta kapsamı içinde;
Açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağ gülü için don riski,
Meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri,
Yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,
Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,
Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında, paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun yalnızca fidanlara verdiği zararlar,
İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukların da, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları,

Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde,
Büyükbaş hayvanlar için can kaybı ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık ve terör riskleri,
Küçükbaş hayvanlar için can kaybı ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,
Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen önlemleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için can kaybı,
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için can kaybı ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri ile isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,
Aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri,

Müşterek sigorta ve muafiyetler Tazminat Hesabı Örneklerine ulaşmak için tıklayınız.

2021 MUAFiYET MÜŞTEREK TAZMİNAT HESABIİndir

Devlet Prim Desteğinden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalı?

Tarım sigortası yaptırarak prim desteklerinden ve hasar yaşandığinde hasar tazminatından yararlanmak için, üretilen ürünler, yetiştirilen hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sistemine kayıt  yaptırmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sistemlerine kayıt yaptırılması ve kayıtların güncel olması durumunda, ülkemizde faaliyet gösteren ve TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) adına sigorta anlaşmasi yapmaya yetkili, sigorta şirketlerinden birine başvuru yapması gerekmektedir. Kayıt işlemleri;

Devlet Destekli Tarım Sigortası yaptırmak için kayıt ve güncelleme
işlemler sırasıyla;

 • Bitkisel ürünler için; Çiftçi Kayıt Sistemi Güncelleme işlemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl yahut İlçe Müdürlüklerinde yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her sene yaptırılmalıdır.)
 • Seralar için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl yahut İlçe Müdürlüklerinde Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıt yaptırılmaktadır.
 • Su Ürünleri için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su Ürünleri Kayıt Sisteminde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
 • Hayvan Kayıt güncellemeleri; (TÜRKVET’te);
 • Süt Sığırları ve Mandalar; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden ve/yahut Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlüklerinde,
 • Erkek Besi Sığırları ve Mandalar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlüklerinde,
 • Küçükbaş Hayvanlar (Koyun, Keçi, Koç ve Tekeler) için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlüklerinde, yaptırılmaktadır.
 • Açıklamalar.

Üreticinin Ödeyeceği Primleri Belirleyen Kriterler?

Devlet destekli tarım sigortaları poliçe düzenlemelerine göre, sigortalanan alan parseli, işletmenin geçmiş hasar prim oranına göre indirim yada ek prim uygulaması aşağıda dile getirdiğimiz uzun senelerı kapsayan istatistiksel verilere göre;

 • Aktüeryal çalışmalar,
 • Her bir riskin ürün ve kolasyon bazı,
 • Hasar ve prim dengesi,
 • Hasar büyüklüğü,
 • Primlerin üretici aracılığıyla ödeneceği,

dikkate alınarak ve gerekli düzenlemeler sigortacılık esaslarına bağlı olarak yapılmaktadır.

Prim Borcu Nasıl Ödenir?

Devlet aracılığıyla desteklenen tarım sigortalarında prim tutarları taksitli yada peşin olarak ödenebilir. Poliçe ödeme şekline göre düzenlenerek, peşinat ile taksit tutarları poliçe üzerinde gösterilmektedir. Prim tutarında peşin ödeme yapılırsa toplam prim üzerinde %5 oranında peşin ödeme indirimi uygulanmaktadır. Devlet destekli tarım sigortası prim tutarlarını aşağıda dile getirdiğimiz gibi taksitli olarak da ödeyebilirsiniz. Misal verilecek olursa;

Ürün sigortası ve İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında;

 • Primin %15’i peşin geri kalan miktarı en geç poliçe bitim tarihinden bu yana, 1 ay içinde tahsil edilir. (Ağaç/fidan)
 • Sigortasında ise; primin %15’i peşin kalan prim tutarı 5 taksit halinde ödenilmektedir.
 • Sera sigortasında ise primin %25’i nakit alınır kalanı ise; 01 Ağustos ve 31 Aralık tarihleri içinde tanzim eden poliçelerde, takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar 01 Ocak 31 Temmuz tarihleri içinde tanzim eden poliçe ise; kasım ayı sonuna kadar ödenilmektedir.
 • Büyükbaş, ufakbaş, kümes hayvanları, su ürünleri sigortaları ile ağaç sigortasında ise toplam prim tutarının %25’i nakit, kalan prim tutarı ise 5 eşit taksitler halinde ödenilmektedir.

Dolu Sigortası Nedir? Neleri Kapsar?

Sigorta bedeli, aksine anlaşma yapılmamışsa değerlendirilebilen ana ürünü kapsamaktadır. Sigorta ettirenin istediği halinde yan ürünler tek başına sigorta edilemez fakat, ana ürünleri tespit eden oranı içerisinde ve poliçe ayrı olarak belirtilerek sigorta bedeline eklenmektedir. Çeşitli ürünlerde sigorta bedelini kapsayan tarla ürünlerinde;

 • Tahıllarda ve baklagillerde; tane
 • Pamukta; ham pamuk
 • Yağlı tohumlu bitkilerde; tohum
 • Ana ürünü yaprak olan bitkilerde; yaprak
 • Tohum için üretilen yem bitkilerinde; tohum
 • Ana ürünü gövde olan bitkilerde; gövde
 • Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde; kök ve yumru.

Ana ürünlerden buluşmaktedir. Birden fazla hasadı yapılan ürünlerde he bir hasat başına düşen sigorta bedeli ürünün detaya göre hesaplanarak poliçede söylenmektedir.

Buğdayın Sigorta Bedeli Ne Kadar?

TARSİM lokomotif ürünü buğday üreticilerinin yapmış olduğu sigortalara devlet desteği 1 dekarlık alanda 480 kilo buğday üreten için ödenen prim 12 TL. Ödenen birim tutarı 24 TL’dir. Devlet aracılığıyla %50’si karşılandığı için 12 TL ödenilmektedir.

Ziraat Bankası TARSİM Sigorta Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Devlet destekli tarım sigortası TARSİM kapsamı içinde sigorta yaptıran çiftçilerin ödeyecekleri sigorta priminin;

 • %50’si, bitkisel ürünlerde don teminat priminin ise %66’sı devlet aracılığıyla karşılanmaktadır.
 • Tarsim bitkisel ürün sigortalarında, çiftçi aracılığıyla ödenecek primin %25’lik kısmı peşin alınıp, kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil edilir.
 • Sera sigortalarında ise, çiftçi aracılığıyla ödenecek primin yine aynı biçimde %25’i peşin alınmakta.
 • Kalan prim tutarı ise çiftçilerden ve sigortalıdan vadeli olarak alınmaktadır.

Kalan diğer hayvan kümes hayvan hayatları, arıcılık  arılı kovan ve su ürünleri sigortalarında da  çiftçi aracılığıyla ve sigorta yaptıran aracılığıyla ödenecek primin %25’i peşin alınmaktadır. Kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilmektedir.

Ek 5 Tarım Sigortası Nedir?

2011 senesinde çıkarılan kanun Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe gire Tarım Sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılan tarım sigortası 5510 sayılı kanun kapsamı içinde Ek.5 maddede açıklanmıştır. Bu bağlamda isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen tarım sigortasından yararlanmak istene tarım yahut orman işlerinde çalışanların alakalı kurumlara müracaatıyla isteğe bağlı sigortaları başlatılmaktadır. Düzenli prim ödemeleri halinde genel sağlık sigortasından yararlanmayabilirler. Çiftçilere devlet destekli sigorta hakkı tanınarak çiftçilerin tarım sigortası yaptırmalarını sağlamak ve tüm sosyal hizmetlerden rahatlıkla yararlanmalarını sağlamak maksadıyla oluşturulmuş. Tarım sigortalısı olmak için yerine getirilmesi gereken şartlar bulunmaktadır.

Sigorta sisteminde ödenecek primler ne kadar yazımızın devamında bilgi alabilirsiniz.

Ek-5 Tarım Sigortalısı Olma Şartları

5510 sayılı kanun kapsamı içinde Ek.5 maddesi kapsamı içinde tarım ve SSK sigortalısı olabilmek için;

 • 18 yaşını doldurmuş olma,
 • Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışıyor olma,
 • İsteğe bağlı sigortalı olmama,
 • Kendi sigortalılığından dolayı gelir yada aylık almama,
 • Geçici 20. madde kapsamı içinde, banka sandıkları, borsa, ticaret odası gibi sigortalı olmama,
 • SSK, Bağkur ve Emekli sandığı kapsamı içinde sigortalı olmama,

Şartları yerine getirilmelidir.

tarsim
Tarım Sigortaları Havuzu

İsteğe Bağlı SSK Tarım Sigortası (Ek-5)

Ek-5 tarım sigortalısı SSK şartlarına tabi olarak emekli olmak isteyenlerin kayıt yaptırabileceği bir sigorta türüdür. SSK’dan sonra 3,5 yılını tamamlamak isteyenler ek-5 tarım sigortası ödeyerek emekli olabilirler. Tarım sigortası brüt rakamı %34,5 oranında hesaplanmaktadır. Tarım sigortası prim yaptıranlar her ay daha uygun fiyatlarla prim ödeyebilirler. Ek-5 tarım sigortası prim ödeyenlere normal SSK şartlarına tabi olarak emekli olmaveya hak kazanmaktadırlar.

Tarım sigortası ile SSK (ek 5) tarım sigortası tamamen birbirinden ayrıdır. Genelde birlikte gibi değerlendirilmektedir ve toplumda yanlış bilinmektedir. Bu iki sigorta türü içinde hiçbir bağ yoktur.

Ek 5 Tarım Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Ek5 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı 4/A ve 4/B kapsamı içinde tarım sigortalısı olanlarda olduğu gibi, prim esas günlük kazanç miktarının 27 katı (27 gün) üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazanç bildirilerek, bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı;

 • 2.943 TL*%34,5=1.015,335
 • 1.015,335*27=27.414,045
 • 27.414,045/30=913,80 TL ödenmesi gereken prim tutarıdır.

Tarım Sigortalar Havuzu poliçe Sorgulamasını e-Devlet sistemi üzerinden uygulayabilirsiniz.

2 Beğen

Film izle