Devlet Destekli Hindi Yetiştiriciliği ve Hibeler (7000 Kapasiteli Kümes Projesi)

Devlet Destekli Hindi Yetiştiriciliği ve Hibeler (7000 Kapasiteli Kümes Projesi)

Devlet Destekli Hindi Yetiştiriciliği ve Hibeler (7000 Kapasiteli Kümes Projesi)

Devlet Destekli Hindi Yetiştiriciliği ve Hibeler (7000 Kapasiteli Kümes Projesi), Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Devlet Destekli Hindi Yetiştiriciliği ve Hibeler (7000 Kapasiteli Kümes Projesi) başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Devlet Destekli Hindi Yetiştiriciliği ve Hibeler (7000 Kapasiteli Kümes Projesi)

2021 Güncel:

 • Hindi Yetiştiriciliğine % 75 Hibe Desteği Verilecek
 • 7000 Kapasiteli Hindi Projesi Yatırımcı Rehberi
 • 7000 Adet Kapasiteli Hindi Kümesi Projesi İçeriği
 • Kanatlı Hayvan Kümes Projeleri için Yapı Ruhsatı Alınması
 • Hindi Kümesi İnşaat Ruhsatının Alınması İçin Başvuru Yapılacak Kurumlar
 • Hindi Çiftliği Maliyeti Hesaplama
 • 7.000 Kapasiteli Etlik Hindi İşletmesi Yatırım Analizi
 • Fizibilite Hesaplamaları
 • 7000 Adet Kapasiteli Hindi Kümesinin Gider Analizi
 • Yıllık Ciro, Değişken ve Sabit Masraf
 • Amortisman Hesabı
 • Yıllık Net Kazanç
 • Yatırımın Geri Dönme Süresi
 • Başabaş Noktası (BBN) Hesabı
 • Sözleşmeli Yetiştiricilik Fizibilitesi
 • Sözleşmeli Yetiştiriciye Ait Dmühimk Giderler (Bir Dönem 4 Ay)
 • Dmühimk Ortalama Gelir-Gider Toplamı ve Elde Edilebilecek Net Kar

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla Hindi Kümesi Projesi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi yayınlandı. Bu paylaşımımızda hindi için kümes yatırımı yapacak olan yetiştiricilerin merak ettiği, hindi  kümesi karlılığı, 7000 kapasiteli hindi kümesi için toplam yatırım giderleri, yıllık gelir gider durumu, yapı ruhsatı için  başvuruların nereye yapılacağı ve hindi çiftliği nasıl kurulur, maliyeti nedir hindi çiftliği projesi PDF, Hindi desteği Tarım ve hayvancılık Bakanlığı hindi yetiştiriciliği desteği gerekli evraklar paylaşımımızda bulunmaktadır. Yatırımcı rehberi için Tıklayınız.

Hindi Yetiştiriciliğine % 75 Hibe Desteği Verilecek

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Yayımlanan Tebliğ kapsamı içinde arıcılık projelerine %50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine %75, ipekböcekçiliği projelerine %100 hibe desteği verilecektir.

Tebliğ kapsamı içinde 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmesi yatırımlarına %75 hibe desteği verilecek. Hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için uygulanacak.

Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yapılacak. Arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda teknik kriterler Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlanır. İstenecek belgeler, başvuru sürecine ilişkin detaylar Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanacak uygulama rehberinde belirtilir. Yayımlanan tebliğ kapsamı içinde hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırım rehberi halen yayımlanmamıştır. Hibe desteği için Yeni uygulama rehberi yayına girdiğinda içeriğimizi güncellenecektir.

Lakin; bir önceki günlerdeler de Bakanlık aracılığıyla yayımlanan 7000 kapasiteli hindi projesi yatırımcı rehberi misal olarak alınabilir.  

7000 Kapasiteli Hindi Projesi Yatırımcı Rehberi

Yönetici özeti olarak; Proje Fizibilite Sonuçları

 • Uygulama Yılı
 • Tesis Alanı : 2.102 m2 kapalı alan
 • Yatırım Tutarı : 2.026.000 TL
 • Yıllık Gelir : 819.000 TL
 • Yıllık Değişken Masraf : 337.500 TL
 • Yıllık Sabit Masraf : 50.000 TL
 • Yıllık Net Kazanç (Kişiler için) : 765.913 TL
 • Yıllık Net Kazanç (Şirketler için) : 701.188 TL
 • Yatırım Geri Dönme Süresi (Kişiler için) : 2,6 Yıl
 • Yatırım Geri Dönme Süresi (Şirketler için) : 2,9 Yıl olarak hesaplanmıştır.

7000 Adet Kapasiteli Hindi Kümesi Projesi İçeriği

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla yayına giren 7000 kapasiteli hindi projesi yatırımcı rehberinde  toplam yatırım giderleri (TL), etlik hindi üretim giderleri harcama, kar ve zarar marjı (7.000 kapasiteli Dmühimk), yıllık ciro, değişken ve sabit masraf, amortisman hesabı, yıllık net kazanç, yatırımın geri dönme süresi, anlaşmali yetiştiriciye ait dmühimk giderler ve dmühimk hemen hemen gelir-gider toplamı ve elde edilebilecek net kar durumları hesaplanmıştır.

Kanatlı Hayvan Kümes Projeleri için Yapı Ruhsatı Alınması

Kanatlı Hayvan Kümes Projeleri için Yapı Ruhsatı Almak isteyenler; Çiftlik için seçilen arazi, şehirden uzak bulunacağı için genelde belediyenin denetim sınırları dışında olacaktır. Belediye sınırları dışında yapı ruhsatı alabilmek için büyükşehir belediyeleri dışında kalan illerde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. Tevhit, ifraz, harita yapımı,
mevzi, imar onarma, ruhsat yapı izni işlerini yürütmek bahsi geçen müdürlüğünün görevidir. İşlem en az 2 ay sürmektedir. Proje hazırlayıp başvuru yapmadan önce bu süre göz önüne alınmalıdır. Büyükşehir Belediyesi olan illerde ise bu işlemler için ilçe belediyelerine başvurmak gerekmektedir.

Yapı ruhsatı için başvuru aşamasında istenen belgeler ise;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Yapıya ait tapu fotokopisi
 • Aplikasyon krokisi
 • 1/5000’lik ve 1/2500’lik kroki
 • Taahhütname (Noter Tasdikli Amacı Dışında Kullanılmayacağına Dair)

Hindi Kümesi İnşaat Ruhsatının Alınması İçin Başvuru Yapılacak Kurumlar

7000 Kapasiteli Hindi Kümesi Projesi ile alakalı İnşaat ruhsatı verilmesi için görüş alınan kurumlar

 • Tarım ve Orman Müdürlüğü,
 • İl Sağlık Müdürlüğü,
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
 • Devlet Su İşleri Müdürlüğü,
 • Karayolları Müdürlüğü,
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,
 • Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü,
 • Orman İşletme Müdürlüğü,
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
 • İlgili Elektrik Dağıtım Şirketi,
 • Yapılacak tesis havalimanı etrafındaki köylerde ise Havalimanı Müdürlüğünden görüş alınmalıdır.

Tüm kurum olumlu görüşleri geldikten sonra yapılacak olan tesis ile alakalı projeler (mimari, statik, mekanik, elektrik) istenmektedir. Projeler hazırlanıp birime sunulduktan sonra onaylanır ve ruhsat hazırlanır.

Kırsal alanda yapılacak olan bir kanatlı hayvan barınağı için ruhsat alınırken yukarıda sözü edilenlere ilaveten bu alan için gerekli olan haritacılık işleri yanında o arazinin jeolojik raporlarının da hazırlanması gerekmektedir. Bu tür işlemler için maliyetler illere ve yapılacak işlere göre değişkenlik göstermektedir.

7000 Kapasiteli Hindi Kümesi Projesi

Hindi Çiftliği Maliyeti Hesaplama

Hindi çiftliği kurulumunu yapmadan önce fizibilite araştırması gelir, gider analizi, karlılık durumunun tayini ve gerekli diğer hesaplama ve incelemeler yapılarak toplam yatırım maliyetini  hesaplaması yapılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla yayına giren çalışmada 7000 kapasiteli hindi kümesinin gelir gider analizi ve karlılık hesaplaması ile toplam yatırım maliyeti hesaplanmıştır. Şimdi çalışmada bulunan 7000 adet kapasiteli hindi için çiftlik gelir giderinizi analizini görelim.

7.000 Kapasiteli Etlik Hindi İşletmesi Yatırım Analizi

Türkiye’de etlik hindi yetiştiriciliğinde entegre firmalar anlaşmali üretimle kendi girdilerini elde etmektedir. Ucuz girdi temini ve entegrelerin alım garantisi çiftçilerin pazarlama poblemleri ortadan kaldırılmıştır. Yatırım için arazi seçimi yapılırken kesimhanelere hemen hemen uzaklık 90 -100 km arası olmalıdır. Artan her bir uzaklık kesimhaneye gönderilen piliçlerde canlı ağırlık azalmasını artıracak ve bu da yatırımcının kârından eksiltecektir. 7.000 kapasiteli hindi kümesi hemen hemen 2.000 m2 kapalı alanda inşa edilmektedir. Gelişen teknoloji ile otomatik sistemler, kullanım rahatlığı ve temizleme kolaylığı yönünden faydalıdır. Artık yemlikler, suluklar, havalandırma, ısıtma/ soğutma tümüyle dokunmatik ekranlı pano üzerinden otomatik yönetilebilmektedir. Bu binaların genişlikleri 15.5 – 16.50 m civarında olup boyları ise yapılacak olan ek binalar ve tavuk yoğunluğuna bağlı olarak 120 – 130 metreleri bulmaktadır.

7.000 kapasiteli Kümes için toplam yatırım giderleri 2.026.000 TL

Fizibilite Hesaplamaları

7000 kapasiteli fizibilite için örnek alınan etlik hindi kümesi yapı ve tasarım özellikleri;

Üretim Şekli Etlik Hindi
İnşaat Sistemi Beşik Çatılı Tek Katlı Betonarme
Çatı Örtüsü Çelik Konstrüksiyon Üzerine Panel Çatı
Kümes Eni 16.85 m
Kümes Uzunluğu 120.00 m
Kümes Oluk Altı Yüksekliği 2,80 m
Kümes Mahya yüksekliği 7,15 m

Tesiste mevcut olan ünitelerin alanları;

 Ünite Adı : Alanı (m2 )

 • Kümes 2.022
 • Bakıcı Odası 50
 • Ölü Hayvan İmha Çukuru 20
 • Gübre (fosseptik) Çukuru 10
  İnşaat Maliyeti (TL)
Arsa (Arsanın üreticiye ait olduğu ve
bedel ödemediği kabul edilmiştir)
Proje Giderleri 75.000 TL.
Kümes Binası 2.022 m2 x 750TL/m2= 1.516.500 TL.
Bakıcı Odası 50 m2 x 750TL/m2= 37.500 TL.
Gübre (fosseptik) Çukuru 7.500 TL.
Ölü Hayvan İmha Çukuru 15.000 TL.
Makine Ekipman
Otomatik Suluklar
Otomatik yemlikler
İklimlendirme kontrol sistemi
Havalandırma elemanları (klape, fan)
Serinletme elemanları (Fan-pedler)
Isıtma sistemi
Yem Silosu
450.000 TL.

Etlik hindilerin dönem sonunda 13 kg ’lık canlı kilograma ulaşacağı varsayılarak dmühimk üretilecek et miktarı %75 kesim randımanı ile 68.250 kg olarak hesaplanmıştır.

500 adet kapasiteli Kaz Kümesi Projesi yatırımcı rehberi de yayınlandı. İncelemek için tıklayınız.

7000 Adet Kapasiteli Hindi Kümesinin Gider Analizi

Etlik Hindi Üretim Giderleri Harcama, Kar ve Zarar Marjı (7.000 kapasiteli Dmühimk);

  Hindi Eti
Verim, 7.000 kapasite (kg) 68.250
Et Satış Fiyatı (TL/kg) 12
Ciro (TL) 819.000

Değişken Masraflar

Civciv (7.000 * 6) 42.000 TL
Isıtma (kömür) 20.000 TL
Elektrik – Su 7.000
Dezenfeksiyon, Aşı ve İlaç 4.000
Altlık 6.000
Yem 240.000
İş gücü 14.500
Diğer 4.000
Toplam Değişken Masraf (TDM) (I) 337.500

Sabit Masraflar

Genel İdare Giderleri (%3) 10.000
Amortisman (Dmühimk) 40.000
Toplam Sabit Masraf (TSM) (II) 50.000

Kar=Ciro-(I + II) 431.500 TL 2.022 m2 Kümes alanı dikkate alınmıştır. İşçilik gideri aylık Asgari Ücret 2021 yılı Brüt (Aylık): 3.577,90 TL olarak hesaplanma yapılmıştır.

Yıllık Ciro, Değişken ve Sabit Masraf

Yıllık Ciro 819.000 x 2,5 = 2.047.500 TL
Yıllık Değişken Masraflar 337.500 x 2,5 = 843.750 TL
Yıllık Sabit Masraflar 50.000 x 2,5 = 125.000 TL

Amortisman Hesabı

Harcama Türü
(Amortismana tabi)
Gider Miktarı (TL) Amortisman oranı (%) Yıllık Amortisman
Miktarı (%)
Kümes Binası, Bakıcı odası,
Gübre (fosseptik çukuru,
ölü hayvan imha çukuru,
makine-techizat
2.026.500 5 101.000

Yıllık Net Kazanç

Dönemsel Kazanç 431.500 TL
Yıllık Üretim 2,5 Dönem
Yıllık Kazanç 2,5 × 431.500 = 1.078.750 TL
Yıllık Vergi (Kişiler için %29) 1.078.750 x 0,29 = 312.837 TL
Yıllık Vergi (Şirketler için %35) 1.078.750 x 0,35 = 377.562 TL
Yıllık Net Kazanç (Kişiler için) 1.078.750 – 312.837 = 765.913 TL
Yıllık Net Kazanç (Şirketler için) 1.078.750 – 377.562 TL = 701.188 TL
Yatırım İçin Harcanan Tutar 2.026.000 TL

Yatırımın Geri Dönme Süresi

Yatırım Geri Dönme Süresi (Kişiler için) 2,6 Yıl
Yatırım Geri Dönme Süresi (Şirketler için) 2,9 Yıl

Başabaş Noktası (BBN) Hesabı

Birim TDM =337.500/ 68.250 = 5

BBN miktar= 50.000/ (12-5) = 7.142 kg

BBN satış hacmi= 50.000/ 1- ( 5 )/ 12= 85.714 TL

İşletme 7.142 kg etlik hindi eti ürettiğinde veya 85.714 TL satış hacmine ulaştığında Toplam Gelir (TG) = Toplam Masraf (TM) olacaktır. Buda işletmenin başabaş noktasını (BBN) oluşturacaktır. Bu noktadan sonra üretilen her bir birim üründen kar elde edilmeye başlanacaktır.

Sözleşmeli Yetiştiricilik Fizibilitesi

7.000 kapasiteli bir kümes için anlaşmali üretim yapılması durumunda ücretlendirme şu biçimde yapılmaktadır.

Ortalama canlı ağırlık (4 ayda) =13 kg
Toplam canlı ağırlık = 13 x 7.000 = 91.000 kg
Yetiştirme ücreti (2 TL/kg) = 91.000 x 2 TL = 182.000 TL
Bir yılda 2,5 dönem etlik piliç yetiştirilmektedir Yakıta bağlı olarak giderler yaz ve kış aylarına göre değişim gösterirler.

Sözleşmeli Yetiştiriciye Ait Dmühimk Giderler (Bir Dönem 4 Ay)

Dmühimk Giderler Ortalama Maliyet (TL)
Altlık giderleri 6.000
Kömür 20.000
Elektrik -Su 7.000
İşçilik (1 işçi) 14.500
Diğer 4.000
TOPLAM 55.500

Dmühimk Ortalama Gelir-Gider Toplamı ve Elde Edilebilecek Net Kar

Dmühimk Ortalama Gelir 182.000 TL
Dmühimk Ortalama Gider 55.500 TL
Dmühimk Ortalama Net Kâr 131.500 TL
Yıllık Üretim 2,5 Dönem
Yıllık Kazanç 2,5 × 131.500 = 328.750 TL
Yatırım İçin Harcanan Tutar 2.026.000 TL
Yatırım Geri Dönme Süresi 6,2 Yıl

Bu çalışmada, hindi kümesi yatırımının ekonomik açıdan karlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde hindi kümesi yapacak yatırımcılar için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım ile ilgili öngörü yapılmaya çalışılmıştır. Böylelikle üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi, ihtiyacı finansman ihtiyacı, pazar olanakları ile ilgili bilgi edinebilmelerine imkân sağlanacaktır. Yapılacak hindi kümesinin karlı olup olmadığının ortaya konması maksadıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının neticesinde;

 • Toplam yatırım tutarının ise 2.026.000 TL,
 • Yıllık net kazancın (bireyler için) 765.913 TL,
 • Yatırımın geri dönme zamanının (bireyler için) 2,6yıl bulunacağı hesaplanmıştır.

Tarım Ve Orman Bakanlığı aracılığıyla 500 adet kapasiteli Kaz Kümesi ve 150 arılı kovanlık Arıcılık yatırımcı rehberleri de yayınlandı.

2 Beğen

Film izle