Devlet Destekli Alacak Sigortası (Küçük ve Orta Ölçekli)

Devlet Destekli Alacak Sigortası (Küçük ve Orta Ölçekli)

Devlet Destekli Alacak Sigortası (Küçük ve Orta Ölçekli)

Devlet Destekli Alacak Sigortası (Küçük ve Orta Ölçekli), Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Devlet Destekli Alacak Sigortası (Küçük ve Orta Ölçekli) başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Devlet Destekli Alacak Sigortası (Küçük ve Orta Ölçekli)

2021 Güncel:

 • Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?
 • Devlet Destekli Alacaklı Sigortası’nın Faydaları Nelerdir?
 • Devlet Destekli Alacak Sigortasından Kimler Faydalanır?
 • Alacak Sigortası Nasıl Alınır?
 • Alacak Sigortası Ne İşe Yarar? Nasıl İşler?
 • Hangi Alacaklar Teminat Altındadır?
 • Devlet Destekli Alacak Sigortası Genel Şartları Nelerdir?
 • Devlet Destekli Alacak Sigortası Neleri Kapsar?
 • Kredi Limitleri Nasıl Belirlenir? Ne Kadardır?
 • KOBİ Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nedir?
 • Kobi Alacak Sigortası Nedir?
 • Devlet Destekli Alacak Sigortası Vakıfbank
 • Kimler Yararlanabilir?
 • Hangi Alacaklar Sigortalanmaz?
 • Alacak Sigortasının Faydaları
 • Kimler Yararlanabilir?
 • KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına Nasıl Başvurulur?
 • Ticari Alacak Sigortası
 • KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
 • Ticari Alacak Sigortası Halkbank
 • Eximbank Alacak Sigortası Nedir?
 • Alacak Sigortası Quick
 • Kefalet Sigortası Nedir?

Devlet destekli alacak sigortası ufaki orta ve mikro büyüklükteki işletmelerin nitelikleri ve sınıflandırılması ile ilgili yönetmelik kapsamına giren yalnızca yurt içi satışlardan yaşanan ve herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli ticari alacaklarının ödenmeme riskini teminat altına alır. Devlet destekli alacak sigortasınedir, genel şartları nelerdir, kredi limitleri ne kadardır, nasıl belirlenir, kimler faydalanabilir, neleri kapsar, ne işe yarar, nasıl alınır, Alacak Sigortası Quick, Ticari alacak Halkbank, Devlet Destekli Alacak Sigortası Vakıfbank,ve alacaklı sigorta tebliği ile alakalı konuları araştırmaya koyulduk.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?

Küçük ve orta ölçekli olan işletmelere özel, herhangi bir teminata bağlanmamış olan ve yurt içinde vadeli satışlardan doğan alacaklarının ödenmemesi halinde bu durumu teminat altına alan sigorta türüne denir. Bu faaliyet 1 Ocak 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca yürürlüğe girmiştir. Ayrıca devlet aracılığıyla da desteklenmektedir.

Devlet Destekli Alacaklı Sigortası’nın Faydaları Nelerdir?

 • Finansal yapılarını kuvvetlendirir.
 • KOBİ’ler yönünden ödenmeyen faturalara karşı durumlarda kendilerini koruma altına alır.
 • KOBİ’ler yeni müşteri kitlesini arttırarak şirketlerini büyütebilirler.
 • Şirket yönetimleri alacaklarından çok asıl faaliyet alanına odaklanırlar.
 • Bilançonun aktif değeri artar ve KOBİ’lerin finansal kuruluşlar ile bankaların kredi limiti artar.
 • Risklerini inceleme ve ölçme hususunda uygun bir gider ile profesyonel bir destek alma şansına sahip olurlar.
 • Uygun tahsilat hizmeti alarak maliyetlerini azaltır.

Devlet Destekli Alacak Sigortasından Kimler Faydalanır?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yalnızca yurt içinde yapabileceği, ürün ve hizmetlerinin satışından doğan ticari alacaklara yönelik bu işletme sınıfına giren;

 • 10 kişiden az, yıllık çalışan istihdam edenler ve yıllık net satış tutarları 3 milyon TL’den az olan mikro işletmeler ile,
 • 50 kişiden az, yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net bir satış hasılatı 25 milyon TL’den daha az olan ufak işletmeler faydalanabilirler.

Alacak Sigortası Nasıl Alınır?

Alacak sigortası almak isteyen şirketler, yetkili sigorta acentelerini seçerek yahut banka kuruluşlarından destek alarak başvuru yapabilirler. Finansal olarak incelemeler yapıldıktan sonra talep onaylanır ve bir alacak sigorta poliçesi düzenlenir. Bu poliçe hesaplamasında ödenecek net prim tutarı, vadeli ise satışlardan elde edilen ciro esas alınır ve hesaplama yapılır.

Alacak Sigortası Ne İşe Yarar? Nasıl İşler?

 • Ticari borçların ödenmeme yahut tahsili sağlanmadığı durumların ortaya çıkmasına karşı korur.
 • Vadeli satış ardından tespit edilen tarihte ödeme yapmayan alacakların,
 • Vadeli satış ardından tespit edilen tarihte ödenmeyen alacakların firmaları sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını engel olmaktadır.
 • Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamalar olduğunda bu aksamaları ortadan kaldırmaya yarar.
 • Nakit akışının düzenli olması, firmaların taahhütlerini rahatça yerine getirmesine yarar.

Hangi Alacaklar Teminat Altındadır?

 • Vadeli ve faturalı satışlar,
 • Tüzel kişiliklere temin edilen satışlar,
 • Açık hesap, senet ve çek ile yapılan satışlar teminat altına alınır.
 • Döviz endeksli hariç olmak üzere, Kamu kurum ve kuruluşları, odalar ve borsalar, dernek ve vakıflar, belediyeler, kamu iktisadi kuruluşlar ve tacir sıfatı taşımayan gerçek bireyler dışında kalan alıcılara yapılan satışlar teminat altındadır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Devlet destekli alacak sigortası için gösterilen koşullara uyan ufak ve orta ölçekli şirketler için genel şartlar;

 • Merkez aracılığıyla gösterilen risk değerlendirme kriterlerinin uygulanması ve sağlanması,
 • Basit usul dışında vergi mükellefi olması,
 • İşletmenin sigorta durumu başvuru tarihinden bu yana en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile alakalı Resmi Gazete ve alacak sigortası mevzuatını hemen inceleyebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Neleri Kapsar?

 • Küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin alacaklarının mühim bir kısmı devlet alacaklı sigortası kapsamı içinde ödenir.
 • Poliçe prim tutarı, orta ve ufak ölçekli KOBİ’lerin toplam yurt içindeki tutarları ve vadelerine göre belirlenir.
 • Primler %25 peşin 3 taksit halinde ödenilmektedir.
 • Peşin ödemeler de ise %10 indirim uygulanır.
 • 120, 180 yahut 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat verilmektedir.

Kredi Limitleri Nasıl Belirlenir? Ne Kadardır?

Sigorta kapsamı içinde teminat verilen alıcıların risk değerlendirmesinde, sigortalı talebinde bulunan orta ve ufak ölçekli KOBİ’lerin vadeli satışlarından elde ettiği cironun en az %50’sini oluşturmaktadır. Cironun büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcılar dikkate alınır. Risk değerlendirmesinin neticesinde ise alıcılara tespit edilen skor verilir. Risk değerlendirme sonucu alıcılar 1 en düşük riskli ile 6 en yüksek riskli olarak sıralanmaktadır.

KOBİ Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nedir?

ufak ve Orta ölçekli firmaların yapmış olduğu, bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan yaşanan borcun ödenmeme durumunu teminat altına alan sigorta türüne denilmektedir. Kredi limiti ödenmiş bir alıcının tasfiye, iflas gibi hukuki durumlar ile birinin borcunu hukuki yolar ile yerine getirmemesi durumunda teminat altına alır. KOBİ’ler, Devlet destekli alacak sigortası almadan önce sorgu yaptırmak ister ise her bir verecekve sigortalı için 10 TL olmak üzere bir ücret ödemek durumundadırlar.

Kobi Alacak Sigortası Nedir?

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmayan ve vadeli satışlardan doğan burcun ödenmeme riskinde teminat altına alan sigorta türüne kobi alacak sigortası denilmektedir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Vakıfbank

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan yaşanan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünü olarak söylenmektedir. Vadeli satış yapmış olan bir alıcının iflas, tasfiye, konkordato, hukuki durumlar gibi temerrüde düşmesi ile teminat altına alır.

Kimler Yararlanabilir?

 • Ticari faaliyetleri olan gerçek yahut tüzel bireyler bu sigortadan yararlanabilirler.
 • Vadeli faturaların açık çek, senet yahut hesap karşılığı şeklinde olan yurtiçi satışlar sigortalanır.

Hangi Alacaklar Sigortalanmaz?

 • Yurtdışı satışlar, sigortalanmamaktadır.
 • Bireysel müşterilerden olan alacaklar sigortalanamaz.
 • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı altında olan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumlarına yapılan satışlar sigortalanmamaktadır.
 • Bireysel müşterilerden olan alacaklarda sigortalanmaz.

Alacak Sigortasının Faydaları

 • Firmalar, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yöntemine katkı sağlamaktadır.
 • Firma yönetiminin alacak problemlerinin dışında asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olmaktadır.
 • Firmaları öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruma sağlar.
 • Firmaların finansal yapısını kuvvetlendirir.
 • Devlet Destekli Alacaklı Sigortası, firmaların bilançosunun aktif değerini yükselterek işletmenizin bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.

Kimler Yararlanabilir?

 • En az iki yıl önce kurulmuş KOBİ işletmeleri,
 • Cirosu 25 Milyon TL’den az olan firmalar,
 • Vergi ve SSK/SGK borcu bulunmayanlar,
 • Olağan Dışı Risk Yönetim Merkezi aracılığıyla tespit edilen risk değerlendirme kriterlerini taşıyan tüzel ve gerçek kişi ticari işletmeleri ”Vakıfbank Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”’na başvuru yapabilirler.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına Nasıl Başvurulur?

Sistem üzerinde bulunan sigorta şirketlerine başvuru sağlanır. (Halkbank, Vakıfbank gibi birden çok şubeye başvuru uygulayabilirsiniz.)

– KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’ne nasıl başvuru yapabilirim? Sistemde bulunan sigorta şirketlerine başvuru yapılabilmektedir. Misal verilecek olursa sistemde bulunan Halk Sigorta A.Ş. acentelerinden ve Halk Bank şubelerinden başvuru uygulayabilirsiniz.

Konut Kredisinde Hayat Sigortası Zorunlu mu?

Konut kredisine Hayat Sigortası Yaptırın!

Ticari Alacak Sigortası

 • Ticari alacak sigortası Ticaretin güvenli yapılmasını sağlar.
 • Şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
 • Şirketin finansal yapısını kuvvetlendirir.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış ve vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, tasfiye, konkordato gibi hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi güvence altındadır.

Ticari Alacak Sigortası Halkbank

Halkbankası’nın KOBİ’lere yapmış olduğu vadeli satışlardan doğan alacaklarının, ödenmeme riskini teminat altına alan devlet destekli bir sigorta türüdür. Hemen geniş bir şekilde bilgi almak ve başvurmak için size en yakın Halkbank şubelerine giderek bilgi alabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

Eximbank Alacak Sigortası Nedir?

Eximbank alacak sigortası üç program ile hizmet vermektedir. Bunlar;

 • Kısa Vadeli Alacak Sigortası
 • Spesifik ihracat Kredi Sigortası
 • Sevk Öncesi İhracat Kredi Sigortası

Olarak ayrılmaktadır. Yurt dışı satışlarından doğan tahsilatı riskli alacakları sigorta kapsamına alır. Detaylı bilgi için tıklayın.

Alacak Sigortası Quick

Quick sigorta finansal sigortalar ürünlerine bir yenisini daha ekliyor. Devlet Destekli Alacak Sigortasına SBM üzerinden başvuru sağlayabilirsiniz.

 • Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ’lerin alacakları ve ödemelerini garanti altına alır.
 • Bu sigorta aracılığıyla KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri halinde, alacaklarının mühim bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu aracılığıyla karşılar ve destek verir.
 • Sistem kapsamı içinde 120,180,240,360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak.
 • Primlerin taksitli olarak ödenmesi olabilecek olmakla birlikte peşin ödenmesi durumunda %10 indirim sağlanır.
 • Bir önceki mali yılda yıllık net satış hasılatı 125 milyon Türk lirasından az olan mikro, orta ve ufak büyüklükteki KOBİ’lere yapılacak risk değerlendirmesi neticesinde teminat sunulacaktır.
 • Operasyonel süreçler çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi aracılığıyla yürütülecektir.
 • İşlemlerin yönetilmesi, bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla oluşturulacaktır.

Kobi Kredisi için Gerekli Evrak ve Belgeleri inceleyebilirsiniz.

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortasında sigorta şirketi, borçlu birinin anlaşmaden doğan yükümlülüğümü yerine getirmemesi durumunda işverene gerçekleştirdiği kefalet senedi bedeline kadar kefil olur. Bu tür geleneksel sigorta uygulamalarının dışında, bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal bir işletme niteliğindedir. Bunun bunun yanında, Borçlu birinin bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi için sigortalılara ek bir avantaj sağlar.

Evin Tamamına Kredi Veren Bankaları incelemek için hemen tıklayınız.

1 Beğen

Film izle

Porno izle