DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Firmasımiz İdare Konseyi, 09.10.2020 tarih 2020/23 sayılı kararı ile faaliyet alanının bağlı iştirakler yoluyla genişlemesi ve bu bağlı ortaklıkların toplam satış, etkinler, öz sermaye vb. kalemler içinde önemli derecede yer kaplaması sebebiyle, yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.
Bu emelle, Firmasımizin ana faaliyetlerini ?’ Yatırım Holding” statüsünde sürdürmesine, mevzu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Konseyi nezdinde müracaatlar yapılmasına, işlemlerin onaylanması halinde en kısa vakitte Harikulâde Genel Kurul yapılmasına, Fevkalâde Genel Heyete katılıp red oyu kullanıp şerh koyan ortaklarımıza, kanun ve bildirimler çerçevesinde ayrılma hakkı tanınmasına, ortaklığın ayrılma hakkı olarak ödeyeceği ayrılma hakkı toplam miktarının 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) ile sonlandırılmasına, ayrılma hakkı fiyatının II-23.3 sayılı Değerli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 14. unsuru ne istinaden, bu İdare Konseyi kararının yayınlandığı tarihten evvelki son altı aylık periyot içinde Borsa İstanbul’da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyat aralıkların aritmetik ortalaması olan 6,51 TL ile sonlandırılmasına, Yönetim Şurası kullanıcılarının oy birliğiyle karar verilmiştir.
Bahis ile ilgili İdare Kurulu kararı, Temel Kontrat tadil metni ve ayrılma hakkı hesaplama idaresi ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Hürmetlerimizle,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880583

BIST

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle