Derece Kademe Hesaplama (Öğretmen-Memur)

Derece Kademe Hesaplama (Öğretmen-Memur)

Derece Kademe Hesaplama (Öğretmen-Memur)

Derece Kademe Hesaplama (Öğretmen-Memur), Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Derece Kademe Hesaplama (Öğretmen-Memur) başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Derece Kademe Hesaplama (Öğretmen-Memur)

2021 Güncel:

 • Derece Kademe Nedir?
 • Kademe Nasıl İlerler?
 • Derece Kademe İlerlemesi İçin Nereye Başvurulur?
 • Takla Kademesi Nedir?
 • Memurların Derecesi Nasıl Yükselir?
 • Derece Kademe Hesaplama Yöntemi
 • e-Devlette Derece Kademe Sorgulama

Memurların derece kademe hesaplaması nasıl yapılır, yan ve dik kaç senede bir yükselir? Takla derecesi nasıl alınır?

Çayda dem, askerde kıdem lafını duymuşsunuzdur. Kamu çalışanlarında derece kademe adı verilen bir puanlama sistemi var ki, bu sistem ile vazifeye başlanıyor ve emekli olana kadar da, bu sistem aracılığıyla maaş alınıyor. Derece kademe ne kadar düşük olursa memurun maaşı o kadar artıyor. Peki nasıl ilerler, hesaplama nasıl yapılır, üniversite ve lise mezunları içinde kıdem farkı olur mu? gelin birlikte gözlemleyelim.

Derece Kademe Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları kanununda gösterilen ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine derece kademe adı verilmektedir. Her kamu kuruluşunun bir TMK adı verilen kuruluş kadroları mevcuttur. Bu kadrolarda görevli memurlar belirli kıdem senelerına göre alınırlar ve devam ederler. Memurların hizmete başladıkları tarihlerde mezun oldukları okul ve önceden memuriyet yapıp yapmadıklarına göre başlangıç dereceleri belirlenir. Genel itibariyle memurlar dokuzun biri olarak vazifeye başlarlar. Bu göstergenin yazılışı ise 9/1 olarak ifade edilir.

9 DERECEYİ İFADE EDERKEN SAĞ DA BULUNAN 1 RAKAMI İSE KADEMEDİR.

Derece Kademeye Göre Maaş Hesaplama

Kademe Nasıl İlerler?

Misal verilecek olursa 9/1’den vazifeye başlayan bir memurun derece kademesi şöyle ilerlemektedir.

 • 9/1
 • 9/2
 • 9/3
 • 8/1
 • 8/2
 • 8/3
 • 7/1

Yukarıda ki örnekte görüldüğü üzere sağ tarafta bulunan rakam 3 rakıma doğru artış göstermektedir. Memurun kademesinin ilerleyebilmesi için 2 mühim şart mevcuttur.

 • Memurun olduğu kademede 1 yıl süre ile hizmet yapması gerekir.
 • Memurun bir üst kademeye geçebilmesi için boş kadro olması gerekmektedir.
 • Eğer memur aday memur ise kadro alana kadar aday memurluk sona erene kadar kademesi ilerlemez.

Derece Kademe İlerlemesi İçin Nereye Başvurulur?

Memurun kademe ilerlemesi için herhangi bir makama başvurması gerekmez. Lakin memura kademe ilerlememesinin durdurulmasına ilişkin bir disiplin cezası verilirse, bu cezaya karşı kurumun olduğu bölgede ki yetkili idari mahkemeye dava açabilme hakları saklıdır. Misal verilecek olursa memur 01/06/1995 tarihinde işe başlamış ise her sene 01/06/…. tarihinde kademesi yükseltilir.

Dereceyi yahut kademeyi yükselten etkenler şunlardan oluşmaktadır;

 • Aynı kademede 1 aynı derecede 3 yıl kalmış olmak,
 • 8 yıl cezasız görev yapmış olmak ile 1 kademe verilmesi,
 • Olağanüstü kanunlar ile Devlet’in hak tanıması,
 • Herhangi bir okulun lisans yahut ön lisans programından mezun olmak.

Takla Kademesi Nedir?

Memurlar içinde argo bir tabirle son 8 sene içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara Devlet aracılığıyla verilen  mükafat niteliğinde kademe ilerleme uygulamasıdır. Eğer memur bu sürede kesinleşmiş bir disiplin cezasına maruz kalmış ise takla kademesi alamaz ve bir üst kademeye terfi ettirilmez.

derece kademe hesaplama
Yıllara Göre Derece Kadem Örnek Hesaplaması

Memurların Derecesi Nasıl Yükselir?

Derece solda ki rakamı ifade eder ve her derecede 3 kademe mevcuttur. Derecenin bir düşmesi (yükselme anlamı taşır) için her derecede 3 sene kalmak gerekmektedir. Yani 9/1 ile vazifeye başlayan memur önce 9/2 sonra ise 9/3 olacak ve ardından 8/1 olarak 1 derece düşecektir. Lakin Devlet aracılığıyla özel bir kanun yahut yasal düzenleme ile memura ekstradan derece yahut kademe artmasıne ilişkin bir uygulama yapılırsa bu durum istisnadır.

4/b Sözleşmeli Personel İzin Hakları

Derece Kademe Hesaplama Yöntemi

Bu hesaplamayı yapabilmek için memurun vazifeye başladığı kadronun kaçıncı derecesinden vazifeye alındığını bilmesi gerekir. Ve yukarıda bulunan hesaplama cetvelinde ye aldığı gibi sol tarafa 6/1 – 8/2 gibi kıdem yazılarak sağ taraftan seneler aşağıya doğru hesaplama yapılır. Hesaplama yapılırken şu kriterler önem taşımaktadır.

 • İşe başladığınız tarih ve dereceniz,
 • Bugünün tarihi ve hangi kademede olduğunuz,
 • 2016 senesinde önceden yararlanmayan tüm memurlara 1 yan verildi. 2016’dan önce başladıysanız bu husus,
 • Aday memurluk dışında kalkınma öncelikli bir kurumda çalışıp çalışmadığınız,
 • Lise öğreniminiz de hazırlık okuyup okumadığınız,
 • Takla sicili (8 yıl disiplin cezası almama) aldınız mı,
 • Vatani göreviniz hariç olmak üzere 657 Sayıl Kanun gereğince 1 yıla kadar verilebilen ücretsiz izin kullandınız mı?
 • Aktif olarak çalıştığınız kurum dışında önceden ki senelera ait memuriyetiniz var mı?
 • Hangi okul mezunusunuz?

Memurlar net internet sitesinde bulunan ve microsoft access ile hazırlanan memur derece kademe hesaplama programına bu adresten varabilirsiniz. Hesaplama yaparken;

 • GÖREVE BAŞLAMA:İlk vazifeye başlama tarihi
 • TERFİ TARİHİ:Her yıl terfi edilen tarih
 • BAŞLAMA DERCESİ – BAŞLAMA KADEMESİ:Unvan ve eğitim durumu sebebiyle ilk başlanılan derece ve kademe.
 • Buraya Seçenek düğmelerini tercih ederek değer girilebileceği gibi el ile yazılarak da değer girilebilir.
 • EK KADEME: Kanun ,sicil ve ödül sebebiyle alınan kademeler( Bir Derece için 3,bir kademe için 1 yıl kıdem düşünülmüştür.)
 • Ceza sebebiyle indirilen kademeler yine buradan düşülecektir
 • Bu bölüme seçenek düğmelerini tercih ederek değer girebileceğiniz gibi el ile de değer girebilirsiniz.

Bu 9 hususa göre hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Eğer konu ile ilgili bilgi sahibi değilseniz bağlı olduğunuz kurumun personel işleri yahuthut mutemetliğine başvuru yaparak doğru derece kademenizi görüntüleyebilirsiniz.

e-Devlette Derece Kademe Sorgulama

E-devlet üzerinden tüm öğretmen ve memurların yan ve dik hizmet süresi sorgulama işlemi yapması olabilecekdir. Bu hizmet e-Devlet Hizmet Puanı Sorgulama sayfasından yapılabilmektedir.

2 Beğen