COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Hissesi dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Kar dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.09.2020
Nakit Kar Hissesi Ödeme Formu Peşin
Para Ünitesi TRY
Hisse biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Fiyatın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Hissesi Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni –

Nakit Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal değerli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRECOLA00029 Peşin 0,8300000 83 0 0,8300000 83
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TRECOLA00037 Peşin 0,8300000 83 15 0,7055000 70,55
C Kümesi, CCOLA, TRECOLA00011 Peşin 0,8300000 83 15 0,7055000 70,55

Kar Hissesi Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (1)
Katılaşan Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 07.10.2020 09.10.2020 08.10.2020

(1) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Hisseleri Borsa?da süreç gören hisse sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada süreç gören tipteki hisselerin hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRECOLA00029 0 0
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TRECOLA00037 0 0
C Kümesi, CCOLA, TRECOLA00011 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Hissesi dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Dividend Distribution Table.pdf

KAR HISSESI DAĞITIM TABLOSU
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Periyodu Kâr Hissesi dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 254.370.782
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 176.483.681,2

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Nazaran
3. Devir Kârı 1.212.450.000 277.129.187,18
4. Vergiler ( – ) -246.681.000
5. Net Devir Kârı 965.769.000 277.129.187,18
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – )
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Devir Karı 965.769.000 277.129.187,18
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-)
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Devir Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.062.529,14
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Periyot Karı 969.831.529,14
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi
13. Dağıtılan Öteki Kâr Hissesi
* Çalışanlara
* Idare Şurası Üyelerine
* Hisse Sahibi haricindeki bireylere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi
16. Genel Yasal Yedek Akçe 19.840.921
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Fevkalâde Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Öbür Kaynaklar 211.127.749

Kar Hissesi Oranları Tablosu
Hisse Kümesi TOPLAM DAĞITILAN KAR HISSESI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR HISSESI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR HISSESI / NET DAĞITILABİLİR DEVIR KARI (%) 1 TL NOMİNAL BEDELLI HISSEYE İSABET EDEN KAR HISSESI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL PAHALI HISSEYE İSABET EDEN KAR HISSESI – ORANI(%) – NET
A Kümesi 66.400.000 0,31 0,83 83
B Kümesi 42.424.867,87 0,17 0,7055 70,55
C Kümesi 102.302.881,2 0,44 0,7055 70,55
TOPLAM 211.127.749,07 0,93

Kar Hissesi dağıtım Tablosu Açıklamaları
Idare Kurulu’muzun 03.03.2020 tarihli ve 11 sayılı, yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra toplam brüt 450.236.284,00-TL’nin ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı karından kalan kısmın inanılmaz yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması tarafındaki teklifini takiben yürürlüğe giren 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Toplumsal Hayata Tesirlerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 12. unsurunun (“TTK Süreksiz Unsur 13”) amir kararına istinaden, Şirketimizin 20.04.2020 tarihli Olağan Genel Konsey toplantısında brüt 239.108.535,00-TL olarak dağıtılması ve 2019 yılı karından kalan kısmın harikulâde yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına karar verilmiş olup, kelam konusu kar dağıtımı 28 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz Idare Heyeti’nce 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile,
6102 sayılı Kanun’un Süreksiz 13/1. hususu ile Ticaret Bakanlığı’nca 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Süreksiz 13. Unsuru’nun Uygulanmasına Ait Tarz ve Temeller Hakkında Bildiri kararları çerçevesinde yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı harika yedeklerden karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00 TL meblağın 07.10.2020 tarihinden bu yana ortaklara dağıtılması için Genel Kurul’un inanılmaz toplantıya çağırılmasına ve Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
Idare Konseyi’nin üstte bahsedilen kâr dağıtımı teklifinin Genel Kurul’ca onaylanması durumunda, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri yahut daimi temsilcilik aracılığı ile kar hissesi elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal bedelde olan 100 adet pay senedi karşılığında 0,83 TL brüt (0,83TL net), öteki hissedarlara ise 0,83 TL brüt (0,7055 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.
Coca-Cola İçecek A.Ş. kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar hissesi oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874540

BIST

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle