COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Harika Genel Şura Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Harika Genel Şura
Karar Tarihi 10.09.2020
Genel Heyet Tarihi 05.10.2020
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na Iştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.10.2020
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Hususları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Idare Heyeti’nin kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifine karar verilmesi
3 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 CCI-DAVET DUYURU METNİ ve VEKALETNAME- 2020.pdf – Duyuru Metni
EK: 2 CCI GAM INVITATION and PROXY.pdf – Duyuru Metni
EK: 3 CCI Extraordinary General Assembly Information Document.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 CCI Harikulâde Genel Şura Bilgilendirme Dokumani.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Coca-Cola İçecek Harikulâde Genel Konsey Toplantısı
Şirketimiz Idare Konseyi’nce 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile,
1. 6102 sayılı Kanun’un Süreksiz 13/1. unsuru ile Ticaret Bakanlığı’nca 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Süreksiz 13. Unsuru’nun Uygulanmasına Ait Yol ve Asıllar Hakkında Bildirim kararları çerçevesinde yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı harika yedeklerden karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00-TL fiyatındaki karın 07 Ekim 2020 tarihinde ortaklara dağıtılması için Şirketimiz Hisse Sahipleri’nin 05.10.2020 günü saat 10.00’da Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacak Inanılmaz Genel Heyet toplantısına davet edilmesine,
2. Fevkalâde Genel Heyet toplantısında EK-1’de verilen gündem unsurlarının görüşülüp karara bağlanmasına
3. T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve lüzumlu öteki yasal süreçlerin yerine getirilmesine,
4. Fevkalâde Genel Heyet toplantısına katılamayacak hisse sahiplerinin kendilerini temsil edecek bireylere EK 2’deki halde ve noter tasdikli olarak vekaletname yahut vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname ile beraber vermelerine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874541

BIST

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle