COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Zarar Tablosu

KAR YAHUT ZARAR KISMI

Hasılat
16.365.081 11.206.893 6.794.102 4.972.556
Satışların Maliyeti
-10.581.196 -7.270.916 -4.366.442 -3.079.935
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.783.885 3.935.977 2.427.660 1.892.621
BRÜT KAR (ZARAR)
5.783.885 3.935.977 2.427.660 1.892.621
Genel Yönetim Giderleri
-587.141 -472.506 -190.236 -150.680
Pazarlama Giderleri
-2.291.138 -1.529.946 -891.512 -557.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 179.550 215.389 47.184 79.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -171.481 -255.617 -39.316 -105.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.913.675 1.893.297 1.353.780 1.158.388
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 195.617 80.940 160.703 9.862
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -224.218 -17.399 -211.836 -2.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -3.445 -3.214 -208 -265
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.881.629 1.953.624 1.302.439 1.165.738
Finansman Gelirleri
21 968.848 832.061 264.421 324.148
Finansman Giderleri
21 -987.095 -942.498 -376.328 -340.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.863.382 1.843.187 1.190.532 1.149.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-622.966 -436.412 -198.584 -234.925
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-660.356 -366.692 -217.477 -173.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 37.390 -69.720 18.893 -61.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.240.416 1.406.775 991.948 914.586
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.422 201
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.240.416 1.402.353 991.948 914.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
200.303 85.699 76.188 79.848
Ana Ortaklık Payları
2.040.113 1.316.654 915.760 834.939
Pay Başına Kâr

Pay Başına Kâr

Pay Başına Kâr (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kâr (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kâr (Zarar) 23 0,08020000 0,05194000 0,03600000 0,03282000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kâr (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kâr (Zarar) 23 0,00000000 -0,00017000 0,00000000 0,00001000
Sulandırılmış Pay Başına Kâr (Zarar)

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.703.641 2.638.421
Dönem Karı (Zararı)
2.240.416 1.402.353
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.240.416 1.406.775
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -4.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle Alakalı Düzeltmeler
1.557.377 1.322.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle Alakalı Düzeltmeler
775.485 678.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle Alakalı Düzeltmeler
204.907 55.375
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile Alakalı Düzeltmeler
-9.643 38.975
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile Alakalı Düzeltmeler
3.628 7.119
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile Alakalı Düzeltmeler
20 210.922 9.281
Karşılıklar İle Alakalı Düzeltmeler
116.804 95.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile Alakalı Düzeltmeler
116.804 95.758
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle Alakalı Düzeltmeler
269.947 181.438
Faiz Gelirleri ile Alakalı Düzeltmeler
21 -106.189 -83.669
Faiz Giderleri ile Alakalı Düzeltmeler
21 376.136 265.107
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle Alakalı Düzeltmeler
-248.774 -115.759
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kârları) İle Alakalı Düzeltmeler
-39.569 -26.779
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kârları) ile Alakalı Düzeltmeler
-18.791 45.267
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kârları) ile Alakalı Diğer Düzeltmeler
26 -20.778 -72.046
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile Alakalı Düzeltmeler
11 3.445 3.214
Vergi (Geliri) Gideri İle Alakalı Düzeltmeler
622.966 436.412
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kârlar) İle Alakalı Düzeltmeler
20 -161.543 -776
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kârlar) ile Alakalı Düzeltmeler
20 -161.543 -776
Kar (Zarar) Mutabakatı İle Alakalı Diğer Düzeltmeler
21 13.709 14.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
260.550 74.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile Alakalı Düzeltmeler
-1.302.615 -735.288
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.990 -109.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.339.605 -625.985
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle Alakalı Düzeltmeler
-381.142 -239.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile Alakalı Düzeltmeler
1.517.407 763.348
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
231.133 93.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.286.274 669.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile Alakalı Düzeltmeler
426.900 286.653
Faaliyetlerle Alakalı Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
426.900 286.653
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.058.343 2.799.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İçeri̇si̇nde Yapılan Ödemeler
-57.040 -46.813
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-427.275 -158.925
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
129.613 44.805
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.764.515 -553.186
Başka İşletmelerin yahut Fonların Paylarının yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -2.157.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
203.622 15.869
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-831.247 -456.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -769.488 -412.442
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -61.759 -44.462
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20.988 -112.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.826.524 -929.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.096.716 2.369.845
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.755.070 -2.778.426
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -77.656 -57.110
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-664 14.847
Ödenen Temettüler
-794.574 -272.181
Ödenen Faiz
8 -401.465 -290.239
Alınan Faiz
106.189 83.669
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-887.398 1.155.640
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üstündeki Tesi̇ri̇
754.725 631.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.673 1.787.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.660.596 2.822.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.527.923 4.610.164

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.527.923 4.660.596
Finansal Yatırımlar
6 95.501 23.164
Vadeli Mevduatlar
6 95.501 23.164
Ticari Alacaklar
2.353.916 1.092.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 259.093 296.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.094.823 796.305
Diğer Alacaklar
9 39.083 33.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.083 33.876
Türev Araçlar
7 40.890 36.216
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 40.890 36.216
Stoklar
1.621.887 1.041.025
Peşin Ödenmiş Giderler
10 412.696 298.718
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 412.696 298.718
Cari Dönem Vergisiyle Alakalı Varlıklar
195.863 248.651
Diğer Dönen Varlıklar
18 423.458 282.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 423.458 282.287
ARA TOPLAM
9.711.217 7.716.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.711.217 7.716.923
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
66.487 47.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
66.487 47.230
Türev Araçlar
7 13.063 6.696
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 13.063 6.696
Maddi Duran Varlıklar
12 8.507.139 7.343.668
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 171.456 193.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.365.055 3.447.193
Şerefiye
14 3.438.493 983.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.926.562 2.463.716
Peşin Ödenmiş Giderler
10 62.869 208.474
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 62.869 208.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 292.721 183.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.478.790 11.430.408
TOPLAM VARLIKLAR
25.190.007 19.147.331
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 517.499 985.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 517.499 985.021
Banka Kredileri
517.499 984.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 348.025 314.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 348.025 314.706
Banka Kredileri
303.136 258.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44.889 56.199
Ticari Borçlar
3.464.726 1.837.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 666.450 479.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.798.276 1.357.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar İçeri̇si̇nde Borçlar
45.518 50.009
Diğer Borçlar
9 993.910 518.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 993.910 518.142
Türev Araçlar
7 3.101 58.166
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 3.101 58.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
185.795 62.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.948 78.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
151.948 78.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.252.015 418.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.252.015 418.125
ARA TOPLAM
6.962.537 4.322.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.962.537 4.322.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.506.614 4.860.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.506.614 4.860.685
Banka Kredileri
5.334.108 4.681.884
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
172.506 178.801
Ticari Borçlar
92.402 49.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 91.112 46.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.290 2.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalar İçeri̇si̇nde Borçlar
167.033 146.826
Türev Araçlar
7 262.962 213.420
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 262.962 213.420
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 919.930 813.961
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 636 3.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 636 3.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.949.577 6.088.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.912.114 10.410.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.911.576 7.662.411
Ödenmiş Sermaye
19 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
19 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
98.792 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748 -4.748
Kar yahut Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.739 -24.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kârları (Kayıpları)
-24.739 -24.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kârları (Kayıpları)
-34.521 -34.521
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kârları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar yahut Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.357.245 3.435.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.734.995 4.370.130
Riskten Korunma Kârları (Kayıpları)
-1.377.750 -934.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kârları (Kayıpları)
-186.082 -141.940
Yurtharicindeki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kârları (Kayıpları)
-1.191.668 -792.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 275.363 206.683
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
2.923.738 2.356.575
Net Dönem Karı yahut Zararı
2.040.113 1.232.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.366.317 1.074.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.277.893 8.736.641
TOPLAM KAYNAKLAR
25.190.007 19.147.331

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar yahut Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler yahut Giderler Kar yahut Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler yahut Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kâr / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kâr / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kâr / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kârları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kâr/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kârları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Transferler
22.639 -22.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.354.963 -446.723 965.769 350.885 2.224.894 326.782 2.551.676
Dönem Karı (Zararı)
1.316.654 1.316.654 85.699 1.402.353
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.354.963 -446.723 965.769 -965.769 908.240 241.083 1.149.323
Kar Payları
-239.109 -239.109 -33.072 -272.181
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 5.054.102 -870.737 206.683 2.356.575 1.316.654 8.500.819 1.148.025 9.648.844
Cari Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641
Transferler
68.680 -68.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.364.865 -443.536 1.232.671 807.442 2.961.442 374.384 3.335.826
Dönem Karı (Zararı)
2.040.113 2.040.113 200.303 2.240.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.364.865 -443.536 1.232.671 -1.232.671 921.329 174.081 1.095.410
Kar Payları
-115.449 -596.828 -712.277 -82.297 -794.574
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -4.748 -34.521 9.782 5.734.995 -1.377.750 275.363 2.923.738 2.040.113 9.911.576 1.366.317 11.277.893

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.240.416 1.402.353 991.948 914.787
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar yahut Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.095.410 1.149.323 7.778 778.122
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.538.946 1.596.046 70.819 1.004.294
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kârlar (Kayıplar)
1.538.946 1.596.046 70.819 1.004.294
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.481 23.350 -1.391 18.330
Nakit Akış Riskinden Korunma Kârları (Kayıpları)
-44.481 23.350 -1.391 18.330
Yurtharicindeki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile Alakalı Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.243 -596.433 -66.431 -308.403
Yurtharicindeki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kârları (Kayıpları)
-499.243 -596.433 -66.431 -308.403
Kar yahut Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
100.188 126.360 4.781 63.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
100.188 126.360 4.781 63.901
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.095.410 1.149.323 7.778 778.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.335.826 2.551.676 999.726 1.692.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
374.384 326.782 44.838 250.417
Ana Ortaklık Payları
2.961.442 2.224.894 954.888 1.442.492

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990584

BIST

1 Beğenmekten Vazgeç