Çin’in beş yıllık planında “Yeşil Toparlanma” görünümü

Çin’in beş yıllık planında “Yeşil Toparlanma” görünümü

Çin’in beş yıllık planında “Yeşil Toparlanma” görünümü

Çin, ticaret gerginlikleri ve koronavirüs ile ilgili kapsamlı bir inceleme altında bulunsa bile, 2060 yılına kadar karbon nötr olma maksadını pandemi sonrası yeşil dünya çapında etkin bir rol oynamak için bir fırsat olarak düşünüyor.

Bloomberg Intelligence (BI) analistleri Adeline Diab ve Simone Andrews’un iddialarına nazaran, Çin’in yeşil siyasetleri ve 61 milyar dolar ‘yeşil borcun’ vadesinin 2023 senesinde dolmasından ötürü, ülkenin yeşil borçlanması 2021 senesinde önemli derecede artacak.

Çin’in yeşil borçlanması artabilir

Bu 61 milyarlık dolarlık sayı tüm yeşil borçların yüzde 83’üne tekabül ediyor, yani Çin’in yeşil borçlarının büyük bir kısmının vadesi iki sene içerisinde dolacak. Bu da ülkeye gelecekte daha fazla yeşil borçlanma alanı sağlıyor.

Çin, 14. Beş Yıllık Plan’ını açıklamaya hazırlanırken, Eylül’de koyduğu 2060 yılına kadar karbon nötr maksatlarıyla beraber ekonomik toparlanmanın büyük oranda yeşil temelli olacağı düşünülüyor.

Çin 2019 senesinde kullandığı petrolün yüzde 71’ini ve tamamen doğalgazın yüzde 45’ini ithal etti

Dünya çapındaki en büyük karbon yayıcısı olan Çin’in Beş Yıllık Planında açıklanacak strateji birebir vakitte global karbon salınımının nasıl bir gidişat izleyeceğini de belirleyecek.

Yeşil bir toparlanma amacıysa yalnızca Çin’in ekonomik kalkınmasıyla ilgili değil, güç güvenliğiyle de ilgili olacak. Global siyasi gelişmeler ülkeyi güç bağımlılığını azaltmaya zorlasa da Çin 2019 senesinde kullandığı petrolün yüzde 71’ini ve tamamen doğalgazın yüzde 45’ini ithal etti.

Böylece karbon salınımını azaltma maksatlarıyla beraber yaşanacak yeşil güç geçişi de, hür ticaretin sekteye uğradığı bir dünya çapında, Çin’in güç güvenliğini sağlamasında değerli bir rol oynayacak.

Güç güvenliğinin direği kömürken Çin 2060 senesinde nasıl karbon nötr olabilir?

Ama Çin her ne kadar 2060 senesinde karbon nötr olma amacını koysa da ülkenin güç güvenliğinin mihenk taşı kömür. Çin’in 2019 senesindeki elektrik üretiminin yüzde 57’sini kömür kullanan termik santraller oluşturuyor. BI analistleriyse bu oranda 2025 yılına kadar bir değişiklik yaşanmayacağını öngörüyorlar.

Analistler, ithal edilen petrolün oranının 2025 senesinde yüzde 50’ye düşmesini beklerken, Çin’in ithal ettiği gazın oranının ise yüzde 45’ten yüzde 22-30 aralığına düşeceğini düşünüyorlar.

Çin’in bu kadar fazla kömür tüketimine karşın 2060 senesinde koyduğu karbon nötr maksadını yakalaması ise termik santrallerini geliştirmesine bağlı.

Milletlerarası Güç Ajansına nazaran, “Ultra Üstün Kritik” (USC) olarak geçen termik santral tasarımı üretilen her bir ünite elektrik için karbon salınımını yüzde 23 düşürüyor. Çin ise dünya çapında inşa edilen ya da kullanımda olan USC tipi santrallerin yüzde 75’ine mesken sahipliği yapıyor.

Nükleer santrallerin güç üretimindeki hissesi artacak

Fosil yakıt harici güç kaynakları 2019 senesinde Çin’in güç üretiminin yüzde 15’ini oluştururken, 2025 senesindeysa bu oranın yüzde 21’e ulaşması bekleniyor. Nükleer santrallerin elektrik üretimindeki hissesinin ise birebir mühlet zarfında yüzde 4.8’den yüzde 7’ye çıkacağı düşünülüyor.

Tüm bunlar düşünüldüğünde Çin’in yeşil tahvil ihraç ederek borçlanmasının önümüzdeki beş yıllık devirde giderek sürat kazanacağı düşünülüyor.

2 Beğen

Film izle