Çiftçilere Borç Yapılandırması Erteleme Şartları

Çiftçilere Borç Yapılandırması Erteleme Şartları

Çiftçilere Borç Yapılandırması Erteleme Şartları

Çiftçilere Borç Yapılandırması Erteleme Şartları, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Çiftçilere Borç Yapılandırması Erteleme Şartları başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Çiftçilere Borç Yapılandırması Erteleme Şartları

2021 Güncel:

 • Çiftçilere Müjde! Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlar 5 Yıl Vadeli Yapılandırılacak
 • Taksitlendirmeden Yararlanacak Olanlar
 • Borç ERTEMELE Ödeme Planı
 • 2020-2025 Çiftçi Borçları Yapılandırılması
 • Resmi Gazetenin 2015 Karar Sayılı 3 Ocak 2020 Tarihli Sayısında Yayınlanan 2021 Yılında Uygulanacak Olan Kredi Açıklamaları ise;
 • Borç Yapılandırma Şartları Neler?
 • Çiftçi Yapılandırma Kredisi Şartları Neler?
 • Çiftçi Borç Yapılandırma Kredisi için Başvurular Nereye Yapılacak?

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete‘de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile alakalı kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre vergi, prim, idari para cezaları ve bir çok alanda devlet borçları yeniden yapılandırılacak. Bu yasaya Tarımsal krediler de dahil edildi ve tarımsal kredi borçlarının yeniden yapılandırılması netleşti.

Çiftçilere Müjde! Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlar 5 Yıl Vadeli Yapılandırılacak

Çiftçilere Yeni bir yapılandırma müjdesi daha geldi. Devlete olan borçların Yapılandırması ile kapsam genişletilerek yasaya Tarım kredi borçları da eklendi. Muaccel Borçların Yeniden Yapılandırılması genelgesikapsamı içinde Tarım kredi kooperatiflerinden tarımsal kredi kullanan çiftçilerin müeccel hale gelmiş tarımsal kredi borçları da 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirilendırılacağı bilgisi verildi.  Böylelikle çiftçilerin borçları ile alakalı düzenleme TBMM’ye 43. madde olarak eklenen kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen önergeler ile 51 maddeye çıktı. Bu tekliflerin ilk 10 maddesi kabul edildi. Torba yasada yeni genişletilen kapsam ile 2021 senesinden önce kullandırılan  Tarım Kredi borçları, 5 yıl vade ile yapılandırılacak ve ödemeler 2021 yılı Kasım ayında başlayarak 5 eşit taksit ile ödenecek. 

İlk taksitler 2021 senesinde ekranlara gelecek ve her sene ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam 5 eşit taksit ile ödenecektir.

2 ay içinde başvuruda bulunanların, bunların ödenmeyen kısımlarına %3 faiz uygulanarak yapılandırması yapılacak, gecikmeden doğan faizler silinecek, bunun yanında Orköy Orman köylülerinde Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla kullandırılan tarımsal krediler de yapılandırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla 7256 Sayılı Kanun (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması) Hakkında Duyuru yayınlandı.

”Tarımsal  Amaçlı  Kooperatiflere  Kullandırılacak  Kredilere  İlişkin  Yönetmelik”  ve  “Mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği (30 Nisan 1990 tarih  ve  20504  Sayılı Resmi  Gazete’de  yayımlanan)”   hükümlerine  göre Bakanlığın kaynaklarından kullandırılan  kredilerin  17/11/2020  tarihi  itibariyle  muaccel  hale  gelip  Bakanlıkça  muacceliyet  oluru (tahsil oluru) alınmış olan yahut muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınması gereken kooperatif ve ortakları ile alakalı mevzuatı ikaznca yeniden yapılandırılan fakat taksitleri süresinde ödenmeyen Bakanlığa ait alacakların yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesini kapsamaktadır.

Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular yahut borçla alakalıler; 31/01/2021 tarihi mesai saati  bitimine  kadar  bağlı  oldukları  Tarım  ve  Orman  İl  Müdürlüklerine  müracaat  edecektir.

 • Taksitlendirme  anlaşmaleri; sistem üzerinden düzenlenecektir.
 •  Sözleşmelerin  düzenlenme tarihi  30/06/2021 tarihini  geçmeyecek  biçimde hazırlanarak,  en  geç  1.  Taksitin  ödeme  tarihi  olan Kasım 2021’e  kadar  Bakanlığımıza  gönderilmesi gerekmektedir.
 • İl  Müdürlüklerine  müracaat  kooperatifin  ortağı  aracılığıyla  yahut  ortaklar  adına  kooperatif aracılığıyla yapılır.
 • Toplam  muacceliyete  esas  bakiye  anaparaya  ödenmeyen  ilk  taksitin  vadesinin  bir  yıl  öncesi başlangıç tarihi kabul edilerek 17/11/2020 tarihine kadar % 3 faiz oranına göre hesaplanacaktır.

Misal verilecek olursa;

Kooperatif  yahut  ortaklarına kullandırılan  krediye  30.06.2007  tarihinde  erteleme  yapıldığı  durumda,  30.06.2007  vadeli  taksit ödenmemiş olacaktır. 30.06.2008 tarihinde ödenmesi gerekirken üç aylık bekleme zamanının sonunda yani 30.09.2008 tarihinde  ödenmemiş ise  borç muaccel  hale  gelmiştir. Bu  durumda  30.09.2008 tarihindeki bakiye anaparaya 30.06.2006 tarihinden bu yana 17/11/2020 tarihine kadar % 3 faiz uygulanacaktır. Taksitlendirmeye esas toplam borç tutarı = ((muaccel olan bakiye anapara + ödenmeyen ilk taksitin vadesinin başlangıç tarihinden 17/11/2020 tarihine kadar % 3 faiz) – muaccel olduktan sonra yapılan ödemeler

Tarımsal  Amaçlı  Kooperatiflere  Kullandırılacak  Kredilere  İlişkin  Yönetmelik”  de  yapılan değişiklik  ile  eklenen  geçici  maddeler  ile  yapılan  taksitlendirmelerde  hesaplama  yapılırken  düşülen muaccel olan anaparaya ilişkin tahsil edilmiş  faizler, bu kanun ikaznca yapılan hesaplamada herhangi bir işlem görmeyecektir. Bu hesaplamada yalnızca muaccel olduktan sonra bir ödeme var ise bu ödemeler düşülecektir. Ödenmeyen alacak ile alakalı örnek hesaplaması şu biçimde olacaktır;

Vadesinde Ödenmemesi İle İlgili Örnek

Kooperatif ortağına 2005 yılı yatırım programından ahır kredisi olarak 5.000,00 TL, canlı demirbaş kredisi olarak 20.000,00 TL  %5 faiz ile kullandırılmış olup  kredilere ait geri ödeme tablosu  aşağıdaki  gibidir.

Program  ve Yılı ÖDENMESİ GEREKEN
  TaksitTarihi Borç Bakiyesi Kredi Taksiti Tahakkuk Edecek Faiz
2005 YAT. 31.08.2006 5.000,00 Ödemesiz Ödemesiz
  31.08.2007 5.000,00 Ödemesiz 250,00
  31.08.2008 5.000,00 1.000,00 250,00
5% 31.08.2009 4.000,00 1.000,00 200,00
AHIR KREDİSİ 31.08.2010 3.000,00 1.000,00 150,00
  31.08.2011 2.000,00 1.000,00 100,00
  31.08.2012 1.000,00 1.000,00 50,00
Program  ve Yılı ÖDENMESİ GEREKEN
  TaksitTarihi Borç Bakiyesi Kredi Taksiti Tahakkuk Edecek Faiz
2005 YAT. 31.12.2006 20.000,00   Ödemesiz
  31.12.2007 20.000,00 Ödemesiz 1.000,00
  31.12.2008 20.000,00 4.000,00 1.000,00
5% 31.12.2009 16.000,00 4.000,00 800,00
  31.12.2010 12.000,00 4.000,00 600,00
CANLI KREDİSİ 31.12.2011 8.000,00 4.000,00 400,00
  31.12.2012 4.000,00 4.000,00 200,00

Ortağın borçları 31/08/2009 vadeli taksitlerini ödemediğinden dolayı muaccel hale gelmiştir.
Muacel tarihi 30/11/2009 tarihi olup muacceliyete esas borç miktarı olan 20.000,00 TL üzerinden Bakanlıkça muacceliyet oluru alınmıştır.
Ortak 30/11/2009 muacceliyet tarihinden sonra toplam 1.250,00 TL ödeme yapmıştır.
Bu durumda olan bir ortağın 7256 Nolu Kanundan yararlanmak için yapacağı başvurusu neticesinde aşağıdaki tablodaki gibi bir hesaplama yapılarak durumu belirlenir.

Muacceliyet oluruna bağlanan toplam anapara miktarı 20.000,00
Ödenmeyen taksitin bir önceki vadesinin başlangıç tarihi 31.08.2008
% 3 üzerinden hesaplanacak faiz miktarı 7.435,00
Kanunun yürürlük tarihi 17.11.2020
Muacel sonrası yapılan ödemeler toplamı 1.250,00
Katsayı uygulamasına esas toplam miktar 26.185,00
Taksitlendirmeye esas toplam  borç miktarı 26.185,00
Taksit Sayısı Taksit Tarihleri Taksit Ödemeleri
1 Kasım 21 5.237,00
2 Kasım 22 5.237,00
3 Kasım 23 5.237,00
4 Kasım 24 5.237,00
5 Kasım 25 5.237,00

Muacceliyet sebebi; proje kapsamı içinde elde edilen ürünleri kooperatife teslim etmemek yahut canlı demirbaşları  satmak  yahut  taahhüt  ihlali  gibi  durumlarda  muacceliyet  tarihi  ilk  ikaznın  yapıldığı tarihtir. Taksitlendirme için yapılacak olan hesaplamada  anlaşma  faizinin uygulanması bu tarihten bir önceki  taksitin  vade  tarihi  itibariyle  yapılacaktır.

Bu  husustaki  örnek  hesaplama ise;

14. Maddeye Göre Taahhüt İhlali İle İlgili Örnek

Kooperatif ortağına 2005 yılı yatırım programından ahır kredisi olarak 5.000,00 TL, canlı demirbaş kredisi olarak 20.000,00 TL %5 faiz ile kullandırılmış olup kredilere ait geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir.

Program  ve Yılı ÖDENMESİ GEREKEN
  TaksitTarihi Borç Bakiyesi Kredi Taksiti Tahakkuk Edecek Faiz
2005 YAT. 31.08.2006 5.000,00 Ödemesiz Ödemesiz
  31.08.2007 5.000,00 Ödemesiz 250,00
  31.08.2008 5.000,00 1.000,00 250,00
5% 31.08.2009 4.000,00 1.000,00 200,00
AHIR KREDİSİ 31.08.2010 3.000,00 1.000,00 150,00
  31.08.2011 2.000,00 1.000,00 100,00
  31.08.2012 1.000,00 1.000,00 50,00
Program  ve Yılı ÖDENMESİ GEREKEN
  TaksitTarihi Borç Bakiyesi Kredi Taksiti Tahakkuk Edecek Faiz
2005 YAT. 31.12.2006 20.000,00   Ödemesiz
  31.12.2007 20.000,00 Ödemesiz 1.000,00
  31.12.2008 20.000,00 4.000,00 1.000,00
5% 31.12.2009 16.000,00 4.000,00 800,00
CANLI KREDİSİ 31.12.2010 12.000,00 4.000,00 600,00
  31.12.2011 8.000,00 4.000,00 400,00
  31.12.2012 4.000,00 4.000,00 200,00

10/02/2010 tarihinde ortağın işeltmesinde yapılan denetimde 1 adet canlı demirbaşın elden çıkarıdığı görülmüş ve verilen 45 günlük sürede canlı demirbaşın temin edilmediği tespit edilmiştir. Muacceliyet tarihi itibariyle ortak ile ilgili 15.000.00 TL. üzerinden Bakanlıkça muacceliyet oluru alınmıştır.

Ortak 10/02/2010 muacceliyet tarihinden sonra toplam 3.000,00 TL ödeme yapmıştır. Bu durumda olan bir ortağın 7256 Nolu Kanundan yaralanmak için yapacağı başvurusu neticesinde aşağıdaki tablodaki gibi bir hesaplama yapılarak durumu belirlenir.

Muacceliyet oluruna bağlanan toplam anapara miktarı 15.000,00
Ödenmeyen taksitin bir önceki vadesinin başlangıç tarihi 31.12.2009
% 3 üzerinden hesaplanacak faiz miktarı 4.967,50
Kanunun yürürlük tarihi 17.11.2020
Muacel sonrası yapılan ödemeler toplamı 3.000,00
Katsayı uygulamasına esas toplam miktar 16.967,50
Taksitlendirmeye esas toplam  borç miktarı 16.967,50
Taksit Sayısı Taksit Tarihleri Taksit Ödemeleri
1 Kasım 21 3.393,50 TL.
2 Kasım 22 3.393,50 TL.
3 Kasım 23 3.393,50 TL.
4 Kasım 24 3.393,50 TL.
5 Kasım 25 3.393,50 TL.

Taksitlendirmeye esas toplam borç miktarı beşe bölünerek, her sene bir taksit olmak üzere beş eşit taksitle tahsil edilir. Belirlenen ödemeler, taksitlendirmeler için hazırlanan anlaşmalerdeki geri ödeme tablosuna yazılır. İlk taksit ödemesinin vadesi Kasım 2021 tarihidir. Taksitlendirme anlaşmalerine son başvuru tarihi  (31/01/2021)  ve  düzenleme tarihleri ayrı ayrı  yazılacaktır. Düzenleme tarihi  30/06/2021 tarihini geçmeyecektir. 

Taksitlendirme anlaşmasi için Tıklayınız.

Taksitlendirmeden Yararlanacak Olanlar

 • Taksitlendirmeden yararlanmak isteyenler için müracaat eden kooperatif yahut ortak için Taksitlendirme Sözleşmesi sistem yahut e-belge üzerinden düzenlenecektir.
 • Taksitlendirme anlaşmaleri beş suret olarak yapılır.
 • Suretlerden biri Bakanlığa gönderilecektir.
 • Diğer suretler Ziraat Bankası mahalli şubesinde, İl Müdürlüklerinde, Kooperatifte ve alakalı ortaklarda bulundurulacaktır.
 • Esas borç T.C. Ziraat Bankası A.Ş. mahalli şubesince hesaplanacaktır.
 • Banka aracılığıyla yapılan hesaplamanın yukarıda gösterilen hesaplamaya göre yapılmadığının tespiti halinde İl Müdürlüğü elde edilen borca ilişkin belge ve bilgiler ile borç tutar hesabının yapılmasını sağlar.
 • Sözleşmeler buna göre düzenlenir.
 • Sözleşmeler buradaki adres üzerinden oluşturulur.
 • İnceleme ve onaylama bu sistem üzerinden yahut e-belge üzerinden yapılacaktır.

Borç ERTEMELE Ödeme Planı

Normal ödemesi devam eden bu ortağa ait ödeme planı Kanunun çıkması durumda aşağıda gösterildiği biçimde ertelemeleri yapılarak ödemeleri sürecektir.

Kanunun yayımlandığı tarih olarak 20/09/2014 varsayıldığında yukardaki ahır kredisi örneğinde vade tarihi geçmesine karşın yönetmelik gereği 3 aylık bekleme süresi içinde olması sebebiyle 31/08/2014 vadeli 4.000,00 TL borç bakiyesi 1 yıl kaydırılmak suretiyle ertelemesi yapılmıştır. (Not: bu kredinin son ödeme tarihi 30/11/2014 tür.)

Canlı demirbaş kredisinin vadesi daha gelmediğinden 31/12/2014 vadeli anapara borç miktarı olan 16.000,00 TL 1 yıl kaydırılmıştır.

Program  ve yılı

ÖDENMESİ GEREKEN

  TaksitTarihi Borç Bakiyesi Kredi Taksiti Tahakkuk Edecek Faiz
2010 YAT. 31.08.2011 5.000,00 Ödemesiz Ödemesiz
  31.08.2012 5.000,00 Ödemesiz 250,00
  31.08.2013 5.000,00 1.000,00 250,00
5% 31.08.2014 Kanuna göre ertelenen yıl
AHIR KREDİSİ 31.08.2015 4.000,00 1.000,00 400,00
  31.08.2016 3.000,00 1.000,00 150,00
  31.08.2017 2.000,00 1.000,00 100,00
  31.08.2018 1.000,00 1.000,00 50,00
Program  ve yılı

ÖDENMESİ GEREKEN

  TaksitTarihi Borç Bakiyesi Kredi Taksiti Tahakkuk Edecek Faiz
2010 YAT. 31.12.2011 20.000,00   Ödemesiz
  31.12.2012 20.000,00 Ödemesiz 1.000,00
  31.12.2013 20.000,00 4.000,00 1.000,00
5% 31.12.2014 Kanuna göre ertelenen yıl
  31.12.2015 16.000,00 4.000,00 1.600,00
CANLI KREDİSİ 31.12.2016 12.000,00 4.000,00 600,00
  31.12.2017 8.000,00 4.000,00 400,00
  31.12.2018 4.000,00 4.000,00 200,00

Kaynak: Genelge

Yapılandırma haberleri 2020-2025 senelerı içinde çiftçilerin borçlarının yapılandırması ile alakalı diğer detaylar da şunlardı;

2020-2025 Çiftçi Borçları Yapılandırılması

Uzun süredir çiftçilerimiz aracılığıyla beklenen iyileştirme Ziraat bankasından geldi. Tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimiz ödemelerin ertelenmesini bekliyordu. Ziraat bankası çiftçiler için vadelendirme getirdi. Çiftçilerimizin kredi borçları 5 yıl’a kadar vadelendirme yapılarak yapılandırmaya gidiyor. 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren tarımda kredi vadelendirme kararına ilişkin geniş bir şekilde bilgiler bulunmaktadır.

Çiftçiye çiftçinin beklediği müjde.. Ziraat Bankası borçlarını ödemekte zorlanan çiftçiye müjde Hazine ve Sanayi Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Çiftçilerimizin ödemedikleri yahut ödeyemedikleri tarımsal borçları yapılandırılacak ve refinansman sağlayarak kapatılacak. Yapılan bilgilendirmede çiftçinin yükü azaltılacak. Borçlarında vadelendirme olanağı sağlanacak. Bu yapılandırma Ziraat Bankasına olan borçları kapsıyor. Ziraat Bankasından kullandıkları kredilerin tümü için 5 yıl vade ile yüzde 9 oranında uygulanacak faiz oranları geçerli olacak. Tarımsal faaliyetlerde kullanmak üzere aldıkları kredi borçlarını ödemeye zorlanan çiftçilere Ziraat Bankasından kullandıkları kredi borçlarının yapılandırılması olanağı sağlanmış oldu. 31 aralık 2019 itibariyle ödenmesi gereken fakat ödenmeyen borçları kapsıyor.

Ziraat bankası geçtiğimiz senelerda da çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu tarımsal faaliyetlerde kullandırılmak üzere çiftçilere verilen tarım kredilerini 5 yıl’a varan vadelendirme olanağı sunuyordu. 2021 senesinde da bu gelenek bozulmadı ve düşük faizle birlikte yapılandırmaya gidildi.

Resmi Gazetenin 2015 Karar Sayılı 3 Ocak 2020 Tarihli Sayısında Yayınlanan 2021 Yılında Uygulanacak Olan Kredi Açıklamaları ise;

 • Verilen kredinin kullandırılma tarihleri içinde ( 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022) krediye konu olan varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir doğal afetlerden etkilendiği tespit edildiğinde Ziraat Bankasının ve Tarım Kredi Kooperatifinin mevzuatları gereğince vade tarihinden bu yana taksitlendirilebilir.
 • Doğal afetlerden dolayı oluşacak hasarı karşılamak için kullandırılacak olan kredinin vadelendirme tarihleri içinde ( 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022) meydana gelmiş olması gerekir.
 • Krediyi gerçek ve tüzel kişi-üreticiler kullanabilecek.
 • Her yıl afetlerde etkilenen üreticiler hasar raporunu TARSİM’den temin ederek başvuru yapabilecek.
 • 1 ay içinde hasar tespit raporunu alan üreticiler Ziraat Bankasına müracaat etmelidir.
 • Müracaat işlemlerinde gecikme yaşayan üreticiler için başvurularda 15 gün ek bir süre daha tanınıyor.
 • Ertelenen krediler için vade sonuna kadar takip işlemleri başlatılamaz.
 • Erteleme işleminde borçlu ve kefillerin kefaletten çekilme hakkı yoktur.
 • Hasarlar üretici aracılığıyla belirlenme zorunluluğu mevcuttur. Doğal afetlerin hasar tespitinde TARSİM raporu esas alınır. TARSİM’e konu olmayan tespitler il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca yapılır.
 • Hasar tespit komisyonunda işleyiş, mevzuat bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığınca yayına girecek tebliğde belirtilir.
 • Ertelenecek kredi tutarı hasar oranına %10 risk primi eklenerek hesaplanır. Hesaplanan tutarı aşmamak kaydıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko. aracılığıyla belirlenir. Hasardan etkilenen ürünlere kredi kullandırılır. Sigorta tazminatları hesaplanan kredi tutarında düşüldükten sonra anapara üzerinden hesaplanır.
 • Yatırım dönemi kredilerinde yalnızca alakalı zamandaki kredi taksitlendirme erteleme işlemi yapılır.
 • Erteleme işlemi bir yıl süre % 25 ile taksitlendirme ise % 20 faiz oranı ile 5 yıl olarak yapılır.
 • İlgili krediden 3 kez ardadra yararlanma olanağı mevcuttur.
 • Sözleşmeli üretim yapan çiftçiler yukarıda söz ettiğimiz madde hükümlerinden faydalanamaz.

Borç Yapılandırma Şartları Neler?

Ziraat Bankası yahut Tarım Bakanlığınca başvuru şartları ve başvurulacak kurumlar için halen bir açıklama yapılmadı fakat sayın Bakanımızın açıklamalarına göre aşağıda bulunan şartların geçerli bulunacağı değerlendirilmektedir.

 • Borcun çiftçi aracılığıyla tarımsal faaliyetler için kullanılmış kredi olması, (Konut, araç vs. hariç)
 • Borcun Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yahut Ziraat Bankasından kullanılmış olması, (Diğer bankalar hariç)
 • 31 ARALIK tarihi itibariyle borcun ödenmesi gerekirken ödenmemiş olması gerekmektedir.  (Bu tarihten sonra ödenmeyen yahut yeni oluşacak borçlar hariçtir.)
çiftçi borç yapılandırma
Çiftçilere borç yapılandırması 2021

Çiftçi Yapılandırma Örnek Ödeme Planı;

 • İLK TAKSİT: EKİM 2021
 • İKİNCİ TAKSİT: EKİM 2021
 • ÜÇÜNCÜ TAKSİT: EKİM 2022
 • DÖRDÜNCÜ TAKSİT: EKİM 2023
 • 5. VE SON TAKSİT: EKİM 2024

Çiftçi Yapılandırma Kredisi Şartları Neler?

Ziraat yahut Tarım Kredi kendi bünyesinde bulunan temerrüte düşmüş borçlar için yapılandırma yapacak ve 5 yıl vade ve yüzde 9 faiz ile ödenmesini sağlayacak.

 • Borcun ödenmesi gerekirken ödenmediği tarihten (temerrüt tarihinden) bu yana yapılandırma tarihine kadar arada geçen zaman için çiftçilerimize %9 oranında faiz uygulanacak.
 • Uygulanan bu faizin yarısını Hazine Müsteşarlığının Gelir Kaybı ödeneğinden karşılanarak başvuru yapan çiftçi ise, tarımsal cari faiz oranının yarısını ödemekle mükellef olacak.
 • Uygulama Çiftçi Yapılandırma Kredi Mevzuatının Resmi Gazete’de yayımlanması ile ekranlara gelecek.
 • Çiftçilere borçları için toplam 5 taksit yapılacak.
 • Yapılandırma başvuruları başladığı zaman çiftçimiz ilk taksiti ödeyecek.
 • Borçlar 5 yıl boyunca yılda bir kez ödemeli olacak.

Çiftçi Borç Yapılandırma Kredisi için Başvurular Nereye Yapılacak?

Çiftçilere verilecek olan borç yapılandırma kredisi kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini müteakiben uygulanmaya ekranlara gelecek. Borcunu yapılandırmak isteyen çiftçilerimizin Yürürlük tarihinden başlamak üzere Türkiye Ziraat Bankası Şubelerine yahut Tarım Kredi Kooperatiflerine başvuru yapmaları gerekecek. Borucunu yapılandıran ve ilk taksiti ödeyen çiftçinin ikinci ödemesi 1 yıl sonraya yapılandırılacak. Bu uygulamadan 320.87 çiftçinin yararlanması bekleniyor.

Süresinde ödenmeyen yahut eksik ödenen taksitlerin gösterilen biçimde ödenmemesi;
 • İlk iki taksitinin (ilk iki taksit;  gecikme  faizi ile  birlikte en  son  30 Kasım  2022 tarihine  kadar ödenebilir) süresinde ve tam ödenmemesi,
 • Birbirini takip eden 5 taksitin süresinde ve tam ödenmemesi,
 • Son taksitin yasal süresinde ve tam ödenmemesi durumunda bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilerek ilk kanuni takip hesaplarına geri dönülür.
 • Borcu yapılandırılacak olan kooperatif yahut ortakların gösterilen süre içinde müracaat etmemesi, müracaat  etmiş  olmasına  rağmen  tertip edilen  anlaşmaleri  imzalamamaları  yahut  taksitlendirme anlaşmasi  düzenlendiği  halde  taksitlerin  bu  genelge  kapsamı içinde  ödenmemesi  durumunda  doğrudan Bankaca ilk kanuni takip uygulamasına geri dönülecektir.
 • Yeniden  yapılandırma işlemi  borcun maddi  ve  şahsi teminatının  sukutunu icap  ettirmediği  gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

4 Beğen

Film izle