Borsa İstanbul’da disiplin para cezası artırıldı

Borsa İstanbul’da disiplin para cezası artırıldı

Borsa İstanbul’da disiplin para cezası artırıldı

Borsa İstanbul’da süreç yapma ytesiri verilenlere ve temsilcilerine verilebilecek disiplin para cezası artırıldı.

Resmi Gazete’de yer alan değişikliğe nazaran, ilgili kişie verilebileek para cezası 5,000-50 bin TL’den 10 bin-5 milyon TL’ye çıkarıldı.

Bahis hakkında Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme şöyle;

HUSUS 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine Ait Temeller Yönetmeliğinin 52 nci hususunun birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“c) Para cezası: İlgiliye 10.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası verilmesidir.”

UNSUR 2 – Birebir Yönetmeliğin 53 üncü hususunun birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki alt bentler ve birebir hususa aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“7) Gazete, televizyon, internet, toplumsal medya hesapları yahut emsal nitelikte kitle bağlantı araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında palavra, hatalı ve aldatıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak.

8) Toplumsal medya aracılığıyla yahut üyelik bazlı çevrimiçi kapalı kümeler üstünden, sermaye piyasası araçlarının fiyat aralıkları, fiyat değişimleri ile arz ve isteklerine ait palavra, hatalı ve aldatıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak yahut bu gayeyle kurulan yahut bu maksatla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı kümelere üye olmak.”

“(3) Birinci fıkranın (c) bendinin yedinci ve sekizinci alt bendindeki fiilin gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası fiyatı 50.000 TL’den az olamaz.”

HUSUS 3 – Birebir Yönetmeliğin 54 üncü unsurunun üçüncü fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(3) İlgililer hakkında 52 nci hususun birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki cezaların verilmesi ya da 53 üncü unsurda sayılan fiillerden sermaye piyasası mevzuatına da terslik oluşturan filler sebebiyle ceza verilmesi halinde, durum en kısa müddette Şuraya ve ilgisine nazaran Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir.”

1 Beğen

Film izle