Borsa İstanbul Hisse Piyasası yapısını tekrar gruplandırıyor

Borsa İstanbul Hisse Piyasası yapısını tekrar gruplandırıyor

Borsa İstanbul Hisse Piyasası yapısını tekrar gruplandırıyor

Borsa İstanbul Hisse Piyasası yapısını yalınleştirerek tekrar gruplandırıyor. Düzenleme, ilgili tüm süreç temelleri ile 01 Ekim 2020 tarihinde devreye alınıyor.

Borsa İstanbul Hisse Piyasası halihazırda Yıldız Pazar (Grup 1-2), Ana Pazar (Grup 1-2), Gelişen İşletmeler Pazarı, Piyasa Öncesi Süreç Platformu ve Yakın İzleme Pazarı halindeki yapısını yalınleştirerek güncelliyor. Yeni pazar yapısında, süreç temelleri açısından değişiklikların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi Süreç Platformu ve Yakın İzleme Pazarı olacak.

Mevcutta olduğu üzere pazar ayrıştırmasında toplam piyasa pahası, halka açık piyasa bedeli, halka açıklık oranı, ferdi yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım meblağı ve likidite kritelerine bakılmaya devam edilirken, Borsa Istanbul şirketlerinin yükselen piyasa pahaları ve likiditesi gözetilerek eşik bedeller daha üst çekiliyor. sıhhatli fiyat oluşumu açısından çok değerli olduğu bedellendirilen halka açıklık oranında Borsa Istanbul artık hem Yıldız hem de Ana Pazar şirketlerinde %10 üstü düzey arıyor. Bir yenilik de imtiyazlı hisselere yönelik bir kriterin eklenmesi. Halka açık şirketlerde birebir haklara sahip tek küme hissenin ülkü olduğu vurgusuna istinaden Borsa Istanbul başlangıç olarak halka açıklığı çok yüksek hisselerde eşitliği teşvik eden bir değerleme kriteri daha getiriyor.

Evvelce Gelişen İşletmeler Pazarında tek fiyat sistemiyle süreç gören şirketler artık Alt Pazar’da daima müzayede formunda süreç görecek. Birebir vakitte likiditenin sonlu olabildiği bu pazarda sert fiyat hareketlerine pürüz olacağı pahalandıran süreç temelleri ve bilgilendirme ihtarları kullanılarak yatırımcılara klavuzluk yapılacak.

sıhhatli fiyat oluşumu açısından değerli bir kriter olan fiili deveran oranı %5’in altındaki şirketlere bu oranı %5’in üzerine çıkarmaları için 01/01/2021 tarihine kadar mühlet verilmiştir. Şirketlerin bu tarihe kadar fiili deveran oranını %5’in üzerine çıkarmamaları durumunda hisselerinin Piyasa Öncesi Süreç Platformu’nda süreç görmeye devam edebileceği hakkında uyarılmasına karar verilmiştir.

Kriterlere nazaran Pazar ayrımında eskisi üzere 2 istisna var

Uygulamada iki istisna devam etmekte. Bunlardan birincisi; fiili dolanımdaki hisselerinin piyasa kıymeti 750 milyon liradan büyük ve likidite kriterinde bir seviyeyi tutturan hisselerin başka tüm kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar’da süreç görecek olması. İkinci istisnai durum ise fiili

dolanımdaki hisselerinin piyasa kıymeti 30 milyon liradan büyük ve Ek Kriter- Temettü Getirisi %10’dan büyük Alt Pazar hisselerinin Ana Pazar’a yükseltilmesi.

Halka Arzda Yıldız Pazar’a gelme kuralı 200 milyon TL oluyor

Borsada süreç görecek şirketler için aranan kota alma kurallerinden halka arz edilen hisselerin minimum piyasa bedeli kuralı, Yıldız Pazar için 150 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltiliyor, Ana Pazar için aranan 50 milyon TL değiştirilmiyor. Alt Pazar için ise gelişen şirketlerin de halka arzına imkan tanınması açısından 20 milyon TL’lik bir eşik paha belirleniyor.

1 Beğen

Film izle