BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Birleşme Süreçlerine Ait Bildirim

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Birleşme Süreçlerine Ait Bildirim

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Birleşme Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Firmasımizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ait İdare Şurası kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Konseyi Karar Tarihi 09.10.2020
Birleşme Usulü Devralma Biçiminde Birleşme
Birleşmeye Temel Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Ünitesi TRY

Devralınan Şirket Borsa’da Süreç Gören/Borsa’da Süreç Görmeyen Hisse Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Hisse Kümesi Ortaklarına Verilecek Hisselerin Nevi
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Borsa’da Süreç Görmeyen
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Sebebiyle Artırılacak Sermaye Fiyatı (TL) Azaltılacak Sermaye Meblağı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Sebebiyle Verilecek Menkul Değer ISIN Bilgileri
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREBOMO00020 1.360.000 1.360.000
B Kümesi, BMELK, TREBOMO00012 15.640.000 15.640.000
Mevcut Sermaye Birleşme Sebebiyle Artırılacak Sermaye Meblağı (TL) Azaltılacak Sermaye Meblağı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 17.000.000 TL 0 TL 0 TL 17.000.000 TL

Ek Açıklamalar
Firmasımiz İdare Heyeti’nin 09.10.2020 tarihli yapılan toplantısında
1- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Heyeti’nin (“SPK”), “Birleşme ve Ayırınme Tebliği” ile Değerli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” ve SPK’nın ilgili öbür düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) ve ilgili öteki mevzuat kararları uyarınca Tortum Elektrik Üretim A.Ş.’nin Firmasımiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm faal ve pasifleriyle beraber bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Firmasımiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi için lüzumlu süreçlerin başlatılmasına,
2. Birleşme sürecinde ve kelam konusu birleşme sürecine ait yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Firmasımiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. hem de devrolunan sıfatıyla Tortum Elektrik Üretim A.Ş.?nin SPK’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız kontrole tabi tutulmuş 30/09/2020 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının temel alınmasına,
3. İlgili mevzuat kararları uyarınca, birleşme kontratı ve birleşme raporunun hazırlanmasına, birleşme mukavelesi, birleşme raporu ve birleşme sürecine ait hazırlanacak tüm evrakta işbu kararın bir evvelki unsurunda belirtilen Uzman Kuruluş Raporu’nun temel alınmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ait olarak öteki lüzumlu tüm süreçlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması hedefiyle Sermaye Piyasası Şurası’na (“SPK”) müracaat yapılmasına,
4. Birleşme sürecinde Firmasımizin SPKn’a tabi olması ve hisselerinin Borsa’da halka arz edilmiş ve süreç görüyor olması sebebiyle, SPKn’nun “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili bildiri düzenlemeleri içerisinde, birleşme sürecinin Firmasımiz İdare Heyeti tarafından birinci sefer kamuya açıklandığı tarih (bugün) prestijiyle Firmasımizde hisse sahibi olan ve kelam konusu birleşme sürecinin onaylanacağı genel heyet toplantısına katılarak ters oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek hisse sahiplerimizin yahut temsilcilerinin, hisselerini ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üstünden satarak paydaşlıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, lüzumlu görülen tüm konularda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,
5. SPKn’nun “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan 24. unsuru ve ilgili SPK Bildiri kararlarına uygun olarak, Firmasımiz’in her biri 1 TL prestiji bedelli beher hissesi için ayrılma hakkı kullanım fiyatının
5,54-TL olarak belirlenmesine,
6. Üstteki hususlarda sayılanlar dâhil ve lakin bunlarla sonlu olmamak üzere, birleşme sürecinin en son olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması lüzumlu olan her türlü sürecin icrasına, SPK ve EPDK’ya yapılacak müracaatlar da dâhil olmak üzere her türlü resmi müracaatların, ilanların ve yasal süreçlerin yapılmasına,
7. Bu gayelerle, lüzumlu müsaadelerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme sürecinin mevzuatına uygun biçimde neticelendirılması için lazım gelen her türlü iş ve süreçlerin ifası konularında Şirket idaresinin ytesirli ve görevli kılınmasına,
karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880580

BIST

2 Beğen

Film izle