BM: Güçlü ülkelerdeki göçmen artışı global iktisada katkı sağlayabilir

BM: Güçlü ülkelerdeki göçmen artışı global iktisada katkı sağlayabilir

BM: Güçlü ülkelerdeki göçmen artışı global iktisada katkı sağlayabilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, göçmenler ve sunduğu fırsatlara ait raporunda inançlı ve tertipli göçün kalkınma ve ekonomik güzelleşmeye katkılarına dikkati çekti.

Zarurî göçün son 10 yılda iki kat artarak 79 milyon şahsa çıkmasının ve göçün sebepleriyle gayretin kalkınma için lüzumlu olduğu belirtilen raporda, göçmenlerin iş gücüne katkılarının ekonomik güzelleşme için lüzumlu olduğu tabir edildi.

Yeterli yönetilen insan hareketliliğinin ekonomik büyüme, eşitsizlikleri azaltma ve farklı toplumları birbirine bağlamaya katkı sağlayacağına dikkat çekilen raporda, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 3,5’inin göçmen olmasına karşın göçmenlerin 2015’te global GSYİH’ye yüzde 9 katkı sağladığı açıklandı.

Raporda, Memleketler arası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın araştırmasına nazaran ise yüksek gelirli ülkelerdeki göçmen nüfusundaki yüzde birlik artışın kişi başına geliri yüzde iki artıracağı ve yeniden yüksek gelirli ülkelerin iş gücünde yüzde 3’lük göçmen artışının global düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılaya 2025 yılına kadar 356 milyar dolar katkı sağlayabileceği kestirim ediliyor.

AA

2 Beğen

Film izle