beyaz-saraydan-ukraynaya-10-milyar-dolarlik-fon-talebi-7gRuOgOH.jpg