Besicilik Kredisi Nasıl Alınır? Ziraat Bankası Faizsiz Şartları

Besicilik Kredisi Nasıl Alınır? Ziraat Bankası Faizsiz Şartları

Besicilik Kredisi Nasıl Alınır? Ziraat Bankası Faizsiz Şartları

Besicilik Kredisi Nasıl Alınır? Ziraat Bankası Faizsiz Şartları, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Besicilik Kredisi Nasıl Alınır? Ziraat Bankası Faizsiz Şartları başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Besicilik Kredisi Nasıl Alınır? Ziraat Bankası Faizsiz Şartları

2021 Güncel:

 • Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi
 • Özellikli İndirim Kriterleri
 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Kullanım Şartları
 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği Öncelikli Yatırım İlleri
 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Başvuru
 • Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Kredisi Başvuru Evrakları

Ziraat bankası hayvan ve bitkisel üretim konularında bu sektörlerdeki çiftçilere düşük faizli ve sıfır faizli kredi vermeye sürdürmekte. Ziraat Bankası besi kredisi faiz oranları, 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi şartları nelerdir tüm araştırılanler içeriğimizde bulunmaktadır.

Ziraat bankası Büyükbaş Hayvan Besiciliği işletme ve yatırım kredisinin kullandırılması ve şartlarının belirlenmesi maksadıyla yayına giren tebliğ’deki şartlar baz alınmaktadır. Bu tebliğde krediye ilişkin faiz oranları ve faiz indirim için özellikli indirim kriterleri belirlenmiştir.

Hayvancılık üretim konularında verdiği düşük faizli ve faizsiz krediler ise;

 • Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği,
 • Damızlık Düve Yetiştiriciliği,
 • Büyükbaş hayvan besiciliği başlıkları altında  işletme ve yatırım kredisi veriyor.

Kredilendirme konuları teknik kriterleri belirlenmiştir.  Bu iki tebliğ’de bulunan şartları sağlayan çiftçilere düşük faizli ve faizsiz büyükbaş hayvancılık kredisi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi

Ziraat Bankası TKK aracılığıyla hayvancılık kredilerinin kullandırılmasına ilişkin yayına giren Cumhurbaşkanlığı kararına göre kredinin limit, faiz oranları ve faiz indirimlerinden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken kriterler belirlenmiştir. Bu karara göre; büyükbaş hayvan besiciliğinde kullandırılacak olan işletme ve yatırım kredilerinin üst limiti 10.000.000 olarak belirlenmiştir. Yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak indirim oranı iste en yüksek biçimde yatırım kredisi için %90 iken işletme kredisi için ise %100 olarak belirlenmiştir. Lakin ilave faiz indirim oranlarının uygulanabilmesi için de 6 kriterin sağlanıyor olması gereklidir.

Büyükbaş hayvancılık yatırım kredisi için tespit edilen yüzde 50 indirim oranının uygulanabilmesi ve bu oranın uygulanabilecek en yüksek indirim oranı olan % 90′ e çıkabilmesi için;  öncelikli bölge yatırımı kapsamı içinde 30 ilden birinde faaliyet gösteriyor olmak ve Atıl İşletme alımı % 10 ilave indirim oranı ile Genç çiftçi 40 yaş ve altı ise %10, kadın çiftçi olması durumunda %10 ilave faiz indirimleri oranlarının uygulanabilmesi için yayına giren ve yürürlüğe giren Tebliğ‘ de tespit edilen şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bu tebliğde tespit edilen şartları yazımızın devamında işleyeceğiz.

Yine Büyükbaş hayvancılık işletme kredisi için tespit edilen % 50 indirim oranının % 100′ e çıkarabilmesi için gerekli şartların sağlanıyor olması gereklidir. Bu şartlar yine

Büyükbaş hayvan besiciliğinde tespit edilen %50 indirim oranına uygulama esasları tebliğinde gösterilen illerden biri olması, yurt içi hayvan alımı yahut kullanımı, kredi kullanacak birinin kendi yemini üretme yahut merak kullanımı, genç çiftçi 40 yaş altında  ve kadın girişimci olması halinde en yüksek uygulanacak indirim oranı %100 belirlenmiştir. Bu şartları sağlayan üreticiler İşletme kredisi %90, yatırım kredisi ise % 100 faizsiz olarak kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Besi Kredisi

Büyükbaş hayvan besiciliği yatırım ve işletme kredisinin üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenmiştir. Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinin % 10 faizli işletme ve faizsiz yatırım kredisinden yararlanabilmek için de Tebliğ’ de tespit edilen tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Özellikli İndirim Kriterleri

Öncelikli bölge yatırımı işletme ve yatırım kredisinde % 10 ilave faiz indiriminden yararlanmak için

Tebliğ’ de tespit edilen; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa olarak tespit edilen 30 ilden birinde faaliyet gösteriyor olmak gereklidir.

Atıl işletme alımı işletme kredisinde ilave % 10 faiz indiriminden yararlanmak için;

Atıl işletme olarak işletmesinin bir yıl süre ile atıl pozisyonda olması yani en az bir senedir faaliyet göstermemesi şartını sağlıyor olması gereklidir.  Bu kriterde konusu geçen işletmenin faaliyetinin son bir yıllık süre zarfında atıl durumda olması halinin  hesaplaması ise;  işletme sahibinin hayvancılık işletmesi için en son kaydı yapılan hayvanın işletmeden çıkış tarihine göre hesaplanarak belirlenir. Bu hesaplama işlemi ise Hayvan Kayıt Sistemi aracılığıyla yapılır.

Yurt içinde doğan hayvan alımı, kullanımı yatırım kredisinde ilave % 10 faiz indirim oranından yararlanmak için;

Ziraat Bankası aracılığıyla büyükbaş hayvan besiciliğinde kullandırılacak olan düşük faizli tarımsal işletme kredisini kullanacak olan çiftçinin mevcut işletmesinde bulunan hayvanların ve yeni hayvan alım işlemine tabii olacak hayvanların yurt içinde doğmuş olma şartını sağlıyor olması gerekmektedir.

Kendi yemini üretme mera kullanımı yatırım kredisinde ilave % 10 indirim oranından yararlanmak için;

Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde işletmedeki hayvan başına asgari bir dekar, ufakbaş hayvancılık faaliyetlerinde ise her on hayvan başına bir dekar yem bitkisi ekilişi bulunması ve yem bitkisi ekilişlerinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması gereklidir. Mera kullanan üreticiler ise Tarım il, ilçe müdürlüklerine yahut köy muhtarlıklarından alacakları belgeyle tevsik etmeleri gereklidir.

Genç çiftçi girişimci işletme ve yatırım kredisinde ilave % 10 indirim oranından yararlanmak için;

Büyükbaş hayvancılık sektöründen geçimini sağlayan yahut büyükbaş hayvancılığa yeni ekranlara gelecek ola girişimcilerin genç yaşta olması kriteri bunun bunun yanında belirlenmiştir. Ziraat bankasına başvuruda bulunan gerçek bireylerin bizzat başvuruları kendileri yaparak;  düşük faizli kredi kullanım kapsamı içinde kredi kullanabilmeleri için başvuru yaparak kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış olmaları ve 40 yaş üstü olmama şartını sağlamaları halinde ilave indirim oranı uygulanacaktır.

Eğer bankaya gerçek kişi değil de tüzel kişi olarak işletme sahibi ve ortaklarından en az %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek bireylerde aranan şart olarak 40 yaş ve üstü şartını sağlaması gerekmektedir.

Büyükbaş Hayvan Kredisi Kullanım Şartları

Kadın çiftçi girişimci işletme ve yatırım kredisinde ilave % 10 faiz indiriminden yararlanmak için

Gerçek bireylerde kadın üreticinin kendi adına üretim yapacak olması ve tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi şartını sağlamaları şartıyla ilave faiz indirimi uygulanacaktır.

Her şartı sağlayan bireylerin ilave faiz indirimleri toplanarak işletme ve yatırım kredisi faiz oran % 100′ ü geçmeyecek biçimde kredi kullandırılacaktır.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Kullanım Şartları

Cumhurbaşkanlığı Kararına göre büyükbaş hayvan besiciliği kredi kullanımından yararlanabilmek için;

Kredilendirme konuları teknik kriterleri sağlıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar ise;

Büyükbaş besicilik yapan çiftçilerin işletme hacmini 50 baş ve üzerine çıkarması veya 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı ve manda alımı dahil olmak üzere işletme kurması şartını sağlıyor olması gereklidir. Yani 50 baş altında işletme sahipleri bu kredilerden yararlanamaz.

Belirtilen şartları sağlayan çiftçiler Ziraat bankasından alacakları büyükbaş besicilik yatırım kredisi ile aşağıdaki giderleri de sağlayabilirler

% 50 indirim ile sağlanan büyükbaş hayvan besiciliği yatırım kredisi  kapsamına; gübre ile alakalı altyapı, gübre ile alakalı ekipman alımı, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, kurulu işletmelerin ayrı alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerinin karşılanması için kullandırılır.

% 50 indirim ile sağlanan büyükbaş hayvan besiciliği işletme kredisi kapsamına ise alımı yapılacak hayvanların en yüksek 20 aylık ve erkek olması bunun bunun yanında alakalı bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları şartını sağlıyor olması gerekmektedir.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği Öncelikli Yatırım İlleri

Resmi Gazete’de yayına giren Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama usul esasları tebliğine göre büyükbaş hayvan besiciliğinde öncelikli yatırım illeri olarak tespit edilen illerdeki üreticiler öncelikli olarak yararlanabilecektir.

Bu iller ise;

 • Adana,
 • Afyon
 • Aksaray,
 • Amasya,
 • Ankara,
 • Antalya,
 • Aydın,
 • Balıkesir,
 • Burdur,
 • Bursa,
 • Çanakkale,
 • Denizli,
 • Diyarbakır,
 • Edirne,
 • Elazığ,
 • Gaziantep,
 • Isparta,
 • İzmir,
 • Kahramanmaraş,
 • Kayseri,
 • Kırklareli,
 • Kırşehir,
 • Konya,
 • Malatya,
 • Manisa,
 • Muğla,
 • Niğde,
 • Tekirdağ,
 • Uşak,
 • Şanlıurfa.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Başvuru

Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamı içinde yukarıdaki özellikli indirim kriterleri ile, kredilendirme konuları teknik kriterleri yerine getiren çiftçiler yatırım ve işletme kredisi başvurularını gerçek kişi yahut tüzel kişi olarak Ziraat  bankasına yahut TKK’ya başvurularını yapabilirler.

TKK Tarımsal üretime ilişkin düşük faizli kredi kullanım şartlarını okumak için tıklayınız.

Ziraat bankası ve TKK başvuru sahibini kendi usul, esas ve mevzuatları içerisinde değerlendirdikten sonra eğer kredi kullanımına uygun görürse düşük faizli ve faizsiz hayvancılık kredisinden yararlandırılmaktadır.

Tebliğde gösterilen büyükbaş hayvan besiciliği faaliyetinde bulunacak olan çiftçiler Tarım ve Orman bakanlığı aracılığıyla kayıt sistemiyle takip ve kontrol edilecektir. Başvuruda olduğu konularda faaliyet gösterecek üreticilerin Bakanlığın alakalı kayıt sistemine kayıtlı olması zorunludur.

Büyükbaş hayvancılık besiciliği yapılacak olan işletmelerin satın alınmasında; işletmenin kredi geri ödemeleri tamamlanıncaya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden  Ziraat banka yahut Tarım Kredi Kooperatifi mevzuatında gösterilen taahhütname ile başvurulması gerekmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=-acBM6t6AjUVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Ziraat Büyükbaş Hayvan Besicilik Kredisi 2020 Şartları (https://www.youtube.com/watch?v=-acBM6t6AjU)

Eğer işletme  krediye başvuru tarihinden önce satın alındıysa bu durumda da işletmenin satın alındığını gösteren belge de başvuru sırasında verilmelidir.

Ziraat Bankası düşük faizli ve faizsiz büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanmak isteyenler başvuruda bulunması gereklidir. Bu yıl için  Resmi Gazete’ de belirlene kriterleri sağlayan üreticiler faizsiz hayvancılık kredisi tercih ederek mevcut işletmelerin büyütebilir ve işletme alabilir.

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Kredisi Başvuru Evrakları

 • Gerçek ve tüzel bireylerden istenen belgeler değişiklik göstermekle birlikte ilk kez başvuru sahibine başvuru dilekçesi ile birlikte insana ait T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi istenmektedir.
 • Krediye başvuruda bulunan çiftçi ve üreticilere ait Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS Belgesi),
 • İşletmeye ait tapu kaydı ve  kiracı ise kira kontratı gibi evraklar,
 • Yerleşim yeri belgesi,
 • Kefil yahut ipotek gibi krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,
 • Tarımsal işletmenin son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu istenmektedir.

Tüzel bireylerden istenen belgeler ise;

 • Tüzel kişi olarak işletmeye ait Ticaret Sicili gazetesi,
 • Oda kayıt belgesi,
 • Vergi levhası,
 • Temsile yetkili bireyler,
 • Temsil yetkisine ilişkin kararlar,
 • Noter onaylı imza sirküleri,
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için son yıla ait bilanço ve gelir tablosu,
 • Halihazırda Tüzel bireyler için en az son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu gibi evraklar istenmektedir. Ziraat bankası hayvancılık kredisi gerekli evrakları buradan görüntüleyebilirsiniz.

Başvuru belgeleri ile birlikte Ziraat bankası yahut TKK’ lar kredi nakit başvurusunda bulunarak faizsiz büyükbaş yatırım kredisinden sizlerde faydalanabilirsiniz.

1 Beğen

Film izle