Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları ve Maaşları

Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları ve Maaşları

Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları ve Maaşları

Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları ve Maaşları, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları ve Maaşları başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları ve Maaşları

2021 Güncel:

 • Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak 2021
 • Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Olarak Çalışabilir?
 • Belediyede Sözleşmeli Memur Maaşları
 • Belediyelerde Kadrolu Memur Olmak 2021
 • Belediyelerde Bulunan Bölümler 2021
 • Belediye Memur Birimleri
 • Belediye Memurları Okul ve Eğitim Düzeyi 2021
 • Kadrolu Memur ile Sözleşmeli Memur Arasında Farklar
 • Belediye Memurları Başvuru Şartları 2021
 • 2021 Memur Olmak İçin Gerekli Evraklar

Günümüzde memur olmak çok fazla talep görmesine rağmen belirli şartları bulunmaktadır. Belediyeler il, ilçe gibi yerleşim yerlerinin bakımı, aydınlatması, temizliği, su gibi hizmetlerin görüldüğü başkanı çevredeki insanlar aracılığıyla seçilen örgüttür. Güncel verilere bakıldığında ülkemizde toplam belediye sayısı 1397 tanedir. Belediyelerin alımları belirli aralıklarda yapılmaktadır. Belediyede memur olmak için iki farklı yol mevcuttur. Bunlar Sözleşmeli personel alımı ve Kadrolu personel alımıdır. 

Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak 2021

Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi anlaşmali personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV’niz gibi belediyenin internet sitesinden de uygulayabilirsiniz. Yaptığınız başvuru belediyenin insan kaynaklarında değerlendirmeye alınarak birinin bilgilerine göre olumlu yahut olumsuz olarak sonuçlanır. Başvurularda dikkat edilmesi gerek konulardan bir tanesi ise başvurduğunuz bölümün sizin istediğiniz pozisyonlarda olması ve alımı yapılacak bölümün istediğimiz ayrıntı kısmını taşımanızdır. Başvurusu olumlu geçen kişi/bireyler belediyede çalışmaya hak kazanmış olurlar. Belediyelerde anlaşmali personel alımı için kişi herhangi bir sınava tabii tutulmaz. Onaylanan başvurularda, başvuru esnasında istediğimiz evraklarla işe giriş işlemleriniz yapılarak sizleri mülakata çağırırlar. Mülakattan geçtiğiniz zaman işe başlamış olursunuz.

Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Olarak Çalışabilir?

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında bulunan bilgi şu biçimdedir; “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık anlaşma ile çalıştırılabilir.”

Bu maddeye göre belediyede anlaşmali memur olarak çalışmak için alakalı bölümde ihtiyaç olması ve başvurunun onaylanması halinde anlaşmaya vararak işe başlanabilir.

Belediyede Sözleşmeli Memur Maaşları

Belediyenin bünyesindeki anlaşmali memurların maaşları enflasyon oranına göre her sene değişiklik göstermektedir. 30875 sayılı Resmi Gazete’de yayına giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre ;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, anlaşma ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede bulunan hemen hemen ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde ikaznca verilecek enflasyon farkını yansıtacak biçimde yeniden belirler ve açıklamar. ” maddesi bulunmaktadır.

 • Sözleşmeli personel maaşları T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla belirlenir. Bakanlığın her sene paylaşımı yaptığı “Mahalli İdareler Sözleşmeli Ücret Tavanları” ile birlikte ek ödeme ve çalışma fiyatları belirlenir.

Belediyelerde Kadrolu Memur Olmak 2021

Belediyelerde anlaşmali veya kadrolu olarak iki türlü istihdam çeşidi bulunmaktadır. Sözleşmeli personelin belediyelerde çalışmasını değinmiştik. Kadrolu personel/memur olarak belediyelerde işe başlamak anlaşmali personele göre değişiklikları gösterir.

 • Öncelikle iki yılda bir gerçekleştirilen (KPSSKamu Personeli Seçme Sınavına girilmesi gerekmektedir. Sınav neticesinde alınan puanın iki yıl geçerliliği bulunmaktadır.
 • Buna göre sınavdan bir yıl sonra alımı gerçekleşen belediye ilanlarına başvuru yaptığınızda iki yıl geçerliliğini koruduğundan KPSS sınav sonucunuzu belediye alımları sırasında kullanabilirsiniz.
 • Alım ilanlarını takip ederek size uygun ilanlar için şahsen belediye binalarına CV bırakarak veya belediyenin internet sitesinden başvurunuzu uygulayabilirsiniz.
 • Başvuru sonucu olumlu ve ya olumsuz değerlendirme yapılır. Her iş ilanı için belirli KPSS puanı istenir.
 • KPSS’den 70 puan almak alt taban olarak görülmektedir.
 • KPSS’den 60 puan alan bireylerinde başvuruları çoğu zaman kabul edilir, ilanlar için alınan başvurular sonrası KPSS puanına göre en yüksek sınav neticesinden en düşüğe kadar başvuran bireylerin sıralaması yapılır.
 • Belediyenin insan kaynakları gibi alakalı bölümlerin oluşturduğu listeye giren bireylerle iletişime geçilip anlaşmali personelde olduğu gibi mülakata çağrılır. Mülakatı başarılı geçen birinin işe giriş belgeleri hazırlandığında artık belediyede kadrolu olarak çalışabilir.
 • Sözleşmeli işe başlayan belediye personeli anlaşmasi bittiğinde illa ki belediyeden çıkacak gibi bir durum söz konusu olmayabilir.
 • Sözleşmeli belediye personelin anlaşma bitiş tarihinde anlaşmasi yenilenebildiği gibi kadrolu belediye personeli olarak belediyede kadrolu memur olarak işine devam edebilir.

Belediyelerde anlaşmali veya kadrolu memur olarak çalışılabilir. Yapılması gerekenler ise;

 • Belediyenin ilanlarını takip etmek
 • Belediyenin istediği ilana birinin uygun olması
 • Belediyeye şahsen veya internet üzerinden başvuru yapmak
 • Olumlu geçen başvuru sonrası mülakata gitmek
 • KPSS sınavından geçerli bir puan almak

Belediyelerde Bulunan Bölümler 2021

Belediyelerde memur olmak için anlaşmali yahut kadrolu olmak üzere iki farklı yol mevcuttur. Sözleşmeli veya kadrolu memur alımlarından önce hangi bölümler siz değerli okurlarımıza uygun hangi bölümlerde boş kontenjan mevcuttur bunlarda mühimdir. Sınavla yahut anlaşmali alım yapılan bölümler ise;

 • Zabıta (Belediye Zabıta Memuru Nasıl Olunur?)
 • Mimar
 • Teknisyen
 • Tekniker
 • Mühendis
 • Hesap Uzmanı
 • Muhasebe Personeli
 • İnsan Kaynakları Personeli
 • Evrak Memuru
 • Odacı
 • Bölüm Şefi
 • Daire Başkanı
 • Özel Kalem
 • Şube Müdürü

Belediye memurluğunda her bölüm için değişik maaş uygulaması mevcuttur. Belediye personellerinin anlaşmali veya kadrolu olmasına göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir.

Belediye Memur Birimleri

Belediyenin yönetimde olduğu bölgede yerine getirmesi gereken bir çok hizmet bulunmaktadır. Bunlara değinmek gerekirse;

 • Sokak ve cadde bakımları,
 • Park ve mezarlıkların bakımı,
 • Kanalizasyon ve içme suyu alt yapı çalışmaları,
 • Sosyal alanların yapımı ve işletilmesi
 • Şehir içi ulaşımı sağlamak
 • Ruhsat ve iskan işlemlerini düzenlenip denetlenmesi
 • Çöp toplama ve hafriyat işlemleri
 • Sokak hayvanları bakımı ve barınak yapımı
 • Vatandaşı bilgi amaçlı seminer, kurs vermek
 • Yönetilen ilin tarihi ve önemi için müzeler açıp işletmek
 • Pazar denetimi

gibi belediyenin yerine getirmesi gereken bir çok hizmet bulunmaktadır. Bu hizmetlerin yürütülmesi için belediyelerde çok fazla istihdam sağlanmaktadır. Hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve yürütmek için belediyenin mevcut birimleri ise;

 • İnsan Kaynakları Birimleri
 • Strateji Geliştirme Birimleri
 • Yol İşleri ve Kırsal Birimler
 • Fen İşleri Birimleri
 • İmar ve Şehircilik Birimleri
 • Tahakkuk Servisleri
 • Satım Alma İşleri
 • Zabıta Birimleri
 • İtfaiye Birimleri
 • Temizlik İşleri Birimleri
 • Su Kanalizasyon Birimleri
 • Müze ve Hayvanat Bahçesi Birimleri

gibi bölümler için belediyede memurlar anlaşmali veya kadrolu olarak alakalı birimlerde istihdam edebilirler.

Belediye Memurları Okul ve Eğitim Düzeyi 2021

Belediyede memur olmak isteyen bireyler ilk kez KPSS’den geçerli puan almaları gerekmektedir. Her yıl tertip edilen Kamu Personeli Seçme Sınavından geçerli puan alan bireyler Belediyelerin açık kontenjanlarına bu sınav sonuç belgesi ile başvuru yaparak istenen düzeyde mezuniyet durumları (lise, ön lisans, lisans) göz önüne alınarak açık olan kadrolara yerleştirilir. Belediye de açık kadrolara girmek isteyenlerin yaş sınır şartlarını, sicilinin temiz olması ve istenen sınav sonuç belgesine sahip olması gerekmektedir.

Kadrolu Memur ile Sözleşmeli Memur Arasında Farklar

Sözleşmeli ve kadrolu personel/memur olanların aralarında bilinen en net fark ise aldıkları fiyatlarıdir. Sözleşmeli personelin iş yaşamı süresine gelindiğinde kadrolu personele göre farklılığı anlaşmade yapması ve bu anlaşmanin süresi 1 yıl olarak yapılmasıdır. Bazı durumlarda anlaşma bittiğinde yenilenir veya kadrolu pozisyona geçiş sağlanır. Kadrolu memurlarda herhangi bir süre kısıtlaması konulmamıştır. Kadrolu personeller iş yaşamında çalıştığı süre zarfında kademe ve derece alabiliyorken anlaşmali personellerde böyle bir durum yoktur. Kadrolu memurlarda işsizlik tazminatı var iken anlaşmali personellerde böyle bir durum yoktur. Maaşlarında değişiklik olan bu iki istihdam şeklinde ek ödemeleri kadrolu memur alırken anlaşmali memur/personel ek ödeme alamaz. Kadrolu memurların belirli nedenlerden dolayı tayin hakkı yer alırken anlaşmali memurun tayin hakkı yoktur. Sözleşmeli personel eğer anlaşmasinde feshederse işsizlik maaşından faydalanamamaktadır.

Belediye Memurları Başvuru Şartları 2021

İstihdam edecek olan memur adaylarından istenen şartlar aşağıdaki gibidir;

 • T.C vatandaşı olmak
 • En az lise ve dengi okullardan mezun olmak
 • Erkek adayların askerliği tamamlamış olması
 • Emeklilik aylığı almıyor olmak
 • Sosyal güvencesi bulunan başka bir işte çalışıyor olmaması
 • Siyasi partilerde kullanıcı hesabınin bulunmaması
 • Herhangi bir suçtan işlememiş olması
 • KPSS puanını sahip olunması
 • Güvenlik soruşturmasından herhangi bir sorun çıkmaması istediğimiz şartlar içindedır.

2021 Memur Olmak İçin Gerekli Evraklar

 • Eğitim detaylarının ve iş tecrübelerinin olduğu özgeçmiş (CV)
 • Belediyeden alınmış olan başvuru formu
 • Kimlik kartının önlü arkalı olmak üzere fotokopisi
 • Diploma fotokopisi
 • İstenilen kadar birinin vesikalık fotoğrafı
 • Sağlık/heyet raporu
 • Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Muhtarlık veya e-devlet üzerinden alınan yerleşim yeri (ikametgah) belgesi
 • KPSS sınav sonuç belgesi
 • Suç yahut herhangi bir örgüt kullanıcı hesabıni bulunmadığına dair yazılı belge

Belediye memuru olmak için yukarıda listelenen evraklar ile birlikte başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilan başvurusu için tıklayınız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilan başvuru için tıklayınız.

1 Beğen

Film izle