Bekçi Nasıl Olunur? Maaş ve Şartları (672 Yeni Alım)

Bekçi Nasıl Olunur? Maaş ve Şartları (672 Yeni Alım)

Bekçi Nasıl Olunur? Maaş ve Şartları (672 Yeni Alım)

Bekçi Nasıl Olunur? Maaş ve Şartları (672 Yeni Alım), Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Bekçi Nasıl Olunur? Maaş ve Şartları (672 Yeni Alım) başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Bekçi Nasıl Olunur? Maaş ve Şartları (672 Yeni Alım)

2021 Güncel:

 • Bekçi Olma Alım Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Evrakları Nelerdir?
 • Bekçilik Sınavı Nasıl Yapılıyor?
 • Bekçilik Sınav Ücreti Ne Kadar?
 • Bekçilerin Görev ve Yetkileri Nelerdir?
 • e-Devlet Üzerinden Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
 • Bekçi Olmak İçin Nereye Başvurulur?
 • Yöntem 1 İnternet Üzerinden Başvuru
 • Yöntem 2 Bireysel Başvuru
 • Atama İşlemleri
 • Bekçiler Kaç Para Maaş Alıyor?
 • Bekçiler Kaç Saat Çalışıyor? Mesai Çizelgesi Nasıldır?

Mahalle gece bekçisi Türkiye’de yeniden uygulanmaya başladığından bu yana en popüler mesleklerden biri halini aldı. Peki Bekçi Nasıl Olunur, Jandarma bekçi olmak için nereye başvurulur, şartları nelerdir, e-Devlet üzerinden başvuru, Kaç saat çalışıyorlar, Maaşları, Bayan bekçi alımı, sınav soruları neler, sonuçlar ne zaman ve nereden açıklanıyor? Tüm ayrıntı kısmı siz değerli okurlarımız için araştırmaya koyulduk.

Bekçi Olma Alım Şartları Nelerdir?

7245 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 18 Haziran 2020 Resmi Gazete‘ de yayınlanarak Yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamı içinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde bekçilerin, görev ve yetkileri, bekçilik şartları, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bekçi alımları için yapılacak olan sınava başvurmak için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak veya 31 yaşından gün almamış olmak,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
 • Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak veya herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak,
 • Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni veya gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak,
 • Herhangi bir nedenle polislikten çıkarılmamış olmak, (Sağlık sebebi dışında)
 • Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak veya kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak,
 • Memur olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması,
 • Sağlık yönetmeliğince gösterilen şartları taşıyor olmak,
 • Silahlı görev yapmaya yahut silah taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması,
 • Toplumda kötü özellikleri ile tanınmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması,
 • Kendisinin veya eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebiyle adli veya idari soruşturma geçirmemiş olması veya bu suçları işlemekten hüküm giymemiş olması,
 • En az 1,67 boy oranına sahip olmak,
 • Vücut kitle indeksi 18 ile 27 içinde olmalı,
 • Başvuru yaptığı ilde 1 senedir ikamet ediyor olmak,
 • Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuca varılması,
 • Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Bu şartları taşımadığının tespiti halinde sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvuru Evrakları Nelerdir?

Bekçi olma şartlarının dışında gösterilen evraklarda bu sınav için mühimdir. Bu belgeler;

 • Sınav başvuru talebinizi içeren dilekçe
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Diplomanın aslı ve fotokopisi
 • Sınav başvurusunda olduğunuz il sınırları içinde 1 senedir ikamet ettiğinizi ispatlar belge
 • Son 1 yıla ait 4 tane biyometrik fotoğraf
 • Yukarıda saydığımız şartlardan eşinin veya kendisinin bekçilik için engel teşkil edecek durumlarının olmaması
 • Sınav fiyatının yatırıldığını gösterir dekont
 • Sağlık bilgilendirme formu
 • Yaş düzeltmesi yaptıranların yaş düzeltme evrakları
 • Askerlik hizmetinin tamamlandığını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi gerekmektedir.

BORDO BERELİ OLMAK İSTER MİYDİNİZ? BORDO BERELİ OLMA ŞARTLARI ile ilgili hemen bilgi sahibi olabilir ve başvuru sağlayabilirsiniz. 

Bekçilik Sınavı Nasıl Yapılıyor?

Bekçi nasıl olunur? Hangi sınavlardan geçer bakalım…

Bekçi alımları için yapılacak olan sınav 3 etaptan oluşuyor. Bu sınav kategorileri yazılı, sözlü ve fiziki yeterliliktir.

Adaylar ilk kez birinci aşama yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sorulacak sorular;

 • Türkçe,
 • Sosyal Bilgiler,
 • Fen Bilgisi,
 • Hayat Bilgisi,
 • Matematik ve
 • Genel Kültür alanlarında olacaktır.

Sınava giren ve soruları yanıtlayanlar, yanıtları optik form üzerine işaretlemek sureti ile sınavı tamamlayacaklardır. Bu sınavdan başarı ile geçmenin koşulu 100 puanlık olan sınavdan en az 50 puan almaktır. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu puan ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İkinci aşama fiziki yeterlilik aşamasıdır. Bu sınavda adayların kabiliyetleri ve fiziki durumları incelenerek eleme yapılacaktır. Sınav komisyonu aracılığıyla yapılacak olan inceleme neticesinde 60 puan alanlar bu etaptan da geçmiş sayılacaktır. Başarısız olanlar ise elenmiş olacaktır.

Üçüncü aşama isesözlü olarak gerçekleştirilen sınav aşamasıdır.

 • Bu etapta kendini ifade edilme kabiliyeti, adayın özgüven derecesi incelenecektir.
 • Aday bu sürede genel kültür konularını içerek kartlar içinden seçim yaparak o husustaki fikirlerini açıklayacak ve verilen süre zarfında kısa bir sunum yapılması istenecektir.
 • Komisyon aracılığıyla adayın sunumuna müdahale edilebilecek ve kendisine sorular yöneltilebilecektir.
 • Sözlü sınavda 5 kategori mevcuttur. Bu kategoriler;
 • Bilgi düzeysi,
 • Kavrama kabiliyeti,
 • Özgüven, ifade kabiliyeti
 • Vücut dilidir.

Her bir kategori 20 puandır. Bu kategoriler dikkate alınarak adayın 70 puan alması gerekecektir.

Aday bu üç sınava girdikten sonra aldığı puanlar üzerinden hesap yapılacaktır. Yazılı ve fiziki puanın yüzde 25’i, sözlü sınavın ise yüzde 50′ sinin hemen hemensı alınacaktır. Bu esas puan hesaplandıktan sonra sınavı kazananların isimlerini içeren bir liste asılacaktır. Listede bulunan isimler üzerinden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır. Bu son aşamayı da başarı ile geçen bekçi adayından sağlık kurulu raporu istenecektir.

Bekçilik Sınav Ücreti Ne Kadar?

Genel olarak başvurularını internet üzerinden yapacak olanlar için gösterilen tarihlerde Halkbank şubesine yatırılacaktır. Ücretler yalnızca Halkbank aracılığı ile alınmaktadır. İnternet bankacılığı, ATM veya şubeler aracılığı ile sınav fiyatları yatırılabilecektir. Lakin internet üzerinden ödeme yapanlar dekontun çıktısını almalıdır. Çünkü istenen belgelerde yukarıda görüldüğü üzere dekont da bulunmaktadır. Şehit ve vazife malulü yakınları sınava ücretsiz olarak başvuru yapacaktır. Lakin başvuru esnasında bunu belirtmeleri gerekmektedir. Yoksa ücreti yatırmadıkları için sınav başvurusu yapmamış sayılacaklardır. Sınav fiyatını ödeyerek ön kayıt yaptırmayan veya aynı başvuru için birden fazla defa ücret yatıranları fiyatları geri verilmeyecektir.

Bekçilerin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan fazla olmayacaktır. Adaylık süreçlerinde en az 3 ay süre ile temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecektir. Eğitim ardından vazifeye atanarak ekranlara geleceklardır. Görev süresinde yetkileri ise;

 • Kimlik soruşturma hakkı,
 • Verilen eğitimlerin sürecinde başarısız olan her adayın ilerlemesi durdurulup İçişleri Bakanının onayı halinde memuriyetle tüm ilişkileri kesilecek,
 • Bulundukları çarşı ve mahallelerde halka yardım,
 • Sorumluluk bölgelerindeki dükkan, mağaza, ev ve motorlu araç gibi malların muhafaza edilmesi için sahiplerinin eksik bıraktığı önlemleri tamamlattırmak,
 • Şüpheli şahısları yahut hadiseleri kolluk kuruluşlarına bildirmek,
 • Kuduz hayvanlar gördüğünde belediyeyi haberdar etmek yahut itlaf etmek,
 • Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını kolluk kuruluşuna bildirmek,
 • Semt, yer, yol, sokak yahut şahıs soran vatandaşa gerekli bilgileri vermek,
 • Elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon arızalarını bildirmek,
 • Sokaklara süprüntü atan yahut pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları kolluk teşkilatlarına bildirmek,
 • Devriye ve hizmet görevi,
 • Zor ve silah kullanma yetkisi,
 • Olağanüstü durumda müdahale etme hakkı,
 • Genel kolluk kuvvetlerine yardım yetkileri mevcuttur.

e-Devlet Üzerinden Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

 • EGM ve Polis Akademisi bekçi alım ilanları yayınlandıktan sonra e-Devlet sistemine giriş yapılır. 
 • Sorgulama kısmına bekçilik sınav başvurusu yazarak, 
 • Karşınıza çıkan ekrandan istenen bilgileri doldurabilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. 

Başvurular e-Devlet sisteminden olduğu gibi Polis Akademisi resmi sitesinden de bireysel olarak yapılabiliyor.

Bekçi Olmak İçin Nereye Başvurulur?

Bekçi nasıl olur, sınav süreçleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 2 farklı biçimde başvuru işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Yöntemler;

Yöntem 1 İnternet Üzerinden Başvuru

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurular bilgisi verildiğında İnternet üzerinden başvuru yapmak için tıklayınız.  Görev yapılmak istene il başvuru esnasında seçilecektir. e-devlet üzerinden başvuru yapmak da olabilecek olmaktadır. Başvuruda bulunmak için internet sayfasını ziyaret ederek başvuru zamanını geçirmemenizi öneririz.

Yöntem 2 Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru için tarihler Polis Akademisinin resmi internet sitesinde açıklamaluyor. Ön başvuru yapanlar ön sağlık kontrolleri için başvuru merkezlerine mesai saatleri içinde başvuruda yer alıyorlar. Müracaat Kabul Komisyonuna başvurmak sureti ile başvurular kabul edilecek olup gösterilen tarihler dışındaki kişisel başvurular reddedilecektir. Şahsen başvuru esnasında merkezlere hiçbir elektronik eşya sokulmadığı belirtiliyor.

Ayrıca Bayan Bekçi Olma Şartları ile ilgili bilgi sahibi olabilir ve başvuru uygulayabilirsiniz.

Atama İşlemleri

Yapılacak olan 3 aşamalı sınavı geçtiğinizde atama işlemleri belirli usuller içerisinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak tek başına yetmemektedir. Bu zamanda arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının da olumlu sonuca varılması gerekmektedir. Bu incelemelerinda herhangi bir problem çıkmayanlar Sağlık Raporu almak üzere devlet hastanelerine sevk edilecektir. Sağlık durumunda çarşı ve mahalle bekçisi olmalarına herhangi bir engel olamayanların memur olarak atanması olabilecek olacaktır. Ataması yapılanların 15 iş günü içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Herhangi bir gerekçe sunmadan hizmetlerinin başında olmayanlar ile ilgili yapılan atamalar iptal edilecektir. Bu zamanda boş kalan illere yedek listelerdeki bireyler dikkate alınarak liste sıralamasına göre atama yapılacaktır.

bekçi atamaları ve tayinler
Mahalle bekçilerinin tayin ve atamaları

Bekçiler Kaç Para Maaş Alıyor?

 • Lise Mezunu bir mahalle bekçisinin 4.250,00 TL.
 • Ön lisans mezunu bekçiler 4.400,00 TL.
 • Lisans mezunu bekçiler  4.657,00 TL. civarında maaş aldığı belirtiliyor.

Detaylı bilgi için Bekçi Maaşları isimli yazıyı okumalısınız.

Bekçiler Kaç Saat Çalışıyor? Mesai Çizelgesi Nasıldır?

Genel itibariyle akşam 19:00 – sabah 07:00 içinde çalışan bekçiler Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapıyorlar. Haftalık 40 saat olan çalışma saatleri bekçilerin günlük çalışma saatleri güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan saatler arasını kapsayacak biçimde düzenleniyor. Bu bağlamda bekçilerin çalışma saatleri Emniyet aracılığıyla belirlendiği bilinmekte.

Haftalık 40 saat üzerinden bekçi mesai saatlerini şöyledir.

 • Pazartesi: 21:00 – 05:00 8 saat
 • Salı: 21:00 – 05:00 8 saat
 • Çarşamba: 21:00 – 05:00 8 saat
 • Perşembe: 21:00 – 05:00 8 saat
 • Cuma: 21:00 – 05:00 8 saat
 • Cumartesi: TATİL (Diğer vardiya)
 • Pazar: TATİL (Diğer vardiya)
 • Bu çizelge tahminidir, Resmi bilgi değildir!
mahalle bekçisi mesai saatleri
Bekçilerin çalışma saatleri kanunu

Bu herkes aracılığıyla bilinen bekçilerin mesai ve çalışma saatleridir. Bu saatlere göre bekçiler günde 12, haftada 84 saat çalışırlar. Lakin bu çizelge ve bekçilerin çalışma saatleri Emniyet Müdürlüklerinin takdirindedir.

1 Beğen

Film izle