BEĞENILEN TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM IŞTIRAKI A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

BEĞENILEN TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM IŞTIRAKI A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

BEĞENILEN TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Heyet Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 15.06.2020
Genel Şura Tarihi 17.07.2020
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na Iştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 – Genel Heyet Toplantı Tutanağı’nın Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hakkında yetki verilmesi
3 – 2019 yılı hesap periyoduna ait idare konseyi faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 – 2019 yılı hesap devrine ait bağımsız dış kontrol rapor özetinin okunması
5 – 2019 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 – Idare şurası kullanıcılarının 2019 yılı hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 – Periyot içinde atanan yeni Idare Konseyi Üyesinin misyonunun onaylanması
8 – Yeni Idare Heyeti kullanıcılarının seçilmesi, görev müddetleri ve fiyat aralıklarının tespiti
9 – Idare Konseyi tarafından hazırlanan kar dağıtımı hakkındaki teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap periyodu hesap ve süreçlerinin kontrolü için Idare Heyeti’nin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12 – Idare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları mucibince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
13 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2019YılıOlağanGKBilgilendirme.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı ve Hazır yer alanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.10.2020

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 BEĞENILEN TEŞEBBÜS TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf – Hazır yer alanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08 Ekim 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880238

BIST

2 Beğen

Film izle