BDDK bankaların türev süreç sınırlamalarında esnemeye gitti

BDDK bankaların türev süreç sınırlamalarında esnemeye gitti

BDDK bankaların türev süreç sınırlamalarında esnemeye gitti

BDDK’nın internet sitesinden yayınladığı açıklama şöyle.

“Bilindiği üzere, 12/04/2020 tarihli basın açıklamamızda, bankaların, konsolidasyona tabi yurtharicindeki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz iştirakleriyle gerçekleştirdiği süreçler hariç, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz öbür bacağı TL olan

Vadede TL alım tarafında gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve başka türev süreçlere ait olarak; kelam konusu süreç fiyat aralıkları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranının %1 olarak;

Vadede TL satım istikametinde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve öteki türev süreçlere ait olarak; her bir takvim günü için sağlanması gereken ve kelam konusu süreç fiyat aralıkları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının

Vadesine 7 gün kalan süreçler için %1 olarak,

Vadesine 30 gün kalan süreçler için %2 olarak,

Vadesine 1 yıl kalan süreçler için %10 olarak

belirlendiği ve kelam konusu oranların günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyon süreçlerinin hesaplamada delta muadili ile dikkate alınacağı, valör tarihi süreç tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev süreçlerin, hesaplamada valör tarihi prestijiyle dikkate alınacağı, mevcut aşımlar giderilinceye kadar aşım yer alan vade aralığında süreç yapılmayacağı ve her ne sebeple olursa olsun kelam konusu süreçlerin anlaşılan vadeden evvel bozulmak istenilmesi yahut vadesinin uzatılmasının istenilmesi durumunda Kurumun yazılı onayının alınması istikametinde karar alındığı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı.

COVID-19 salgını sebebiyle global piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttığı devirde alınan kelam konusu Kararın olağanlaşma adımları çerçevesinde tekrar kıymetlendirilmesi neticesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 25/09/2020 tarihli ve 9169 sayılı Kararı ile, bankaların konsolidasyona tabi yurtharicindeki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz iştirakleriyle gerçekleştirdiği süreçler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan

Vadede TL alım istikametinde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve öbür türev süreçlere ait olarak, kelam konusu süreç meblağları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı halinde belirlenmiş %1 olan sınırlamanın, %10 olarak yine belirlenmesine,

Vadede TL satım istikametinde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve öbür türev süreçlere ait olarak; her bir takvim günü için sağlanması gereken ve kelam konusu süreç meblağları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenmiş sınırlamanın

Vadesine 7 gün kalan süreçler için %1 yerine %2,

Vadesine 30 gün kalan süreçler için %2 yerine %5,

Vadesine 1 yıl kalan süreçler için %10 yerine %20 olarak yine belirlenmesine ve bu hesaplamada valör tarihi süreç tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev süreçlerin, hesaplamada valör tarihi prestijiyle dikkate alınmasına,

12/04/2020 tarihli ve 8989 sayılı Kararında yer verilen ve üstte belirtilen öteki konuların motamot uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna hürmet ile duyurulur.”

Beğen

Film izle