Bankalar ilk çeyrekte tüm kredi türlerinde artışın sürmesini bekliyor

Bankalar ilk çeyrekte tüm kredi türlerinde artışın sürmesini bekliyor

Bankalar ilk çeyrekte tüm kredi türlerinde artışın sürmesini bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Banka Kredileri Eğitim Anketi’ne göre, alt kırılımlar incelendiğinde, uzun vadeli kredilere ve yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan herkes tarafından bilinenlarda sıkılaşma gözlenirken, diğer işletme kredi türlerinde gevşeme olduğu görülüyor.

Ankete göre, 2021 senesinindördüncü çeyreğinde, bankalar genellikle işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları herkes tarafından bilinenları sıkılaştırdı.

Genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler, sermaye yeterliliği ile alakalı kısıtlar ve endüstri ya da firmalara ilişkin görünüm herkes tarafından bilinenları sıkılaştırıcı yönde etkileyen etkenler olurken, diğer banka kuruluşlarıın yarışı herkes tarafından bilinenları gevşetici yönde etkileyen tek etken oldu.

Konut ve taşıt kredilerine uygulanan herkes tarafından bilinenların yılın son çeyreğinde temelde aynı kaldığı görülürken gelecek yılın ilk çeyreği için beklenti, bu iki kredi türü için herkes tarafından bilinenların aynı kalmaya devam edeceği yönünde.

“Yılın dördüncü çeyreğinde tüm işletme kredi türleri için talepte artış olduğu gözleniyor”

İşletmelerin banka kredilerine olan talebi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde tüm işletme kredi türleri için talepte artış olduğu gözleniyor.

Stok artırımı ve işletme sermayesi ile sabit yatırım talebi en çok artıran etkenler olmuştur. 2022 senesininbirinci çeyreği için beklenti, tüm işletme kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği yönünde oldu.

İşletmelere kullandırılan kredilere uygulanan koşul ve kurallara bakıldığında, ortalama krediler ve daha riskli krediler üstündeki kâr marjının artırıldığı görülüyor. Vade ile kredi ya da kredi limitinin büyüklüğüne ilişkin koşul ve kaidelerin ise sıkılaştırıldığı gözleniyor.

1 Beğenmekten Vazgeç