Banka Bonosu Nedir?

Banka Bonosu Nedir?

Banka Bonosu Nedir?

Banka Bonosu Nedir?, Finans alanında araştırma konusu olan Banka Bonosu Nedir? ile alakalı tüm bilgileri siz değerli okurlarımıza paylaşmak istedik. Banka Bonosu Nedir? başlığı altında tüm geniş bilgiye detaylardan sahip olabilirsiniz..

Banka Bonosu Nedir?

Banka Bonosu Nedir?

06 Ara 2016 Para Piyasa

Banka bonosu, bankaların Sermaye Piyasası Kurulu aracılığıyla kayda alınan ve ardından ihraç edip iskonto esaslarına göre borçlu sıfatı ile kalkınma ve yatırı bankalarının esasları ışığında sattıkları menkul kıymetlerdir. Ödeme vaadi olarak da kabul gören bono, nakit parası olmayan borçlunun para vereceği alacaklısına verdiği senettir. Halka arz edilecek bonoların vade süresi 60-360 gün içinde olmalıdır. Tahsisli olacak bonolarının vadesi ise 15-360 gün içinde olmalıdır.

Tahsil edilme şekilleri 2 türlü olabilmektedir.

  1. Alacaklı birinin vadesi geldiği zaman senedi geri getirerek, borçludan parasının tamamını tahsil etmesi şeklinde olabilir.
  2. Alacaklı kişi, vade zamanı dolmadan bankadan iskonto ettirerek, senet bedelini tahsil eder. Vade zamanı geldiğinde ise banka, borçludan gerekli miktarı tahsil etmektedir.

Banka Bonosu Avantajları

  • Mevduat ve hazine bonolarına göre banka bonoları ile daha yüksek getiri sağlanabilir.
  • Banka Bonolarında kesilen stopaj %10 iken diğer vadeli mevduatlarda %15’ tir. Bu açıdan banka bonosu vergi yönünden da avantajlıdır.
  • Borsada tanınan kote olmuş senet için alım/satım yapılmasına izin verilen senet anlamındadır. Yatırımcılar, dilerlerse banka bonolarını tamamen yahut kısmen vadeleri gelmeden önce nakde çevirme hakları mevcuttur. Nakde çevirmek istendiğinde o günün piyasa koşulları göz önünde bulundurulur.
  • Banka Bonoları vadesi dolana kadar beklendiğinde, belli bir getiri getirmesi garantidir.
  • Diğer bonolara ve tahvillere göre yatırımcılar için ek getiri olanağı sağlamaktadır.

Banka Bonosunun Riskleri

  • Vadeli mevduat hesaplarının risk oranı daha yüksektir. Çünkü Mevduat hesapları “ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” sigorta kapsamı içindeyken, banka bonoları bu sigorta kapsamı içinde değildir.
  • Vadesi gelmeden satılmak istenen, banka bonosu ihraç edildikten sonra fiyatı ikinci el piyasada belirlenmektedir. Piyasa değeri, faiz değişiminden ters orantılı olarak etkilenmektedir. Piyasa faiz oranları artarsa, bono değeri azalmaktadır. Faiz oranları düştüğünde ise piyasada faiz oranı artar.

1 Beğen

Film izle

Porno izle