ATLAS MENKUL DEĞERLER YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

ATLAS MENKUL DEĞERLER YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

ATLAS MENKUL DEĞERLER YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve İştirak Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Hisselere Ait Bilgi
Hisse Kümesi Nama / Hamiline Beher Hissenin Nominal Pahası (TL) Para Ünitesi Hisselerin Nominal Pahası Para Ünitesi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Çeşidi Borsada Süreç Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 1.748 TRY 0,00 İdare Şurası Kullanıcılarının seçiminde (A) Kümesi hisselerinin her biri 100.000.000 (Yüzmilyon) oy hakkına sahiptir Süreç Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 59999998.252 TRY 100 yoktur Süreç Görüyor

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882227

BIST

3 Beğen

Film izle