Ar-Geye geçen yıl yaklaşık 46 milyar lira harcandı

Ar-Geye geçen yıl yaklaşık 46 milyar lira harcandı

Ar-Geye geçen yıl yaklaşık 46 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2019 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması” sonuçlarını açıkladı.

Kelam konusu harcamanın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki hissesi 2018’de yüzde 1,03 iken, 2019’da yüzde 1,06’ya yükseldi. Ar-Ge harcaması, 2019’da bir evvelki yıla nazaran yüzde 19,2 artarak 45 milyar 954 milyon lira oldu.

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 64,2 ile en büyük hisseye sahipken, bunu yüzde 29,2 ile yükseköğretim takip etti.

Kar maksadı olmayan kuruluşlarca yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının, toplam Ar-Ge harcamaları içindeki hissesi ise yüzde 6,6 oldu. İşçi harcamaları yüzde 51,6 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Ar-Ge harcamalarının 2019 senesinde yüzde 56,3’ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken, bunu yüzde 29,4 ile genel devlet, yüzde 12,8 ile yükseköğretim, yüzde 1,5 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,02 ile yurt içi öbür kaynaklar takip etti.

– Ar-Ge işçisi arttı

Tam vakit muadili (TZE) cinsinden geçen yıl toplam 182 bin 847 kişi Ar-Ge işçisi olarak çalıştı.

Bir evvelki yıla nazaran TZE cinsinden Ar-Ge işçisi sayısındaki artış yüzde 6,2 olarak hesaplandı. Dallar prestijiyle dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge işçisinin yüzde 62,9’u mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 32,3’ü yükseköğretimde ve yüzde 4,9’u kar gayesi olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet dalında yer aldı.

TZE cinsinden bayan Ar-Ge işçi sayısı, 2019’de 58 bin 224 şahısla toplamın yüzde 31,8’ini oluşturdu.

– Ar-Ge çalışanının yüzde 32,8’i doktora ve üstü eğitim seviyesine sahip

Tahsil durumuna nazaran Ar-Ge çalışanının yüzde 32,8’inin doktora ve üstü eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 32,5 ile lisans, yüzde 24,6 ile yüksek lisans, yüzde 5,1 ile iş yüksekokulu ve yüzde 5 ile lise ve altı kategorileri takip etti.

TZE cinsinden Ar-Ge çalışanının eğitim durumuna nazaran dağılımı ise sırasıyla yüzde 44,5 ile lisans, yüzde 21,6 ile yüksek lisans, yüzde 19,8 ile doktora ve üstü, yüzde 7,2 ile iş yüksekokulu ve yüzde 6,7 ile lise ve altı izledi.

İstatistiki Bölge Üniteleri Sınıflaması (İBBS) 2. Seviyeye nazaran, aynı devirde Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 31,6 ile Ankara olurken, bunu yüzde 26,4 ile İstanbul ve yüzde 9,5 ile Kocaeli, akabinde Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi takip etti.

İmalat kesiminde Ar-Ge faaliyeti yürüten teşebbüslerin ihracattaki hissesi yüzde 50,5 oldu.

1 Beğen

Film izle