Adalet Bakanlığı 5358 Pozisyon İçin Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı 5358 Pozisyon İçin Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı 5358 Pozisyon İçin Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı 5358 Pozisyon İçin Personel Alım İlanı Yayımlandı!, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Adalet Bakanlığı 5358 Pozisyon İçin Personel Alım İlanı Yayımlandı! başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Adalet Bakanlığı 5358 Pozisyon İçin Personel Alım İlanı Yayımlandı!

2021 Güncel:

 • Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2021
 • Sözleşmeli Personel Alımı Pozisyonu İçin Gerekli Şartlar
 • Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katipliği) Pozisyonlarına Başvurmak için;
 • Sözleşmeli Sağlık Teknikeri Pozisyonlarına Başvuru
 • Sözleşmeli Hemşire Başvurusu 2021
 • Sözleşmeli Teknisyen Pozisyonunda Şartlar
 • Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı)
 • Sözleşmeli Destek Personeli Alımı Şartları (Şoför)
 • Sözleşmeli Destek Personeli Kaloriferci Başvuru Şartları 2021
 • Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli
 • Sözlü/Uygulamalı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı ve İlan Tarihi;
 • Personel Alımı Sınav Şekli 2021
 • Nihai Başarı Listesi
 • Adalet Bakanlığı Personel Alımı Atama Sırasında İstenilen Belgeler

Adalet Bakanlığı aracılığıyla 5358 anlaşmali personel alımı ilanları yayımlandı. 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli, 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (Şoför), 33 destek personeli olarak (Aşçı), 4 Kaloriferci (Destek Personel) olmak üzere toplamda 5.358 personel alımı yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2021

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11’inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar Adalet Bakanlığı Memur sınav, arama ve nakil yönetmeliği hükümlerince, EK-1 listede yeri, unvanı, sayısı ve niteliği gösterilen ceza infaz kurumları için anlaşmali pozisyonda istihdam edilmek üzere Adalet Bakanlığı’nca personel alımı yayımlanmıştır.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden kontrolünü yapabilirsiniz.

Sözleşmeli Personel Alımı Pozisyonu İçin Gerekli Şartlar

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav/sözlü sınava, 2020 yılı KPSS Sınavında; ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvurabileceklerdir. EK-1 liste içinde gösterilen pozisyonlarda ilk defa istihdam edilecek olan bireylerin, Adalet Bakanlığı Memur sınav, atama ve nakil yönetmeliğinin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu yanıtlanmak,
 • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puana sahip olmak,
 • Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir bedensel ve akıl hastalığı, özrü, işitme kaybı gibi benzeri önüne geçer bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 • Hizmet göreceği sınıf ile alakalı özel kanun yahut diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • KPSS 2020 yapıldığı yılım Ocak ayının birinci günü itibari ile infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Teknisyen, büro personeli, destek personelleri, hemşire, sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmaktır.

Özel Şartlar ise;

 • En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
 • Kadınlarda 1.60 cm, erkeklerde ise 1.70 cm’den kısa olmamak,
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu içindeki fark 13’ten fazla, 17’den az olmaması gerekir.

Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katipliği) Pozisyonlarına Başvurmak için;

 • Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu yada meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet alanı ve alakalı mevzuat ikaznca bunlara denkliği kabul gören program yahut alanları ile diğer lise ve dengi okullardan bilgisayar yada bilişim teknolojileri alanlarında mezun olmak gerekmektedir.
 • Bunların dışında en az lise yahut dengi okul mezunu olup, daktilo yahut bilgisayar dersini başarı ile bitirdiğını belgelemek yahut en son başvuru tarihi itibari ile Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kamu yahut kamu kurum ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo, bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
 • Bu dersi başarı ile tamamlayan adaylar buna ilişkin olan resmi belgeyi daktilo yahut bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yüklenir.
 • Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler içinden, sınav sırasında her bir grup için ilgi alanına göre sınav kurulu yada komisyon aracılığıyla kura yöntemi ile belirlenerek adaylara verilen veya UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada tekrarsız ve yanlışsız en az doksan kelime yazmak gerekir.
 • Adayların uygulamalı sınavda en az 90 kelime yazıp yazmadıkları tespit edilir. Bu tespit ile metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama sebebiyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Değerlendirmede noktalama işaretlerine dikkat edilmeyecektir.

Sözleşmeli Sağlık Teknikeri Pozisyonlarına Başvuru

22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde bulunan görev tanımlarında gösterilen “Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri” altında bulunan görevleri ceza infaz kurumunda yürütmek üzere;

 • En az ön lisans ve dengi okul mezunu olmak,
 • Yaşlı bakımı, bakım hizmetleri, yahut yaşlı hizmetleri bakımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak gerekmektedir.

Sözleşmeli Hemşire Başvurusu 2021

 • 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer olan sağlık memurluğu programlarından mezun olmak gerekir.

Sözleşmeli Teknisyen Pozisyonunda Şartlar

 • En az meslek liseleri yahut teknik liselerin alakalı bölümlerinden mezun olmak,
 • Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği kadar teknik bilgiye sahip olmak.

Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı)

 • Ortaöğretim yahut yükseköğrenim kurumlarının aşçılık yada dengi bölümü mezunu olmak,
 • En az lise yahut dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum yahut kuruluşlarca tertip edilen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için tespit ettiği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yahut dengi sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.

Sözleşmeli Destek Personeli Alımı Şartları (Şoför)

 • En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Sözleşmeli Destek Personeli Kaloriferci Başvuru Şartları 2021

 • En az lise yahut dengi okullardan mezun olmak,
 • Halk eğitim müdürlüklerinin yahut diğer resmî kurum yahut kuruluşların gerçekleştirdiği kurslardan mezun olmak yahut alakalı branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler;

 • Güvenlik soruşturması formu,
 • Sağlık beyanı formu,
 • Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi.

Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler;

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli

Başvurular 23.02.2021 tarihinde başlayarak, 12.03.2021 tarihinde saat 23:29’da sona erecektir.

Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Yeri;

Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak yahut e-Devlet üzerinden 23.02.2021 tarihinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını tercih ederek yapabilir.

Adaylar seçtikleri bir unvan için başvuru yapabilir. Birden fazla seçim yaptığında başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, başvuru işlemini bitirdiktan sonra ”Başvurularım” ekranı üzerinden başvurularının neticelendiğını öğrenebilirler.

Sözlü/Uygulamalı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı ve İlan Tarihi;

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre uygulamalı yahut sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak alakalı Komisyon Başkanlığı aracılığıyla belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan) Nasıl Olunur? Kolay Yol!

Personel Alımı Sınav Şekli 2021

Sınavlar sözlü yahut uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Sözlü sınav konuları;

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 • Genel kültür (20 puan),
 • Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
 • Bir konuyu kavrama ve ifade kabiliyeti (20 puan), konularından sınav yapılmaktadır.

Nihai Başarı Listesi

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik hemen hemensına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken ilk kez hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Atama Sırasında İstenilen Belgeler

 • Diploma,
 • Mal Bildirim Formu,
 • Sağlık Kurulu Raporu,
 • KPSS Puan Sonuç Belgesi,
 • İlgili sınav merkezi aracılığıyla talep edilen diğer evraklar gerekmektedir.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? Maaşı Ne Kadar? Hemen bilgi alarak başvuru uygulayabilirsiniz.

Diğer Hususlar;

 • İlan üzerinde gösterilen özellikleri ve nitelikleri taşımayan bireylerin sınavları ve başvuruları iptal edilecektir.
 • Sınav sonucunun tebliğinden bu yana 15 gün içinde belgelerini teslim etmeyen yahut yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içinde görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların anlaşmaleri iptal edilecektir.
 • Yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için tespit edilen diğer adaylardan yerleştirme işlemi yapılacak ve alakalı sınav merkezi aracılığıyla yapılacaktır.
 • Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlenir.
 •  Söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, alakalılerin ileride mağduriyete uğramamaları yönünden (sağlık, eş ve öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekir.

Beğen

Film izle

Porno izle