81 ile yeni genelge: Etkinlikler 1 Aralık’a kadar ertelendi

81 ile yeni genelge: Etkinlikler 1 Aralık’a kadar ertelendi

81 ile yeni genelge: Etkinlikler 1 Aralık’a kadar ertelendi

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “Koronavirüs önlemleri” ek bahisli genelge gönderdi. Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sıhhati ve kamu sistemi açısından oluşturduğu riski yönetme, toplumsal izolasyonu temin, fiziki arayı müdafaa ve hastalığın yayılım suratını denetim altında tutma hedefiyle Sıhhat Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Heyetinin teklifleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok önlem kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

dünya çapında hala Covid-19 salgını ve hadise artışlarının devam ettiği, bilhassa Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandıği söz edilen genelgede, birçok Avrupa ülkesinde, şahısların toplu olarak bir ortaya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiği açıklandı.

Genelgede, içerisinde bulunulan denetimli toplumsal hayat periyodunun temel prensipleri olan paklık, maske ve uzaklık kaidelerinın yanı sıra salgının seyri ve mümkün riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiğine vurgu yapıldı.

Genelgede, Sıhhat Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen yazıya da yer verildi.

Yazıda; “Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; COVID-19 Bilimsel Müşavere Şurası ve Sıhhat Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki en şimdiki bilimsel gelişmeler ve tecrübeler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki denetimine yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir.

dünya çapında hala COVID-19 olay artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 olaylarının devam etmekte olması, her ne kadar olay sayıları makul bir düzeyde denetim altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve Kış mevsiminde tüm dünya çapında olduğu üzere ülkemizde de bilhassa damlacık yolu ile bulaşan teneffüs yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Müşavere Konseyi, fizikî aranın muhafaza edilmesinın güç olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki iş kuruluşları, birlikler yahut kooperatiflerin geniş iştirakli toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir.” denildi.

Bu çerçevede, Sıhhat Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Heyetinin tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel tesirlerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden bu yana 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki iş kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek.

Vali ve Kaymakamlarca üstte belirtilen temeller doğrultusunda Genel Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci hususları uyarınca İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Konseyleri kararları acilen alınacak.

Uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Alınan kararlara uymayanlara Genel Hıfzıssıhha Kanununun ilgili unsurları mucibince idari süreç tesis edilmesi ve konusu cürüm teşkil eden davranışlara ait Türk Ceza Kanununun 195’inci unsuru içerisinde lüzumlu isimli süreçlerin başlatılacak.

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle