31 Aralık son tarihti! BDDK, şirketler için zorunlu o maddeyi kaldırdı!

31 Aralık son tarihti! BDDK, şirketler için zorunlu o maddeyi kaldırdı!

31 Aralık son tarihti! BDDK, şirketler için zorunlu o maddeyi kaldırdı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre 500 milyon lira ve üstünde sektörde kredisi olan şirketlerin yeni kredi kullanabilmesi için getirilen derecelendirme zorunluluğunda değişikliğe gitti.

Konuya ilişkin karar, BDDK’nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Karar ile döviz kurundaki süratli artış yahut başka nedenlerle kredi derecelendirme zorunluluğu kapsamına giren lakin sözleşme imzalama olanağı bulamayan şirketlere, kredi tahsisinin sekteye uğramaması maksadıyla tabi oldukları 2021 sonuna kadar bir derecelendirme firmasıyle sözleşme imzalama zorunluluğu uygulanmayacak.

BDDK’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, karar ile söz konusu zorunluluğa tabi şirketler için 2022 senesinde kredi tahsisine devam etme olanağının getirilmesinin sağlandığı açıklandı.

Bunun Yanı Sıra, derecelendirme zorunluluğu kapsamı ve başlangıç zamanıne ilişkin oluşabilecek tereddütlerin açıklığa kavuşturulduğuna işaret edilen açıklamada, “Derecelendirme notu alma zorunluluğu içerisindeki şirketlerin hangi tarihte bu kapsama girdiğine bakılmaksızın, kredi nakit başvurularında kredi kullanım onayı için yetkili bir derecelendirme kuruluşundan alınmış geçerli bir derecelendirme notunun yahut yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme sürecinin başlatıldığına dair teşvik edici bir belgenin kredi nakit başvurusu yapılan bankaya ibraz edilmesi yeterli olacak” denildi.

31 Aralık son tarihti

Önceki düzenlemede, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üstünde olan bankalar ve finansal kuruluşlar haricindeki şirketlerin kredi kullanabilmesi için derecelendirme yükümlülüğü yer alıyordu.

Bu bağlamda söz konusu şirketlerin yetkili bir derecelendirme kuruluşu ile 31 Aralık 2021’e kadar sözleşme imzalamak suretiyle derecelendirme sürecini başlatması gerekiyordu.

Beğen